Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Współpraca międzyregionalna

Poprzez kulturalną współpracę międzyregionalną realizowany jest cel promocji i wzmocnienia pozycji Małopolski na arenie międzynarodowej, zgodnie z założeniami Strategii województwa małopolskiego na lata 2011 – 2020. Województwo małopolskie wspiera rozwój, zachowanie i popularyzację kultury polskiej poza granicami kraju, poprzez realizację projektów: teatralnych, filmowych, muzycznych, plastycznych, konserwatorskich i fotograficznych.

Małopolska współpracuje z 13 regionami partnerskimi na podstawie podpisanych umów  o współpracy (m.in. Obwodem Lwowskim, Województwem Kluż, Samorządowymi Krajami Preszowskim oraz Żylińskim, Regionem Centrum – Dolina Loary). Ponadto   współpracuje z 3 regionami w ramach umów międzyrządowych zawartych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzi także działania w ramach organizacji międzynarodowych.

Współpraca zagraniczna województwa małopolskiego jest jedną z najważniejszych form aktywności samorządu. W sferze życia społecznego celem tej współpracy jest dążenie do zbliżenia między wspólnotami regionalnymi i lokalnymi społecznościami, w tym wzajemnego poznania. Realizując cel wspomagania rozwoju gospodarczego współpraca międzynarodowa ma przyczyniać się m.in. do promowania i oddziaływania na rozwój instytucji samorządu gospodarczego oraz upowszechniania wiedzy o województwie, jego walorach kulturowych i środowisku naturalnym. Historyczne kontakty Małopolski w dziedzinie stosunków międzynarodowych są pomocne przy definiowaniu tożsamości województwa małopolskiego w Europie i poszukiwaniu współczesnych obszarów współpracy z zagranicą. Szczególne znaczenie dla województwa małopolskiego ma współpraca z regionami państw, z którymi wiąże nas wspólnota tradycji i historii - z regionami zamieszkałymi przez społeczność polonijną.

2023

„I otworzyło się niebo..." – konserwacja i restauracja iluzjonistycznych fresków Franciszka Ecksteina w cerkwi garnizonowej świętych Apostołów Piotra i Pawła ‒ dawnym kościele jezuitów we Lwowie” to wystawa, która pozwala poznać niezwykłe umiejętności konserwatorów dzieł sztuki. To swojego rodzaju zaproszenie za kulisy pracy konserwatorów, ponieważ odsłania złożony proces ratowania zabytkowych malowideł, który na co dzień jest niewidoczny dla oczu laików. Zazwyczaj można bowiem dostrzec i podziwiać dopiero efekt końcowy żmudnych i skomplikowanych zabiegów konserwatorskich.

Prace, które przywróciły pierwotny blask iluzjonistycznym malowidłom Franciszka Ecksteina we lwowskim kościele, były niezwykle kunsztowne i staranne. Wykonywał je przez siedem lat zespół polsko-ukraińskich fachowców pod kierunkiem dr. Pawła Bolińskiego. Wykorzystywali oni wyrafinowane i nowoczesne technologie. Ich praca to modelowy przykład współpracy nie tylko na płaszczyźnie konserwatorskiej, lecz także organizacyjnej. Malowidła na sklepieniu nawy głównej dawnego kościoła jezuitów we Lwowie, a obecnie cerkwi garnizonowej, odzwierciedlają niełatwe losy tego miasta i jego mieszkańców w drugiej połowie XX w. Świątynia jest perłą architektury sakralnej europejskiego baroku, choć przez wiele lat była profanowana na skutek decyzji władz sowieckich.

W obecnym czasie warto pamiętać, że we lwowskiej cerkwi garnizonowej - dawnym kościele jezuitów - niemal codziennie odbywają się pogrzeby żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy, którzy polegli w obronie swojej ojczyzny i całej Europy przed moskiewskim barbarzyństwem. „I otwiera się niebo” dla bohaterów Ukrainy.

Wystawa dostępna była w trzech wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej i angielskiej. Dotychczasowe miejsca prezentacji wystawy „I otworzyło się niebo...”:

 • Muzeum Łazienki Królewskie – Stajnie Kubickiego w Warszawie, 28.04–28.06.2023 r.
 • Krypta kościoła pijarów w Krakowie, 15.12.2023‒31.01.2024 r.

Kuratorem  wystawy był dr Paweł Boliński, opracowanie graficzne wystawy:  dr hab. Barbara Kowalewska, prof. ASP i dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek. Patronami  honorowymi byli  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz  Ambasador Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej Wasyl Zwarycz. Natomiast partnerami przy realizacji wystaw:  Galeria Krypta Ojców Pijarów, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kon-Takt, Kościół Garnizonowy Świętych Apostołów Piotra i Pawła we Lwowie, Wydawnictwo Wysoki Zamek

Wystawa zorganizowana została dzięki współpracy i współfinansowaniu przez Województwo Małopolskie oraz Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

I otworzyło się niebo...

I otworzyło się niebo...

I otworzyło się niebo...

W dniach 8-15 lipca 2023 roku 18 uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im F. Chopina w Nowym Targu uczestniczyło w 7. Duetsch-Polnisches Begegnunsprojekt Musical Sommercamp w Sondershausen w Niemczech. Projekt polsko-niemiecki polegał na wspólnym przygotowaniu musicalu. Młodzież niemiecka pochodziła z Turyngii i sąsiednich landów.

Niemal przez cały okres pobytu w Sondershausen uczniowie uczestniczyli w próbach, które prowadziło czterech artystów tworzących grupę Making Musical z Berlina. Stroną muzyczną zajmował się Paul Graham Brown - mieszkający w Niemczech angielski kompozytor musicali.

Już pierwszego dnia uczestnicy zostali podzieleni na polsko-niemieckie grupy (każdego dnia konfiguracja uczestników była inna, co dało możliwość poznania się wzajemnie), które pod okiem prowadzących pracowały nad rozwijaniem umiejętności tanecznych, śpiewem, wspólnym muzykowaniem, a nawet komponowaniem i tworzeniem teksów piosenek. Każdy też mógł zaprezentować swoje uzdolnienia, co młodzi ludzie uczynili bardzo chętnie. Umożliwiło to prowadzącym poznanie młodzieży, ich uzdolnień i upodobań artystycznych. Dało to również bazę do stworzenia finałowego przedsięwzięcia. Profesjonalni trenerzy z Making Musical wprowadzili młodych ludzi w gatunek teatru muzycznego, który w równym stopniu łączy muzykę i śpiew, ruch i taniec, grę aktorską i reżyserię. Równie ważne jak praca zespołowa, pracowitość i wytrwałość, było tu wyczucie czasu, rytm i precyzja treningu.

Czas spędzony w Sondershausen, to nie tylko praca. Już drugiego dnia młodzież miała możliwość obejrzenia musicalu Doktor Żywago, który wystawiony był na dziedzińcu zamkowym w Sondershausen. Gospodarze przygotowali dla uczestników dwie wycieczki. Jedną z nich była wizyta w Funkenburgu - osady germańskiej, której historia sięga 3500 lat p.n.e. Tu młodzież została zaangażowaną w grę oraz miała okazję wykonania własnoręcznej ozdoby z kamienia. Drugą wycieczką był wyjazd do Parku Affenwald, gdzie młodzież mogła doświadczyć bezpośredniego kontaktu z niemal dziko żyjącymi tu lemurami i małpami berberyjskimi.

Finałem projektu było wykonanie musicalu „Emocjonalna Karuzela"/"Emotionales Karussel", w trakcie którego licznie zgromadzeni widzowie mogli zobaczyć i usłyszeć kompozycje znane, ale także kompozycje młodzieży w ich autorskiej choreografii.

Udział w projekcie umożliwił uczniom na rozwinięcie swoich talentów, wyobraźni muzycznej i ruchowej. Dał możliwość rozwoju kreatywności i twórczej pracy. Bardzo ważnym elementem była również możliwość poznania niemieckich rówieśników i wspólnej aktywności.

Turyngia

Turyngia

Turyngia

W 2016 roku Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zainicjował projekt polegający na organizowaniu plenerów malarskich dla młodzieży z trzech liceów plastycznych z Małopolski (z Krakowa, Nowego Wiśnicza i Zakopanego). W latach 2016 -2019 zorganizowano wyjazdy do Obwodu Lwowskiego, z którym Województwo Małopolskie współpracuje w ramach umowy partnerskiej zakładającej szereg działań w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym. Ze względu na pandemię, w latach 2020-2021, plenery miały miejsce w Krakowie, a ich tematem były ślady kultury ukraińskiej w stolicy Małopolski. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko podwyższenie umiejętności plastycznych uczniów, ale również pogłębienie znajomości historii i kultury zwiedzanych miejsc.

Od 2022 roku uczniowie tworzą swoje prace w Sądeckim Parku Etnograficznym (Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu) oraz w Skansenie w Starej Lubowli na Słowacji. To niewielkie miasteczko naszych południowych sąsiadów znajduje się na terenie Kraju Preszowskiego – regionu partnerskiego Małopolski. W 2023 roku do polskiej grupy uczniów dołączyli uczniowie ze szkół z Kraju Preszowskiego (szkoła z Preszowa, Swidnika i Kieżmarku). W plenerze łącznie udział wzięło 37 uczniów. Ich prace będą eksponowane na wystawie poplenerowej w Krakowie, w Muzeum Etnograficznym w dniach 30 listopada – 14 grudnia 2023 roku. Otwarcie wystawy i wernisaż odbył się 30 listopada 2023 roku na godz. 17.00.

Polsko- słowackie plenery

Polsko- słowackie plenery

Wystawa prezentująca archiwalne fotografie ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Tematyka wystawy osadzona była w kontekście przyrody tatrzańskiej i krajobrazu górskiego oddziałującego na życie ludzi. Specyficzna kultura ludów góralskich, życie w bliskości z naturą i nasilająca się działalność turystyczna z drugiej strony są punktem wyjścia do zastanowienia się nad potencjałem terenów górskich oraz nad tworzeniem zrównoważonej relacji człowieka z naturą. W ramach wystawy przewidziane były działania edukacyjne, projekcja filmu produkcji Muzeum Tatrzańskiego oraz koncert kapeli góralskiej. Wystawa oraz działania jej towarzyszące promowały działalność Muzeum Tatrzańskiego oraz prezentowały szczególne walory przyrodnicze i kulturowe Małopolski.

Przedsięwzięcie było realizowane we współpracy z władzami miasteczka górskiego w Sondrio w regionie Lombardia we Włoszech oraz w ramach wydarzeń towarzyszących Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Górskich Sondrio Festival. Wokół wystawy zorganizowane byłoby wydarzenie towarzyszce przybliżające region (film, prezentacja, a także występ zespołu regionalnego). 

Wystawa odbyła się w listopadzie 2023 r.

Wystawa w Sondrio

Wystawa w Sondrio

Wystawa w Sondrio

Województwo Małopolskie od lat wspiera i docenia wydarzenia kulturalne, które budują pozycję regionu jako miejsca, w którym słucha się jazzu – promuje małopolskich artystów, wspiera finansowo wydarzenia kulturalne związane z muzyką jazzową i nie tylko. Uruchomiło także program pn. „Jazz it up” – swoiste kalendarium jazzowych wydarzeń Krakowa i Małopolski. W 2023 roku samorząd województwa małopolskiego postanowił ”wyjść” z projektem poza granice Małopolski czy internetu, prezentując polski jazz w Budapeszcie oraz w Rzymie.

W Budapeszcie koncert w wykonaniu międzynarodowego kwartetu pod przewodnictwem wybitnego polskiego pianisty i kompozytora jazzowego Piotra Wyleżoła odbył się w dniu 28 listopada w BMC (Budapest Music Center) Opus Jazz Club. Koncert kwartetu w składzie: Piotr Wyleżoł – fortepian, Andy Middleton – saksofony, Michał Barański – bass, Ferentz Nemeth – perkusja, promował nową płytę Kierownika Katedry Jazzu na Akademii Muzycznej w Krakowie prof. dra Piotra Wyleżoła pn. "I Love Music". Natomiast 2 koncerty w wykonaniu duetu złożonego z dwóch wybitnych polskich artystów jazzowych – pianisty i kompozytora Piotra Wyleżoła oraz gitarzysty Szymona Miki odbyły się 15 oraz 16 grudnia 2023 roku w Rzymie w renomowanym Gregory's Jazz Club. Koncerty duetu promowały projekt autorstwa małopolskich artystów pn. "Loud Silence".

Województwo Małopolskie było partnerem tego wydarzenia.

Piotr Wylężoł

Jazz It Up

2022

Orkiestra i Chór Filharmonii Krakow­skiej udały się w tournée do Włoch, gdzie w dniach od 16 do 19 listopada br. koncertowały w czterech miastach. Tournée odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Województwa Mało­polskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzic­twa Narodowego, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, a także Instytutu Adama Mickiewicza. Koncerty odbywały się według harmonogramu:

 • Auditorium Conziliazione w Rzymie – 16 listopada 2022 - koncert w ramach Festiwalu Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedli­wych i Ocalonych” organizowanego przez Fun­dację im. Rodziny Ulmów „SOAR”.
 • Bazylika Santa Caterina d’Allessandria w Pizie – 17 listopada 2022 - w programie m.in. fragment Stabat Mater Karola Szymanowskie­go oraz Msza F-dur Józefa Michała Ksawerego Franciszka Poniatowskiego, stryjecznego pra­wnuka ostatniego króla Polski, kompozytora i polityka. Orkiestrę i Chór Filharmonii Krakow­skiej poprowadził Sebastian Perłowski, w kon­cercie udział wzięli soliści – Lidia Sosnowska – sopran, Dobromiła Lebiecka – alt, Tomasz Świerczek – tenor i Viktor Yankovsky – baryton.
 • Bazylika Santa Croce we Florencji – 18 lis­topada 2022 - koncert w ramach II edycji Fes­tival of the Diversity of World’s Cultural Expres­sions „The World in Florence”.
 • Chiesa della Madonna Nera w San Remo – 19 listopada 2022 - koncert Chóru Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Piotra Piwko. W pro­gramie znalazły się dzieła polskiej chóralistyki, od pieśni Bogurodzica i Gaude Mater Polonia, po dzieła polskich kompozytorów – Józefa Świdra, Juliusza Łuciuka, Karola Szymanow­skiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysz­tofa Pendereckiego czy Stanisława Moniuszki.

W koncercie w Sali koncertowej Audito­rium Conziliazione, zrealizowanym w Dniu Służby Zagranicznej w ramach Festiwalu Psal­mów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych” organizowanych przez Fundację im. Rodziny Ulmów „SOAR”, przy wsparciu fi­nansowym z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Małopolskiego, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie oraz Instytutu Adama Mic­kiewicza wzięła udział delegacja z Małopolski w składzie: Pani Iwona Gibas – Członek Za­rządu Województwa Małopolskiego, Pani Mar­ta Mordarska – I Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pan Stanisław Sorys – II Wiceprzewodniczący Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pani Monika Gubała – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Piotr Polanek – Dyrektor Departamentu Turystyki

Celem Festiwalu jest pogłębianie relacji między światem żydowskim a chrześcijańskim, a przede wszystkim uhonorowanie Polaków, którzy nie zawahali się zaryzykować własne go życia, by chronić żydowskich sąsiadów, cze­go niekwestionowanym przykładem jest świa­dectwo Rodziny Ulmów z Markowej. Biblijne psalmy, stanowiące fundament modlitwy ży­dowskiej i chrześcijańskiej, pomagają budować wspólną wrażliwość, która pozwala Żydom dziękować Bogu za ocalone życie, a Polakom za dar odwagi ratowania tego życia. Koncertu wysłuchało ok. 1 500 osób.

Koncert był także okazją do ponownego spotkania z Ambasador RP w Rzymie Panią Anną Marią Anders, a także m.in. z Metropolitą Przemyskim abp Adamem Szalem, Księdzem Prałatem Tomaszem Trafnym, Zastępcą Preze­sa Instytutu Pamięci Narodowej Panem dr. Ma­teuszem Szpytmą czy delegacją Sejmiku Woje­wództwa Podkarpackiego.

Koncert w Rzymie

Chór Filharmonii Krakowskiej odbył kilkudniowe tournée koncertowe do Chorwacji, gdzie zaprezentował "Mszę chorwacką" autorstwa jednego z najważniejszych twórców muzyki chorwackiej, Borisa Papandopulo oraz I część "Stabat Mater" Karola Szymanowskiego.

Koncerty zespołu odbyły się w dniach od 15 do 18 września br. kolejno w kościele Uznesesnja Blažene Djevice Marije w Rijece, katedrze w Puli, kościele Navještenja Blažene Djevice Marije w Opatiji, a także w katedrze świętych Piotra i Pawła w Osijeku. Koncerty na Istrii (Pula i Opatija) zorganizowane zostały w ramach współpracy międzyregionalnej pomiędzy regionami partnerskimi – Małopolską i Istrią. W organizacji wyjazdu Filharmonię Krakowską wsparł Konsul Honorowy Chorwacji w Polsce Paweł Włodarczyk oraz władze lokalne Puli, Opatiji i Osijeku.

Podczas wszystkich czterech koncertów Chór Filharmonii Krakowskiej poprowadził dyrektor artystyczny instytucji Alexander Humala, w partiach solowych wystąpili Magdalena Drozd – sopran, Kamila Paciorkowska – alt, Tomasz Świerczek – tenor oraz Paweł Szarpak – bas, zespół zaś przygotowany został przez jego kierownika, Piotra Piwko.

Oprócz koncertów odbyło się spotkanie przedstawicieli Małopolski i Istrii dotyczące realizacji wspólnych projektów z zakresu kultury w przyszłych latach. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania przygotowana i przekazana została lista projektów kulturalnych możliwych do realizacji w ramach współpracy międzyregionalnej pomiędzy Małopolską a Regionem Istria.

W ramach współpracy Małopolski z Krajem Preszowskim (Słowacja), Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, we współpracy z Galerią Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu (Oddziałem Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu) zrealizował wystawę edukacyjną pt: „ŚWIAT.…IZMÓW”, prezentującą współczesne kierunki sztuki – impresjonizm, fowizm, kubizm, surrealizm. Prace na wystawie pochodziły z Tatrzańskiej Galerii w Popradzie. Wystawa odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego i Konsula Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie Pana Tomáša Kašaja.

Wernisaż wystawy miał miejsce 5 listopada 2022 roku. Wydarzenie otworzyła Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Wystawa trwała od 4 listopada do 12 grudnia. Towarzyszyły jej takie wydarzenia, jak:

- 2 koncerty gitarowe w wykonaniu p. Adriana Furmankiewicza – minirecital na wernisażu oraz koncert zatytułowany „Malowanie muzyką na strunach”.

- 6 warsztatów plastycznych, w których uczestniczyli podopieczni PSONI „Chatka” w Nowym Targu, wychowankowie Zespołu Placówek Szkolono-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, uczniowie II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu,

- prace powstałe na warsztatach plastycznych eksponowane były w oknach Galerii (6 wystaw)

- 9 oprowadzeń po ekspozycji wraz z rozmowami o historii sztuki dla grup z Liceum Plastycznego im. A. Kenara w Zakopanem, I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu, II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu

- nagranie audiodeskrypcji do wystawy

- lekcja języka włoskiego dla klasy maturalnej z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu,

- 2 projekcje filmu „Twój Vincent” – w tym jedna dla osób niesłyszących, w której uczestniczyli widzowie z nowotarskiego Koła Terenowego Małopolskiego Związku Głuchych. Na język migowy tłumaczyła p. Weronika Pacyga.

Świat Izmów

Świat izmów

Celem zadania jest ratowanie cennego polskiego dziedzictwa kulturowego, poprawa jego stanu zachowania i stworzenie właściwych warunków do jego efektywnej ochrony i popularyzacji. Dawny kościół Jezuitów we Lwowie pw. śś Piotra i Pawła przez ponad 60 lat pozostawał prawie zupełnie niedostępny, służył jako magazyn zbiorów Ossolineum. Od II wojny światowej nie prowadzono w nim żadnych prac remontowo konserwatorskich przez co stan jego zachowania jest bardzo zły, a w przypadku polichromii i niektórych elementów wyposażenia katastrofalny. Od grudnia 2011 roku świątynia służy jako cerkiew greckokatolicka. W latach 2012-2015 roku, dzięki finansowemu wsparciu Województwa Małopolskiego oraz MKiDN, w ramach międzynarodowej współpracy koordynowanej przez konserwatorów dzieł sztuki z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli kilku instytucji i niezależnych specjalistów wykonał inwentaryzację konserwatorską

W terminie lipiec - październik 2022 odbyły się polsko- ukraińskie  warsztaty konserwatorskie. Była to już dziesiąta edycja i kontynuacja warsztatów przeprowadzanych we Lwowie. Warsztaty te odbywały się przede wszystkim w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie obecnie greckokatolicka cerkiew garnizonowa, podominikańskim klasztorze w Sali refektarza we Lwowie oraz w kościele parafialnym w Hussakowie. W warsztatach udział brali studenci i absolwenci z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, ich odpowiednicy z Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych jak również studenci malarstwa monumentalnego Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nad Realizacją projektu czuwali pedagodzy z ASP w Krakowie: pod kierunkiem dr Pawła Bolińskiego we współpracy z przedstawicielem ASP we Lwowie Lesyiom Hanuljak. Uczestnicy zostali zapoznani z wynikami badań konserwatorskich oraz  przeprowadzonymi pracami w ramach Warsztatów w poprzednich latach.

Ponieważ przedmiotem tegorocznych prac konserwatorskich w kościele Jezuitów było rozpoczęcie prac przy konserwacji ołtarza głównego, uczestnicy warsztatów pod opieką prowadzących uczyli się przeprowadzania badań konserwatorskich przygotowujących obiekt do konserwacji. W refektarzu klasztoru podominikańskiego uczestnicy z kolei uczyli się różnych metod konserwacji sztukaterii rokokowej zdobiącej wnętrze sali. Również przeprowadzane były ćwiczenia zdejmowania formy ze  sztukaterii i wykonywania rekonstrukcji. Kolejnym zagadnieniem prowadzonym w trakcie warsztatów były zajęcia z teorii i praktyki wykonywania retuszy, malowideł ściennych. Warsztaty te w oparciu o wykłady, pokazy i ćwiczenia realizowane były głównie przy malowidłach na sklepieniu nawy głównej kościoła w Hussakowie. W ramach warsztatów dla uczestników organizowane były liczne wykłady oraz zajęcia w innych obiektach zabytkowych, ukazujące problematykę ich konserwacji lub stanu zachowania. Uczestnicy ćwiczyli również metody badania i rozpoznawania stratygrafii nawarstwień ściennych wykonując badania sondażowe w Winnikach, lub Husakowie.

Warsztaty

Warsztaty

W 2016 roku Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zainicjował projekt polegający na organizowaniu plenerów malarskich dla młodzieży z trzech liceów plastycznych z Małopolski (z Krakowa, Nowego Wiśnicza i Zakopanego). W latach 2016 -2019 zorganizowano wyjazdy do Obwodu Lwowskiego, z którym Województwo Małopolskie współpracuje w ramach umowy partnerskiej zakładającej szereg działań w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym. Ze względu na pandemię, w latach 2020-2021, plenery miały miejsce w Krakowie, a ich tematem były ślady kultury ukraińskiej w stolicy Małopolski. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko podwyższenie umiejętności plastycznych uczniów, ale również pogłębienie znajomości historii i kultury zwiedzanych miejsc.

W dniach 14-16 września 2022 roku uczniowie tworzyli swoje prace w Sądeckim Parku Etnograficznym (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) oraz w Skansenie w Starej Lubowli na Słowacji. To niewielkie miasteczko naszych południowych sąsiadów znajduje się na terenie Kraju Preszowskiego – regionu partnerskiego Małopolski.

Na wystawie w galerii Sala z widokiem w Krakowskim Forum Kultury w 2022 roku prezentowane były 72 prace uczniów wykonane w różnych technikach plastycznych, od ołówka i węgla, przez akwarele, pastele, a na rzeźbie kończąc.

Plenery malarskie

2021

Andy Warhol to bez wątpienia najlepiej rozpoznawalny artysta XX wieku. Jego twórczość podbiła nie tylko muzea, galerie, ale i popkulturę. Trudno wyobrazić sobie dziś, jak wyglądałby świat, gdyby nie dzieła Warhola – słynne przedstawienia puszek zupy Campbell's,  kolorowe grafiki ukazujące twarz Marylin Monroe czy autoportrety artysty. „Dolar” to unikat skupiający się na jednym z ulubionych motywów artysty – temacie pieniądza i konsumpcji.

Zgodnie z ustaleniami na wspólnym spotkaniu przedstawicieli Województwa Małopolskiego I Samorządowego Kraju Preszowskiego w Starym Sączu w styczniu 2020 roku, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainicjował współpracę z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Medzilaborcach posiadającym wyjatkową kolekcję dzieł związaną z życiem i twórczością Andiego Warhola.

Dzięki polsko – słowackiej współpracy mieszkańcy Małopolski mieli niepowtarzalną okazję, by zobaczyć zbiory z Muzeum w Medzilaborcach pierwszy raz w Nowym Sączu, w Galerii BWA Sokół. Wysiłek współpracy regionalnych instytucji kultury został zwieńczony ogromnym sukcesem i udało się zorganizować wystawę Andiego Warhola w Nowym Sączu.

Wystawa dzieł artysty tak wielkiego formatu było znaczącym wydarzeniem w sferze kultury zarówno w regionie Małopolski, jak i poza jej granicami. Prezentowane na wystawie prace pochodziły ze zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy’ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji. Ciekawą aranżację wystawy zaproponowali  kuratorzy Muzeum - Carmen Cilipová, dr Michal Bycko. Wystawie towarzyszył katalog w polsko-angielskiej wersji językowej, a w wernisażu wystawy uczestniczyli m.in. Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Tomas Kasaj Konsul Generalny Słowacji, Pani Marta Mordarska radna województwa, Pani Monika Gubała – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy Pani Emília Antolíková – Dyrektor Departamentu Kultury Samorządowego Kraju Preszowskiego w imieniu Pana Milan Majerský – Szefa słowackiego regionu.

Warhol

Realizowane w 2021 roku warsztaty konserwatorskie były kontynuacją skomplikowanego procesu rozpoczętego 2019 r. ratowania lwowskiego kościoła i obejmowały swym zasięgiem prace przede wszystkim w na sklepieniu w nawie głównej.

Zadanie polegało na wymianie doświadczeń między dwoma środowiskami akademickimi Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Krakowskiej ASP im. Jana Matejki. Wymiana tych doświadczeń, porównanie dwóch szkół konserwacji zachodniej i wschodniej umożliwia opracowanie właściwych standardów i metod potrzebnych przy ratowaniu polichromii w kościele jak również zastosowanie ich przy innych realizacjach na terenie Ukrainy przy ratowaniu Polskiego dziedzictwa. Również próby zastosowania nowych technologii stały się ważnym etapem opracowywania spójnej koncepcji konserwacji min. polichromii we lwowskiej świątyni.

W 2021 roku warsztaty realizowane były w terminie od lipca do października. Była to już dziewiąta edycja i kontynuacja warsztatów przeprowadzonych we Lwowie. Warsztaty te odbywały się przede wszystkim w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie obecnie greckokatolicka cerkiew garnizonowa. W warsztatach udział brali studenci i absolwenci z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ich odpowiednicy z Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych jak również studenci malarstw monumentalnego Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nad realizacją projektu czuwali pedagodzy z ASP w Krakowie: pod kierunkiem dr Pawła Bolińskiego we współpracy z przedstawicielem ASP we Lwowie Lesyiom Hanuljak.

Uczestnicy zostali zapoznani z wynikami badań konserwatorskich oraz  przeprowadzonymi pracami przeprowadzonych w ramach warsztatów w poprzednich latach. Rezultaty tych badań jak również opracowane metody, które zostały wypróbowane w praktyce na freskach sklepienia w prezbiterium były teraz wypróbowywane przy malowidle w nawie głównej. Kolejnym zagadnieniem w prowadzonym w trakcie warsztatów były zajęcia z teorii i praktyki wykonywania retuszy, malowideł ściennych. Warsztaty te w oparciu o wykłady, pokazy i ćwiczenia realizowane były głównie przy malowidłach na sklepieniu nawy głównej kościoła Jezuitów we Lwowie. Dzięki tym ćwiczeniom uczestnikom udało się opanować różne metody retuszy. Te działania umożliwiły przywrócenie walorów estetycznych oraz właściwego charakteru iluzjonistycznych XVIIIw.  malowideł autorstwa Franciszka Eksteina. Kolejnym zadaniem podjętym w ramach warsztatu były ćwiczenia z konserwacji elementów architektonicznych na fasadzie kościoła Jezuitów. Kursanci uczyli się oczyszczania impregnacji, odsalania i uzupełniania kamienia. W ramach warsztatów dla uczestników organizowane były liczne wykłady oraz zajęcia w innych obiektach zabytkowych, ukazujące problematykę ich konserwacji lub stanu zachowania. Uczestnicy ćwiczyli również metody badania i rozpoznawania stratygrafii nawarstwień ściennych wykonując badania sondażowe w Winnikach, lub Husakowie. W grudniu miało miejsce uroczyste odebranie prac konserwatorskich w których czynny udział brali uczestnicy warsztatów. Przedstawiciele instytucji finansujących konserwację oraz licznie przybyli goście wzięli udział symbolicznym odsłonięciu fresków. Temu wydarzeniu towarzyszyła okolicznościowa wystawa zamontowana przed wejściem do kościoła. Ponieważ warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem w toku prowadzonych warsztatów pojawiały się kolejne zagadnienia, które będą omawiane i realizowane w przyszłości. Zagadnienia te będą mogły być przedmiotem następnej edycji warsztatów konserwatorskich.

Lwówfot. archiwum ASP w Krakowie

 

Lwów2fot. archiwum ASP w Krakowie

Jak co roku, uczniowie szkół plastycznych z terenu Małopolski wzięli udział w plenerach plastycznych realizowanych w ramach współpracy Małopolski z Obwodem Lwowskim. Ze względu na panującą pandemię nie można było w bieżącym roku zrealizować plenerów plastycznych we Lwowie. Aby jednak kontynuować zapoczątkowaną 6 lat temu tradycję wyjazdów na Ukrainę, która na stałe wpisała się w wydarzenia trzech plastycznych szkół z Małopolski (z Krakowa Zespół Państwowych Szkół Plastycznych, z Nowego Wiśnicza - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki oraz z Zakopanego - Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara), zaproponowano uczniom i ich opiekunom inne, aczkolwiek bardzo ciekawe rozwiązanie. Były to plenery w Krakowie po ukraińskich śladach w tym mieście. Okazało się bowiem, że tradycja ukraińska, a nawet Ruska jest w Krakowie bardzo bogata. Do współpracy zaproszona została działająca w Krakowie ukraińska fundacja Zustricz. Jedna z osób z fundacji - Mykoła Mańko to teolog, pisarz i licencjonowany przewodnik miejski. Jest on również specjalistą w zakresie ukraińskich epizodów w Krakowie i ich powiązań historyczno-kulturalnych ze Lwowem. Mykoła Mańko zgodził się oprowadzić uczniów po Krakowie i opowiedzieć o ukraińskich śladach. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczestnikom plenerów uczniowie każdej szkoły wraz ze swoim opiekunem spotykali się oddzielnie, w grupkach max. 9 osobowych.

Na liście omawianych miejsc znalazły się:

 1. Dom (kamienica) architekta Lwowa – Teodora Talowskiego na rogu ul. Karmelickiej i Batorego
 2. Pomnik „Pamięci Bohdana Zaleskiego 1886” przedstawiający „Grupę Bojana” na Plantach krakowskich
 3. Kamienica, w której mieszkał metropolita Andrzej Szeptycki (ul. Św. Jana 4)
 4. Cerkiew Unicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie przy ul. Wiślnej
 5. Witraż Bł. Salomei według projektu Stanisława Wyspiańskiego w kościele franciszkanów
 6. Kaplica Św. Jacka w kościele dominikanów

Wszystkie te obiekty łączą ze sobą historię i kulturę Polski i Ukrainy, a także Krakowa i Lwowa. W pierwszym dniu Mykoła Mańko oprowadził uczniów po w/w obiektach i dokładnie je omówił. Po obiedzie uczniowie przystąpili do prac plastycznych. Drugi dzień poświęcony był w całości na rysowanie, szkicowanie i malowanie.  

Warsztaty odbywały się w trzech edycjach – oddzielnie dla każdej ze szkół, w okresie wrzesień-październik 2021 roku. Prace plastyczne powstałe podczas pleneru zaprezentowane zostały na wystawie w Galerii Krakowskiego Forum Kultury na Małym Rynku w Krakowie. Wernisaż wystawy odbył się 14 grudnia 2021 roku z udziałem młodych artystów, ich nauczycieli oraz organizatorów. Powstał też katalog prac.

 

Pleneryfot. archiwum Wydawnictwa Wysoki Zamek

 

plenery2fot. archiwum Wydawnictwa Wysoki Zamek

plenery3fot. archiwum Wydawnictwa Wysoki Zamek

2020

Celem zadania jest ratowanie cennego polskiego dziedzictwa kulturowego, poprawa jego stanu zachowania i stworzenie właściwych warunków do jego efektywnej ochrony i popularyzacji. Dawny kościół Jezuitów we Lwowie pw. śś Piotra i Pawła przez ponad 60 lat pozostawał prawie zupełnie niedostępny, służył jako magazyn zbiorów Ossolineum. Od II wojny światowej nie prowadzono w nim żadnych prac remontowo konserwatorskich przez co stan jego zachowania jest bardzo zły, a w przypadku polichromii i niektórych elementów wyposażenia katastrofalny. Zaniechanie natychmiastowych, przemyślanych działań konserwatorskich doprowadzi do zupełnej degradacji obiektu. Od grudnia 2011 roku świątynia służy jako cerkiew greckokatolicka. W latach 2012-2015 roku, dzięki finansowemu wsparciu Województwa Małopolskiego oraz MKiDN, w ramach międzynarodowej współpracy koordynowanej przez konserwatorów dzieł sztuki z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli kilku instytucji i niezależnych specjalistów wykonał inwentaryzację konserwatorską. W latach 2015-2017 w ramach warsztatów przeprowadzono również prace ratunkowe i konserwatorskie przy polichromii na sklepieniu w prezbiterium.

Realizowane w ramach niniejszego zadania warsztaty konserwatorskie finansowane ze środków z budżetu Województwa Małopolskiego są kontynuacją skomplikowanego procesu rozpoczętego 2019 r. ratowania lwowskiego kościoła i obejmowały swym zasięgiem prace przede wszystkim na sklepieniu w nawie głównej. Zadanie polegało na wymianie doświadczeń między dwoma środowiskami akademickimi Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Krakowskiej ASP im. Jana Matejki. Wymiana tych doświadczeń, porównanie dwóch szkół konserwacji zachodniej i wschodniej umożliwia opracowanie właściwych standardów i metod potrzebnych przy ratowaniu polichromii w kościele jak również zastosowanie ich przy innych realizacjach na terenie Ukrainy przy ratowaniu Polskiego dziedzictwa. Również próby zastosowania nowych technologii stały się ważnym etapem opracowywania spójnej koncepcji konserwacji min. polichromii we lwowskiej świątyni. Warsztaty odbywały się w okresie od lipca do października 2020. Była to już dziewiąta edycja i kontynuacja warsztatów przeprowadzonych we Lwowie.

Nad realizacją projektu czuwali pedagodzy z ASP w Krakowie: pod kierunkiem dr Pawła Bolińskiego we współpracy z przedstawicielem ASP we Lwowie Lesyiom Hanuljak. Uczestnicy zostali zapoznani z wynikami badań konserwatorskich oraz  przeprowadzonymi pracami przeprowadzonych w ramach Warsztatów w poprzednich latach. Rezultaty tych badań jak również opracowane metody, które zostały wypróbowane w praktyce na freskach sklepienia w prezbiterium były teraz wypróbowywane przy malowidle w nawie głównej. Ponieważ zeszłoroczna problematyka warsztatów spotkała się z dużym zainteresowaniem w tym roku kontynuowano te same zagadnienia rozszerzając ich zakres. Były to przede wszystkim metody oczyszczania powierzchni, usuwania przemalówek, odsalania powierzchni malowideł oraz ich zabezpieczanie. Uczestnicy warsztatów pod opieką prowadzących uczyli się stosowania tych opracowanych metod przy konserwacji polichromii. Dzięki tym ćwiczeniom uczestnikom udało się zabezpieczyć większość malowideł na sklepieniu w nawie głównej. Poprzez proces stabilizacji podłoży z zapraw, przez iniekcję podtynkową i wykonanie uzupełnień ubytków tynków. Dzięki temu procesowi udało się odsłonić i zabezpieczyć oryginalny XVIII w. fresk autorstwa Franciszka Eksteina.

W ramach warsztatów dla uczestników organizowane były liczne wykłady oraz zajęcia w innych obiektach zabytkowych, ukazujące problematykę ich konserwacji lub stanu zachowania. Uczestnicy ćwiczyli również metody badania i rozpoznawania stratygrafii nawarstwień ściennych wykonując badania sondażowe w Winnikach, lub Husakowie. Prace zostały zaakceptowane i odebrane przez międzynarodową komisję konserwatorską.

Kolejnym nowym zagadnieniem w prowadzonym w trakcie warsztatów były zajęcia z teorii i praktyki wykonywania retuszy, malowideł ściennych. Warsztaty te w oparciu o wykłady, pokazy i ćwiczenia realizowane były głównie przy malowidłach na sklepieniu nawy głównej kościoła Jezuitów we Lwowie.

Ponieważ warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem w toku prowadzonych warsztatów pojawiały się kolejne zagadnienia, problemy takie jak rozwiązania konserwacji estetycznej, rekonstrukcje lub stabilizacja warunków klimatycznych. Zagadnienia te będą mogły być przedmiotem następnej edycji warsztatów konserwatorskich.

Prace konserwatorskie w kościele we Lwowie. Osoby na zdjęciu znajdują się na rusztowaniu pod sufitem kościoła, siedzą na ziemii, na ścianach freski wymagające konserwacji

Prace konserwatorskie w kościele we Lwowie. Osoby na zdjęciu znajdują się na rusztowaniu pod sufitem kościoła, zajmują się konserwacją malowideł na ścianach

Prace konserwatorskie w kościele we Lwowie. Osoba na zdjęciu znajduje się na rusztowaniu pod sufitem kościoła, na ścianach freski wymagające konserwacji. Kobieta zajmuje się konserwacją malowidła.

Prace konserwatorskie w kościele we Lwowie. Osoby na zdjęciu znajdują się na rusztowaniu pod sufitem kościoła, na ścianach freski wymagające konserwacji

Termin: wrzesień, 2020 rok

Uczestnicy: uczniowie szkół plastycznych z Krakowa (Zespół Państwowych Szkół Plastycznych), Nowego Wiśnicza (Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki) i Zakopanego (Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara)

Ilość uczestników: 27 uczniów, 4 opiekunów

Ze względu na panującą pandemię nie można było w bieżącym roku zrealizować plenerów plastycznych we Lwowie. Aby jednak kontynuować zapoczątkowane 5 lat temu tradycję wyjazdów na Ukrainę, która na stałe wpisała się w wydarzenia trzech plastycznych szkół z Małopolski, zaproponowano uczniom i ich opiekunom inne, aczkolwiek bardzo ciekawe rozwiązanie. Były to plenery w Krakowie po ukraińskich śladach w tym mieście.

Okazało się bowiem, że tradycja ukraińska, a nawet Ruska jest w Krakowie bardzo bogata. Do współpracy zaproszona została działająca w Krakowie ukraińska fundację Zustricz. Jedna z osób z fundacji - Mykoła Mańko to teolog, pisarz i licencjonowany przewodnik miejski. Jest on również specjalistą w zakresie ukraińskich śladów w Krakowie i ich powiązań historyczno-kulturalnych ze Lwowem. Mykoła Mańko zgodził się oprowadzić uczniów po Krakowie i opowiedzieć o ukraińskich śladach.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczestnikom plenerów uczniowie każdej szkoły wraz ze swoim opiekunem spotykali się oddzielnie, w grupkach max. 9 osobowych. Grupa z Nowego Wiśnicza i Zakopanego miała zagwarantowany transport.

Na liście omawianych miejsc znalazły się:

 1. Dom (kamienica) architekta Lwowa – Teodora Talowskiego na rogu ul. Karmelickie i Batorego
 2. Pomnik „Pamięci Bohdana Zaleskiego 1886” przedstawiający „Grupę Bojana” na Plantach krakowskich
 3. Kamienica, w której mieszkał metropolita Andrzej Szeptycki (ul. Św. Jana 4)
 4. Cerkiew Unicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie przy ul. Wiślnej
 5. Witraż Bł. Salomei według projektu Stanisława Wyspiańskiego w kościele franciszkanów
 6. Kaplica Św. Jacka w kościele dominikanów

Wszystkie te obiekty łączą ze sobą historię i kulturę Polski i Ukrainy, a także Krakowa i Lwowa. W pierwszym dniu Mykoła Mańko oprowadził uczniów po w/w obiektach i dokładnie je omówił. Po obiedzie uczniowie przystąpili do prac plastycznych. Drugi dzień poświęcony był w całości na rysowanie, szkicowanie i malowanie.  

Prace plastyczne powstałe podczas pleneru zaprezentowane będą na wystawie w Krakowie (27.11-11.12) oraz we Lwowie (wiosna 2020 roku). Powstanie też katalog prac.

 

2019

W związku z podpisaniem listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Małopolską a Autonomiczną Republiką Adżarii, zaplanowana została wystawa polskiej sztuki współczesnej (Pani Ewy Fleszar i Pana Romana Fleszara), koncert polskiego artysty – muzyka Pana Dawida Rozmus – Adacha  oraz prezentacja i degustacja polskich produktów regionalnych oraz win produkowanych w winnicach na terenie Małopolski. Wydarzenia miały miejsce w Galerii Muzeum Sztuki w Batumi.

W wernisażu wystawy, który miał miejsce 10 września 2019 r. o godz. 14.00 w Batumi, wzięło udział ponad 70 osób zaproszonych przez władze Adżarii. Wystawę otworzyła Pani Tea Tchanturishvili z Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu Autonomicznej Republiki Adżarii, Dyrektor Departamentu Kultury oraz Magdalena Kasperska przedstawiciel Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Po oficjalnych przemówieniach goście wernisażu zostali zaproszeni na degustację polskich win z czterech małopolskich winnic: Winnica Wieliczka z Wieliczki, Winnica Uroczysko z Janowic koło Tarnowa, Winnica Zawadka z Zawadki koło Nowe Sącza i Winnica Kresy ze Skały. Oprócz win goście mieli okazję popróbować polskiego oscypka w różnej postaci, bundzu  czy polskiej żurawiny. Wernisaż zakończył się koncertem polskiego wiolonczelisty Dawida Rozmus – Adacha.

Zarówno wernisaż jaki i koncert oraz degustacje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem stromy gruzińskiej, chętnej do kontynuacji współpracy w przyszłym roku..

Zdjęcie przedstawia grupę osób stojących na tle obrazów wiszących na jasnych ścianach. Osoby są elegancko ubrane. To przedstawiciele Małopolski i Adżarii oraz artyści.

Na zdjęciu skrzypek grający na środku sali wystawienniczej, w tle obrazy na ścianach.

Na zdjęciu zbliżenie trzech obrazó na ścianie, Pod ścianą stoją w rzędzie butelki z polskimi winami.

Na zdjęciu widać rozstawione na kolumnach talerze z oscypkami i innymi regionalnymi serami

 

W Krakowskim Forum Kultury można było oglądać prace uczniów małopolskich liceów plastycznych i studentów Politechniki Lwowskiej. Projekt jest wynikiem umowy, realizowanej od 2004 roku przez Województwo Małopolskie i Obwód Lwowski.

Stolice obu województw – Kraków i Lwów to niemalże siostrzane miasta o wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym. W ramach umowy realizowany jest szereg działań w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym. Jednym z ważnych elementów tej współpracy jest wymiana kulturalna młodzieży i studentów obu krajów. Ta forma współpracy międzynarodowej jest okazją dla młodych miłośników sztuki do poznania wspólnego dziedzictwa kulturowego obydwu regionów, rozwoju artystycznego i zdobycia dodatkowych doświadczeń i umiejętności pomagających kształtować swój artystyczny profil.

Od 2017 roku organizowane są wyjazdy na Ukrainę uczniów liceów plastycznych z Małopolski: Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych z Krakowa oraz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki z Nowego Wiśnicza. Każdy z wyjazdów ma swój konkretny temat, a powstałe prace plastyczne są prezentowane podczas wystaw czasowych w galerii Krakowskiego Forum Kultury. Od 2018 roku studenci Politechniki Lwowskiej przyjeżdżają także na plenery do Małopolski. 

W 2019 roku ukraińscy studenci mieli okazję poznać architekturę międzywojennego Krakowa, a polscy - lwowskie ulice, place i zaułki. Artystyczny plon tegorocznej edycji projektu można było oglądać na specjalnej wystawie w Krakowskim Forum Kultury. Wernisaż wystawy odbył się 29 listopada 2019 roku a wystawa czynna była do 10 grudnia. 

Palakt przedstawiający zaproszenie na wystawę prac polskich i ukraińskich artystów

Sala wystawiennicza, na ścianach obrazy przedstawiające architekturę Lwowa i Krakowa

Sala wystawiennicza, na ścianach obrazy przedstawiające architekturę Lwowa i Krakowa

Sala wystawiennicza, na ścianach obrazy przedstawiające architekturę Lwowa i Krakowa

Sala wystawiennicza, na ścianach obrazy przedstawiające architekturę Lwowa i Krakowa

W Ochotnicy Górnej w dniach 2-8 września odbyły się coroczne spotkania artystów związanych ze szczególną kulturą i sztuką Szlaku Wołoskiego.

W tym roku Małopolska gościła twórców w dolinie Jamne, gdzie otwarła swe podwoje ku sztuce nowa placówka na mapie kulturalnej - "Piwnica pod Wanatami" i jej galeria. Niezapomniane chwile przeżyte w towarzystwie autorów podczas kilku dni plenerowych działań odcisnęły znów piękne ślady na ścieżkach gorczańskich poszukiwań artystycznych. Na warsztaty w Ochotnicy Górnej przyjechało w tym roku w dniach 2-8 września 2019 r. sześciu artystów rzemieślników ze Słowacji oraz kilku artystów z całej Polski.  Ich prace można było oglądać na specjalnie przygotowanej wystawie w Wiejskim Domu Kultury w Ochotnicy Górnej.

Plener, kobieta maluje obraz na sztaludze, mężczyzna siedzi na ławeczce, dookoła drzewa, krzewy, zieleń.

Plener. Na pierwszym planie kobieta i mężczyzna oglądający namalowany obrazek, w tyle kobieta siedząca na krzesełku i malująca krajobraz

Na pierszym planie siedząca na trawie kobieta uśmiechająca się, z tyłu na drewnach wiszą obrazy

W dniach 13-15 maja 2019 roku we Lwowie gościło osiemnastu uczniów i  trzech nauczycieli z trzech liceów plastycznych z Małopolski. Były to następujące szkoły: Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych z Krakowa oraz Liceum Plastyczne Im. Jana Matejki z Nowego Wiśnicza.

Tematem pleneru było „Życie codzienne, zaułki i bramy starego Lwowa”. Po przyjeździe do Lwowa w dniu 13 maja odbyło się zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Spacer miał na celu pokazanie i omówienie nie tylko miejsc związanych z plenerem, ale także omówienie najważniejszych zabytków i historii Lwowa. Dzień 14 maja był poświęcony w całości na plener, uczniowie sami wybierali tematy swoich prac. Wieczorem w hotelu miało miejsce podsumowanie i omówienie powstałych prac.

W dniu 15 maja uczniowie dokańczali swoje prace,  zwiedzali również Cmentarz Łyczakowski wraz z Cmentarzem Orląt Lwowskich i podziwiali panoramę miasta z Kopca Unii Lubelskiej. Powrót do Polski miał miejsce w późnych godzinach wieczornych.

Powstałe prace były prezentowane na wystawie w galerii Krakowskiego Forum Kultury w grudniu 2019 roku.

Grupa uczniów stojąca przed wejściem do kościoła, tyłem do obiektywu.

Grupa uczniów siedząca na wąskiej uliczce i rysująca na kolanach budynki znajdujące się przed ulicą.

Grupa uczniów rysujących na siedząco budynki które widzą przed sobą, siedzą w wąskiej uliczce.

Duża grupa osób stojąca przed tablicą pamiątkową na Cmentarzu Łyczakowskim. W tle groby.

W dniach 23-25 września br. w Krakowie gościło 14 studentów i dwóch nauczycieli akademickich z Politechniki Lwowskiej. Tematem pleneru była architektura międzywojennego Krakowa (1918-1939). Po przyjeździe do Krakowa rozpoczęło się zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Spacer miał na celu pokazanie i omówienie najważniejszych zabytków i historii Krakowa. Studenci ze Lwowa mogli zapoznać się z historią Krakowa na tle historii Lwowa.

W dniu 24 wrzenia w godzinach dopołudniowych miał miejsce spacer po Krakowie szlakiem zabytków z okresu międzywojennego. Przewodnikiem dla grupy była pani dr Barbara Zbroja z Archiwum Państwowego w Krakowie, historyk sztuki i jedna z największych znawczyń tej tematyki. Dalsza część dnia oraz dzień następny upłynął na pracy w terenie. Powstało kilkanaście prac plastycznych przedstawiających budynki z okresu międzywojennego. 24 września miała miejsce uroczysta kolacja dla naszych gości oraz zwiedzanie zabytków Kazimierza, również na tle historii dzielnicy żydowskiej we Lwowie.

Grupa osób stojąca przed wejściem do budynku, pozująca do zdjęcia.

Grupa osób stojąca na placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie, w mniejszych grupkach, rozproszona.

Grupa młodzieży stojąca w korytarzu w budynku Urzędu Miasta Krakowa, oglądająca obrazy na ścianach.

Od lipca do października 2019 roku we Lwowie trwały polsko- ukraińskie warsztaty konserwatorskie pod hasłem ” Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości”. Była to już ósma edycja wydarzenia. Warsztaty odbywały się przede wszystkim w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie obecnie greckokatolicka cerkiew garnizonowa. Udział wzięli studenci i absolwenci z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ich odpowiednicy z Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych jak również studenci instytutu historii sztuki UJ., oraz studenci architektury ukraińskich szkół wyższych.

Nad realizacją projektu czuwali pedagodzy z ASP w Krakowie: pod kierunkiem dr Pawła Bolińskiego we współpracy z przedstawicielem ASP we Lwowie Lesyiom Hanuljak.Uczestnicy zostali zapoznani z wynikami badań konserwatorskich oraz przeprowadzonymi pracami przeprowadzonych w ramach warsztatów w poprzednich latach. Rezultaty tych badań jak również opracowane metody, które zostały wypróbowane w praktyce na freskach sklepienia w prezbiterium były teraz wypróbowywane przy malowidle w nawie głównej.

Ponieważ zeszłoroczna problematyka warsztatów spotkała się z dużym zainteresowaniem w tym roku kontynuowano te same zagadnienia rozszerzając ich zakres. Były to metody oczyszczania powierzchni, usuwania przemalówek, odsalania powierzchni malowideł oraz ich zabezpieczanie. Uczestnicy warsztatów pod opieką prowadzących uczyli się stosowania tych opracowanych metod przy konserwacji polichromii. Dzięki tym ćwiczeniom uczestnikom udało się zabezpieczyć większość malowideł na sklepieniu w prezbiterium. Poprzez proces stabilizacji podłoży z zapraw przez iniekcje podtynkową wykonanie uzupełnień ubytków tynków. Dzięki temu procesowi udało się odsłonić i zabezpieczyć oryginalny XVIII w. fresk autorstwa Franciszka Eksteina.

W ramach warsztatów dla uczestników organizowane były liczne wykłady oraz zajęcia w innych obiektach zabytkowych, ukazujące problematykę ich konserwacji lub stanu zachowania. Uczestnicy ćwiczyli również metody badania i rozpoznawania stratygrafii nawarstwień ściennych wykonując badania sondażowe w Winnikach, lub Mościskach.

Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn wykonujących prace konserwatorskie na suficie kościoła. Na suficie widać freski w trakcie koserwacji, często zniszczone.

Na zdjęciu widać grupę osób siedzących tyłem do obiektywu na rusztowaniu w kościele, pod sufitem. Przodem do obiektywu stoi mężczyzna który prowadzi warsztaty.

Na zdjęciu widać dwie osoby wykonujące prace konserwatorskie na ścianie wewnątrz kościoła, siedzą na rusztowaniu.

W dniu 30.09.1019 w lwowskim Teatrze Woskriesinnia odbył się pokaz polskiego spektaklu teatralnego. Dramat „Obcy . Tragedia grecka”, powstały w ramach projektu pn. „Game Over? – o budowaniu ponadnarodowych relacji, został przetłumaczony na język ukraiński.

Spektakl spotkał się z doskonałym odbiorem widzów i krytyków teatralnych. Spektakl oglądnęło ok. 110 widzów.

30.09.2019 twórcy i prezes Stowarzyszenia Otwarta Pracownia Ignacy Czwartos zostali także zaproszeni do Ratusza na spotkanie z Merem Lwowa, gdzie mieli okazję krótko zaprezentować projekt.

01.10.2019 twórcy wzięli udział w konferencji na temat współczesnego teatru etnicznego w Operze Lwowskiej, gdzie także mieli okazję spotkać się z przedstawicielami ukraińskiej prasy i radia oraz przedyskutować z artystami z Ukrainy i innych krajów plany współpracy i rozwoju projektu w przyszłych latach.

Na zdjęciu widać dwóch mężczyzn w białych kombinezonach, dookoła niebieskie światło, stoją przodem do siebie.

Na zdjęciu widać 3 mężczyzn i 2 kobiety stojących w rzędzie, w białych kombinezonach. Zdjęcie jest czarno-białe, osoby są oświetlone.

Polska muzyka jazzowa jest uznawana za jedną z najlepszych w Europie. Polscy muzycy jazzowi występują na największych scenach świata z największymi artystami. W ramach współpracy zespół muzyków jazzowych pod kierownictwem dr hab. Piotra Wyleżoła – pianisty jazzowego, wykładowcy Akademii Muzycznej w Krakowie, laureata Nagrody Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz kultury w kategorii „Mistrz” – zaprezentował swoje autorskie utwory podczas największego w Istrii festiwalu jazzowego – Rovinj Spring Jazz Festival w maju 2019 roku.

Oprócz koncertu, odbyła się także prezentacja krótkiego filmu prezentującego historię jazzu w Polsce oraz promującego najsłynniejszych artystów i największe festiwale jazzowe w Małopolsce.

Na zdjęciu widać czterech muzyków grających koncert na scenie. Pianista siedzący przy pianinie, perkusista uderzający w talerz perkusji, saksofonista stojący na środku sceny oraz mężczyzna grający na kontrabasie, stojący za saksofonistą. Wszyscy bardzo wczuwają się w swoją grę.

Na zdjęciu widać czterech muzyków grających koncert na scenie. Pianista siedzący przy pianinie, perkusista uderzający w talerz perkusji, saksofonista stojący na środku sceny oraz mężczyzna grający na kontrabasie, stojący za saksofonistą. Wszyscy bardzo wczuwają się w swoją grę. Inne ujęcie tej samej sceny jak na poprzednim zdjęciu. Tym razem na głównym planie widać tyłem siedzącego pianistę.

 

Prezentacja polskiej architektury współczesnej na przykładach projektów architektonicznych z Małopolski - laureatów Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski pokazana została w maju 2019 r. Centrum Multimedialnym w regionie partnerskim Istria w miejscowości Rovinj podczas Festiwalu Rovinj Spring Jazz Festival.

Wystawa prezentowała wybranych kilkanaście obiektów oddanych już do użytku – często wyróżnionych krajowymi i zagranicznymi nagrodami. Jest to jednak tylko niewielki zestaw z bogatego katalogu nowych budynków zaprojektowanych przez polskich architektów i zbudowanych przez inwestorów prywatnych, komercyjnych oraz publicznych. Miliony turystów  zachwyca Kraków, stolica Małopolski. Zachwyca bogactwem architektury i mnogością zabytków. Ale też coraz częściej dostrzegane są w tym mieście i w innych miejscowościach regionu nowoczesne budynki o nietuzinkowej architekturze. Świat wokół nas kształtujemy i sprawiamy że jest piękny.

Plakat zapaszający na wystawę. Na plakacie fragment budynku, logo Małopolski oraz napis Rovinj-Rovigno 22-29.05.2019 oraz tytuł wystawy

Na zdjęciu widać salę, na ścianach wiszą zdjęcia przedstawiające nowoczesne budynki z Małopolski, w sali znajdują sie stoliki z białymi krzesłami jak w restauracji, kilka osób stoi w rogu sali i dyskutuje.

Na zdjęciu widać salę z obrazami na ścianach przedstawiającymi budynki współczesnej architektury z Małopolski. Jest też telewizor powieszony na ścianie na którym widać także zdjęcia budynków. W sali znajdują się także stoliki kawowe z krzesłami

W dniach 26.02.2019 – 02.03.2019 odbyła się wizyta studyjna winiarzy z Autonomicznej Republiki Adżarii w Małopolsce. W ramach wizyty gruzińscy winiarze mieli okazję zwiedzić 4 winnice w Małopolsce (region tarnowski, nowosądecki i okolice Krakowa): winnica i winiarnia Amelie, winnica i winiarnia Chodorowa, winnica i winiarnia Koniusza oraz winnica i winiarnia Kresy.

W ramach wizyty gruzińscy goście mieli okazję zwiedzić Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej, Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu a także Ojcowski Park Krajobrazowy z hodowlą pstrąga.

W ramach projektu odbyło się seminarium pod hasłem: „Identyfikacja i ochrona regionalnych zasobów dziedzictwa kulturowego związanych z ochroną krajobrazu kulturowego i zasad produkcji lokalnych produktów tworzących turystyczne szlaki kulturowe Małopolski i Adżarii”.

W ramach seminarium odbyły się prezentacje doświadczeń organizacji i podmiotów z sektora przemysłów opartych o kulturę i tradycyjne metody producenckie z zakresu produkcji wina i turystyki kulturowe, w tym prezentacja Polskiej Federacji Producentów Wina, Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy i Lokalnej Grupy Działania z Gruzji. Była to okazja do wymiany doświadczeń w zakresie wspólnego działania podmiotów zrzeszonych w ramach jednej organizacji, pozyskiwania środków zewnętrznych, zaprojektowanie wspólnych działań na następne miesiące.

Na zdjęciu widać grupę mężczyzn stojących obok krzewów winogron w okresie jesiennym (same gałęzie). Jeden z mężczyzn pokazuje innym jak prawidłowo podcinać gałęzie.

Na zdjęciu widać grupę osób pozujących do zdjęcia, część stoi, część siedzi na ławeczce. W tle widać budynki z Miasteczka Galicyjskiego, osoby stoją na brukowanym rynku.

Na zdjęciu widać grupę osób w zabytkowym kościele. Część osób stoi i przygląda się freskom na ścianach, inne siedzą w ławach kościelnych.

W 2019 roku w Turyngii została zaprezentowana wystawa pn. „Na granicy światów” prezentująca rysunki i grafiki Pawła Warchoła oraz obiekty i instalacje Waldemara Rudyka. Niekonwencjonalną formę oprowadzania po wystawie zaprezentował zespół M.O.L.O., który skomponował specjalnie na potrzeby tego projektu 7 utworów, będących muzyczną ilustracją twórczości obu artystów. Projektowi towarzyszy wyjątkowy polsko-niemiecki katalog autorstwa Ewy Natkaniec, zawierający tekst Małgorzaty Gwóźdź.
Wystawa miała miejsce w Haus Dacheroden w Erfurcie. Współorganizatorem wystawy był Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Na zdjęciu widać salę wystawową, na ścianach wiszą podświetlone obrazy prezentujące sztukę współczesną, obazy są podświetlone. W sali znajduje się kilkanaście osób, niektóre przyglądają się obrazom, inne rozmawiają w małych grupkach.

Na zdjęciu widać ścianę sali wystawowej na której wiszą trzy duże obrazy i kilka małych prezentujących sztukę współczesną. Na pierwszym planie stoi tyłem do obiektywu kobieta przyglądająca się pracom.

2018

Na przełomie kwietnia i maja 2018 we Lwowie odbyły się warsztaty edukacji kulturalnej w formie wykładów i pokazów, których tematem była renowacja malowideł ściennych w polskiej szkole ogólnokształcącej nr 10 im. Św. Marii Magdaleny. Malowidła te pochodzą z 1935 r., czyli jeszcze z początku istnienia budynku szkoły i zostały odkryte podczas remontu. W warsztatach udział wzięli uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele z tejże szkoły. Uczestnicy w ramach warsztatów dowiedzieli się na czym polega zawód konserwatora dzieł sztuki oraz jakie występować mogą problemy w związku z ochroną dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowym z budżetu województwa małopolskiego kwotą 15 tys. zł.

Na zdjęciu widać zbliżenie ściany w szkole na której znajdują się namalowane herby, widać też duże, białe drzwi od góry z łukiem.

Na zdjęciu widać fragment ściany, na której widać odkryte podczas konserwacji fragmenty malowideł(szlaczki, figury różnej wielkości i koloru) i fragment zniszszonej ściany

Istotą projektu było przybliżenie postaci i twórczości artysty tworzącego w całej środkowej, wschodniej i południowej Europie - Teodora Talowskiego. Pozostały po Nim, tworzącym na przełomie ubiegłych wieków, liczne i bardzo charakterystyczne kościoły, kaplice, kamienice i budynki użyteczności publicznej, także na wybrzeżu chorwackiego Adriatyku. Jeden z zaprojektowanych przez Niego charakterystycznych budynków to przebudowany zamek Hrabiego Ignacego Korwin-Milewskiego na wyspie Santa Catharina koło Rovinj. O Teodorze Talowskim i Ignacym Korwin Milewskim podczas seminarium opowiedział znawca jego twórczości, Pan Tadeusz Bystrzak. Zaprezentowano też wystawę wielkoformatowych zdjęć budynków i detali zaprojektowanych przez Teodora Talowskiego, a umiejscowionych w Małopolsce i w Regionie Istria.
Wystawa miała miejsce w Centrum Multimedialnym w Rovinj w listopadzie 2018 roku.

Projekt miał na celu uzmysłowić jak wielki jest wpływ dziedzictwa kulturowego na gospodarkę
i społeczeństwo. Pokazał, że potrafimy odnajdywać wspólne elementy dziedzictwa i niwelujemy granice. Teodor Talowski tak właśnie czynił w Galicji, w czasach gdy Polska nie istniała jako suwerenne państwo. Przypomnienie znaczenia Jego dzieł dla kultury Europy w roku, kiedy cieszymy się z faktu, ze od 100 lat Polska, po okresie niewoli, jest niepodległym krajem a Polacy wolnymi obywatelami demokratycznej Europy, było szczególnie ważne.

Na zdjęciu widać zbliżenie ściany, na której wiszą obrazy, plasze z tekstami, zdjęcia przedstawiające budynki.

Na zdjęciu widać dwie osoby stojące i przemawiające. Za nimi na ścianie prezentacja multimedialna pokazująca zdjęcia.

W 2018 r. Województwo Małopolskie podpisało umowę o współpracy z regionem partnerskim w Gruzji – Autonomiczną Republiką Adżarii. W ramach umowy oba regiony deklarują wolę rozwijania i wspierania współpracy partnerskiej na zasadach równości i obustronnych korzyści oraz wspieranie wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji.

Prezentacja polskiego street artu w Gruzji była jednym z pierwszych projektów w ramach współpracy. W projekcie wzięli udział czołowi przedstawiciele graffuturismu na świecie i jedni z najwybitniejszych polskich twórców ulicznych: Kamil Kuzko i Nawer (Łukasz Habiera). Kamil Kuzko otrzymał dyplom z malarstwa w 2008 r. na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, natomiast doktorat na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w 2012 gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. Członek ZPAP okręgu krakowskiego. Uprawia malarstwo, rysunek i malarstwo ścienne. Mieszka i pracuje w Krakowie. NAWER jest polskim architektem, projektantem i artystą ulicznym. Ukończył architekturę i urbanistykę na Politechnice Krakowskiej. Od prawie 25 lat zajmuje się kulturą street artu. Jego wyjątkowa estetyka artystyczna rodzi się z potrzeby ponownego połączenia architektury i sztuk pięknych.

Kamil Kuzko i Nawer stworzyli we wrześniu 2018 r. podczas Batumi Grafikart Festiwal wspólne dzieło na jednym z murów w Batumi w Gruzji.
Jeszcze do niedawna street art był w Polsce zjawiskiem undergroundowym, jego twórców oskarżano o akty wandalizmu i nielegalne działania w przestrzeni miasta. Dopiero kilka lat temu stał się przedmiotem debat historyków i krytyków sztuki. Prezentowana w najlepszych muzeach i galeriach, sztuka ulicy stała się oficjalnym nurtem w sztuce. Polski street art zaliczany jest do najlepszych na świecie, o jego twórcach piszą największe światowe media. Prezentacja polskiego street artu podczas Festiwalu w Batumi sprzyjała wymianie doświadczeń twórczych, także poprzez publiczne prezentacje dzieł sztuki.

Na zdjęciu widać fragment ulicy w miejscowości Batumi (Gruzja). Wzdłuż ulicy znajduje się ok dwumetrowy mur, na którym znajduje się graffiti przedstawiające nieregularne figury geometryczne, paski, załamania.

Na zdjęciu widać zbliżenie muru na którym znajduje się namalowane graffiti przedstawiające figury geometryczne. Graffiti jest nowoczesne, namalowane na całym murze.

Na zdjęciu fragment graffiti które na wcześniejszych zdjęciach było pokazane na murach w miejscowości Batumi. Graffiti pokazuje figury geometryczne w różnych ułożeniach, kreski, trojkąty w różnych kolorach

W ramach współpracy między regionami odbyła się wizyta studyjna definiująca obszary wspólnych przedsięwzięć z zakresu ochrony tradycji, rzemiosła, rozwoju lokalnego poprzez kreowanie produktów turystyki kulturowej bazującej na szlakach winnych. Nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń branżowych, producentów win z obu regionów. Prezentacja potencjałów obu regionów.

W dniach 2-8 sierpnia 2018 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli wybranych podmiotów gospodarczych z sektora przemysłów kultury z Małopolski, będący m.in. producentami win w Małopolsce oraz importerami win m.in. z Gruzji oraz ze środowisk naukowych (eno laboratorium) w Autonomicznej Republiki Adżarii w Gruzji – regionu partnerskiego Małopolski.

Udział Małopolskich enologów i winiarzy w festiwalu w Gruzji (członków Małopolskiego Szlaku Winnego, Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy - regionu tarnowski, Stowarzyszenia Winiarzy Jury Krakowsko – Częstochowskiej ) stworzył okazję do poznania autentycznych elementów regionalnych walorów kulturowych. Spotkania i prezentacje pozwoliły poznać sposoby uprawy i produkcji oraz sprzedaży wyrobów winiarskich i około winiarskich (turystyka kulturowa, turystyka na szlakach winnych). Dla przedsiębiorców z Małopolski import win z Gruzji będzie stanowił element ich przewagi na rynku konsumenckim.

W ramach wizyty studyjnej zorganizowane zostało seminarium poświęcone metodom gospodarowania i walorom kulturowym obu regionów. Przedstawiciele Małopolski w sposób szeroki zaprezentowali region i jego walory oraz najważniejsze wyzwania rozwojowe. Jednym z tematów seminarium było wykorzystanie szlaku winnego jako miejsca realizacji działań kulturalnych.
Winiarstwo razem z bogatą kulturą, krajobrazami oraz cennymi zabytkami tworzy niepowtarzalną atmosferą każdego regionu i jest niewątpliwie jedną z jego atrakcji kulturowych i turystycznych. Duży wpływ na kształtowanie się tego rodzaju produktu turystycznego mają liczne imprezy, święta czy festiwale
Ochrona i wykorzystywanie elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego, dawnych rzemiosł i sposobów gospodarowania będzie stanowić w obu regionach istotny element rozwoju. Turystyka kulinarna jest elementem szeroko rozumianej turystyki kulturowej i stanowi nowy trend na światowym rynku turystycznym. Współczesnego turystę interesuje specyficzna kultura, w której istotne miejsce zajmuje kuchnia narodowa oraz jej odmiany regionalne. Gastronomia jest swoistą atrakcją turystyczną na równi z innymi walorami antropogenicznymi czy przyrodniczymi, a przede wszystkim staje się coraz częściej motywem przyjazdu do danego kraju lub regionu.
1. Dla rozwoju sektora winiarstwa w Małopolsce wymiana doświadczeń z producentami z Gruzji ma istotne znaczenie ze względu na sposób upraw winorośli i metod produkcji win.
2. Dla importerów win oferta win z Gruzji będzie niezwykle ciekawa (jakoś i cena oraz oryginalność)
3. Konieczna jest koncentracja oraz profesjonalizacja branży z Małopolski w kontekście wyzwań rozwojowych Małopolski (plan przestrzenny, strategia).

Na zdjęciu widać kilkanaście osób siedzących przy stole konferencyjnym i oglądających prezentację multimedialną wyswietlaną na ścianie i omawianą przez jedną z osób. Każdy ma przed soba butelkę wody i szklankę. Wszyscy zwróceni są w stronę osoby prezentującej.

Na zdjęciu widać salke konferencyjną, przyciemnione światło. Na ścianie wyświetlona prezentacja multimedialna (zdjęcie winnicy). Przy stole konferencyjnym siedzą osoby i oglądają pezentację, którą pokazuje kobieta siedząca tyłem do prezentacji a przodem do słuchaczy.

 

Projekt polsko-ukraiński w Mościskach opierał się na idei aktywizacji społeczności zamieszkującej tereny przygraniczne na Ukrainie.

Podstawowym działaniem związanym z realizacją projektu w Mościskach była integracja środowisk, mieszkańców Mościsk i okolic. Wspólne projektowanie 
i budowanie przestrzeni w parku w centrum miasta było okazją do poznania się, do integracji. Efektem końcowym warsztatów realizowanych w 2018 roku było powstanie projektu zagospodarowania przestrzeni w centrum Mościsk wraz z placem zabaw.

Pierwszym etapem projektu był konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
w Powiecie Mościckim ( polskich oraz ukraińskich). Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz twórcy – projektanci z Małopolski  przygotowali prezentację pokazującą przestrzeń miejską w miastach i wsiach Małopolski, jako dobre przykłady projektowania przestrzeni, która ma staje się dostępna i dobra dla mieszkańców.

Etap drugi był realizacją warsztatów integracyjnych dla dzieci z trzech szkół z Obwodu Lwowskiego w miejscowości Mościska. Przedmiotem warsztatów było wspólne tworzenie przestrzeni w centrum Mościsk. W ramach warsztatów, prowadzonych przez polskich projektantów, dzieci przeprowadzały wywiady z mieszkańcami Mościsk na temat przestrzeni w której chcą odpoczywać i integrować się, rysowały swoje pomysły na plac zabaw i przestrzeń w parku, projektowały przestrzenną makietę centrum Mościsk. Warsztaty miały służyć określeniu oczekiwań mieszkańców Mościsk co do przestrzeni w której mają przebywać.

Etap trzeci realizowanego zadania objął opracowanie profesjonalnego, wielobranżowego projektu zagospodarowania przestrzeni dla mieszkańców Mościsk w centrum miasta. Projekt został przekazany władzom Mościsk i Konsulatowi RP we Lwowie.

Na zdjęciu widać grupę dzieci w ielku około siedmiu lat siedzących dookoła dużego stołu. Na stole znajduje się dużo kartek, tektury, stoją kleje w sztyftach, dzieci wykonują prace plastyczne. Nad dziećmi stoją dorośli i przyglądają się pracy. Dzieci znajdują sie w niedużym pomieszczeniu, które dookołą ma duże okna, za oknem widać fragment miasta, ulicę.

Na zdjęciu plansza przedstawiająca plan parku w Mościskach, na planszy poprzyklejane zostały żółte karteczki z ręcznie napisanymi komentarzami i propozycjami do zagospodarowania parku

Na zdjęciu widać wykonany z plasteliny i patyczków plan parku, plac zabaw, drzewa. Zdjęcie przedstawia propozycję jak ma wyglądać nowy plac zabaw w parku

W Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprezentowane zostały prace grupy artystów sztuk wizualnych PlatformA z Cluj-Napoca w Rumunii. Wernisaż odbył się 22 czerwca 2018 r.

Nie jest to pierwsza wystawa, którą Ioana Antoniu, Adriana Elian, Andor Kőmives i Radu Pulbere organizują wspólnie. Jest to jednak pierwszy raz, kiedy ich grupowa obecność podkreśla, jak bardzo rzeczywistość zmieniła się w ciągu ponad dwudziestu lat. Ta czwórka artystów stała się jednym z najbardziej wartościowych ośrodków malarstwa współczesnego w Cluj, w miarę jak ich środki wyrazu artystycznego stopniowo osiągnęły dojrzałość, stapiając się jednocześnie z artystyczną tożsamością - różną w przypadku każdego z nich. Opracowali dyskurs liryczny korzystający z metafor i hiperboli, unikając jednocześnie sprowadzania malarstwa do roli narracyjnej czy literacko-ilustracyjnej. Ich malarstwo istnieje w oderwaniu od okoliczności, denotacji czy estetyzowania, ale jednocześnie posiada widoczne konotacje. Artyści starają się, między innymi, szukać znaczenia i sensu w rzeczach, które pod swoją widoczną warstwą skrywają złożone zjawiska. Ich prace, nierzadko tajemnicze, stanowią nie tyle sensacjonalistyczną, co raczej hermeneutyczną próbę odniesienia się do problematyki psycho-społecznej, są spojrzeniem w psychologiczną otchłań.

Wystawę zorganizowała Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu we współpracy z Województwem Kluż w Rumunii.

Założeniem projektu była realizacja spektaklu, dla którego punkt wyjścia stanowiły 3-dniowe edukacyjne i artystyczne warsztaty w Krakowie, z udziałem młodych twórców i aktorów z sąsiadujących krajów, poświęcone badaniu różnic kulturowych i mechanizmów integracji. Uczestnikami warsztatów były osoby z Polski, 3 osoby z Turyngii, zrekrutowane przez niemieckiego partnera projektu LKJ oraz
2 osoby z Ukrainy. Z wykorzystaniem metod szkoleniowych oraz technik pracy z aktorem został wypracowany socjologiczny materiał dokumentalny, który posłużył do stworzenia tekstu dramatu zwracającego uwagę na problem integracji w różnych aspektach życia społecznego i politycznego,
w przeszłości i w teraźniejszości.  W ramach projektu realizowanego od 2017 roku powstał tekst dramatu pod tytułem  „Obcy. Tragedia grecka”.

W 2018 w ramach rozwoju projektu odbyło się 5 pokazów spektaklu.  W lutym 2018 odbyły się 2 pokazy spektaklu w Galerii Otwarta Pracownia (w sumie 120 widzów), w kwietniu 2018 roku odbyły się dwa pokazy w Teatrze Barakah w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Teatru Ukraińskiego (w sumie 240 widzów) oraz pokaz podczas Festiwalu Preview w Erfurcie (80 widzów).

Tekst dramatu został przetłumaczony na język niemiecki i podczas spektaklu wyświetlane były napisy.

Podczas Festiwalu Teatru Ukraińskiego spektakl został wyróżniony w dwóch kategoriach: Najlepsza Scenografia oraz nagroda dla Magdaleny Woleńskiej za najlepszą rolę pierwszoplanową żeńską.
W ramach festiwalu odbyło się spotkanie twórców projektu z twórcami z Ukrainy podczas, którego omawiano możliwości dalszej współpracy i prezentacji spektaklu w teatrze we Lwowie.

Udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatru Ukraińskiego oraz w Festiwalu w Erfurcie był szeroko promowany w mediach i social-mediach.

Recenzja i zdjęcia ze spektaklu w Otwartej Pracowni w Krakowie:

https://www.radiokrakow.pl/dziennikarze/blog/agnieszka-malatynska-stankiewicz/obcy-wciaga/

Na scenie letniej rozstawionej na rynku lwowskiej starówki co roku występują polskie i ukraińskie zespoły muzyczne. Od 2012 roku swoje wizytówki kulturalne prezentują Kraków, Lublin, Przemyśl, Wrocław, województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie i warmińsko-mazurskie oraz inne miasta i regiony. Oprócz występów na lwowskim rynku odbywają się także inne wydarzenia kulturalne festiwalu, między innymi spektakle, prezentacje multimedialne z regionów i wystawy. Organizowany co roku Festiwal Partnerstwa jest projektem potwierdzającym współpracę Lwowa z regionami i miastami partnerskimi.

W latach poprzednich Małopolskę reprezentowali między innymi Joanna Słowińska z zespołem, zespół jazzowy Jazz Band Ball, i zespół Kolačkovici.

8 września 2018 roku na rynku we Lwowie odbył się koncert artystów reprezentujących Małopolskę –Kapeli Maliszów. Rodzinną kapelę z Męciny Małej w Beskidzie Niskim tworzą Jan Malisz i jego dzieci; Zuzanna i Kacper. Kapela inspiruje się tradycyjną muzyką wiejską swojego regionu ale również tańcami i przyśpiewkami z różnych obszarów Polski. Muzyka ta grana jest tradycyjnie, czyli na skrzypcach, basach i bębnie w sposób archaiczny, z pewną dozą wolności, radości i improwizacji. Nie jest tylko szkolnym odtworzeniem starych melodii. Kapela tworzy również własne utwory o charakterze wiejskim , dialogujące ze współczesnością, zahaczające o różne style. W swej muzyce zespół wykorzystuje także skrzypce odziedziczone po ojcu Jana Malisza, Józefie oraz basy i bębny wykonane przez Jana w jego pracowni, w której powstają oprócz wyżej wymienionych, również takie instrumenty jak lira korbowa, fidel kluczowa (nyckelhharpa) i wiele innych.

Na zdjęciu widać dwóch mężczyzn i stojącą między nimimłodą kobietę. To muzycy. Wszyscy patrzą w górę w obiektyw (zdjęcie zrobione z góry).

Dzięki finansowemu wsparciu województwa małopolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach międzynarodowej współpracy koordynowanej przez konserwatorów dzieł sztuki z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli kilku instytucji i niezależnych specjalistów wykonał inwentaryzację konserwatorską kościoła pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie oraz przeprowadził w nim szereg badań specjalistycznych i prac konserwatorskich. W 2018 roku odbyła się siódma edycja warsztatów i prac konserwatorskich w tej świątyni we Lwowie.

W warsztatach odbywających się w okresie od lipca do października 2018 r. udział wzięli studenci i absolwenci z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz studenci i absolwenci Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki. Nad realizacją projektu czuwali pedagodzy z ASP w Krakowie: dr Paweł Boliński oraz opiekun merytoryczny prof. Edward Kosakowski.

Uczestnicy zostali zapoznani z wynikami badań konserwatorskich oraz  przeprowadzonymi pracami przeprowadzonych w ramach Warsztatów w poprzednich latach. Rezultaty tych badań jak również opracowane metody, które zostały wypróbowane w praktyce na freskach sklepienia w prezbiterium były teraz wypróbowywane przy malowidle w nawie głównej. Były to metody oczyszczania powierzchni, usuwania przemalówek, odsalania powierzchni malowideł oraz ich zabezpieczanie. Uczestnicy warsztatów pod opieką prowadzących uczyli się stosowania tych opracowanych metod przy konserwacji polichromii. Dzięki tym ćwiczeniom uczestnikom udało się zabezpieczyć większość malowideł na sklepieniu w prezbiterium. Poprzez proces stabilizacji podłoży z zapraw przez iniekcje podtynkową wykonanie uzupełnień ubytków tynków. Dzięki temu procesowi udało się odsłonić i zabezpieczyć oryginalny XVIII w. fresk autorstwa Franciszka Eksteina.

W ramach warsztatów dla uczestników organizowane były zajęcia w innych obiektach zabytkowych, ukazujące problematykę ich konserwacji lub stanu zachowania. Uczestnicy ćwiczyli również metody badania i rozpoznawania stratygrafii nawarstwień ściennych wykonując badania sondażowe w różnych obiektach Lwowa: w kryptach kościoła św. Piotra i Pawła oraz w kamienicy Królewskiej na Rynku. Całość prac została skrupulatnie udokumentowana według obowiązującego schematu. Prace zostały zaakceptowane i odebrane przez międzynarodową komisję konserwatorską.

W toku prowadzonych warsztatów pojawiały się kolejne zagadnienia, problemy konserwatorskie takie jak rozwiązania konserwacji estetycznej, lub stabilizacja warunków klimatycznych. Zagadnienia te będą mogły być przedmiotem następnej edycji warsztatów konserwatorskich.

Na zdjęciu widać pieć osób które zajmują się konserwacją fresków na ścianie wewnątrz kościoła. Wszyscy mają w dłoniach pędzle. Stoją tyłem do obiektywu.

Na zdjęciu kilka osób, konserwatorów stojących na rusztowaniu pod kopułą kościoła. Wykonują prace konserwatorskie.

Wystawa opowiada o Żółkwi – historycznym ośrodku sztuki, życia religijnego Ukraińców i Polaków, żydowskiej myśli filozoficznej i drukarstwa. To jedyny na Ukrainie wzór zachowanego prywatnego miasta „idealnego”, prawdziwa perła narodowego dziedzictwa architektonicznego. Założona pod koniec XVI w. jako ufortyfikowane miasto-rezydencja w oparciu o humanistyczne zasady idealnych miast europejskiego renesansu, osiągnęła wysoki poziom rozwoju w wielu dziedzinach sztuki i kultury. W przeszłości gniazdo rodzinne hetmana Stanisława Żółkiewskiego, rezydencja Jana III Sobieskiego oraz księcia Michała Radziwiłła, to równocześnie miejsce urodzenia i dzieciństwa hetmana Bohdana Chmielnickiego.

Ekspozycja jest efektem prac realizowanych przy projekcie „Muzea bez granic”, który powstał dzięki wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach współpracy międzyregionalnej pomiędzy Małopolską a Obwodem Lwowskim. Głównym celem przedsięwzięcia jest utrzymywanie partnerskich relacji między instytucjami muzealnymi zajmującymi się ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kulturowego. Wystawa w 2017 roku była prezentowana w Ratuszu na Rynku Głównym w Krakowie a następnie została w 2018 roku przeniesiona do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Zdjęcie dwóch planszy przedstawiających miejscowość Żółkiew. Plansze wiszą na białej ścianie.

Na zdjęciu korytarz biblioteki na ulicy Rajskiej, na ścianach korytarza wiszą plansze pokazujące miejscowość Żółkiew.

2017

Data wizyty studyjnej: 4-7.12.2017. Uczestnicy wizyty studyjnej:
Liliana Olech i Andrzej Szarek - Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu
Aleksandra Kubisztal – BWA w Tarnowie
Natalia Żak – Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Anna Bargiel – Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie
Sonia Kądziołka – Starmach Gallery w Krakowie

Wyjazd studyjny przedstawicieli małopolskich instytucji kultury realizujących zadania związane z upowszechnianiem sztuki współczesnej stanowił doskonałą okazję do zapoznania się z francuskim modelem zarządzania instytucjami kultury – ze szczególnym wskazaniem na instytucje zajmujące się promowaniem szeroko rozumianej sztuki współczesnej.

Celem wizyty studyjnej było pokazanie francuskiego modelu zarządzania instytucjami kultury - opartego na idei decentralizacji kultury i wzajemnej współpracy pomiędzy instytucjami regionu. Poczynając od dużych – i najintensywniej wspieranych finansowo – instytucji zlokalizowanych w największych miastach regionu,  przez te o mniejszej skali działające w warunkach francuskiej prowincji. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję poznać sam profil, model działania i doświadczenia poszczególnych instytucji znajdujących się we francuskim regionie: FRAC Centre, Les Tanneries, Le Nadir (Emmetrop) oraz CCCOD (Centre de Creation Contemporaine Oliver Debre). Wartością dodaną całego wyjazdu była możliwość poznania się nawzajem, wymiany doświadczeń i dyskusji nie tylko z francuskimi przedstawicielami instytucji, ale również z pozostałymi przedstawicielami małopolskich instytucji kultury. Efektem wizyty studyjnej jest nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury z Małopolski i Regionu Centrum – Dolina Loary, a w przyszłości realizacja wspólnych projektów związanych z prezentacją sztuki aktualnej w obydwu regionach.

 

 

W dniach 14-17 listopada 2017 r. zorganizowany został wyjazd studyjny przedstawicieli małopolskiego sektora audiowizualnego do Regionie Centrum - Dolina Loary. Założeniem było, aby skład delegacji odzwierciedlał całe spectrum podmiotów aktywnych w sektorze filmowym naszego regionu i tym samym dawał jak najszersze pole do współpracy z podmiotami z regionu partnerskiego. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji: 

 1. Krakow Film Commission (funkcjonująca w strukturze Krakowskiego Biura Festiwalowego) jako koordynator projektu i podstawowy punkt kontaktowy dla zainteresowanych podjęciem aktywności filmowej w Małopolsce.
 2. Krakowski Klaster Filmowy – stowarzyszenie podmiotów świadczących usługi w branży audiowizualnej, wspólnie z MultiLab – krakowskim studiem postprodukcji działający pod auspicjami Krakowskiego Parku Technologicznego.
 3. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Wydział Grafiki – Pracownia Filmu Animowanego – założona w 1957 r. najstarsza w Polsce szkoła kształcąca w dziedzinie filmu artystycznego.
 4. Krakowska Fundacja Filmowa – odpowiedzialna za organizację Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz za promocję i dystrybucję polskich filmów dokumentalnych i animowanych.
 5. Apollo Film sp. z o.o. – operator kin, dystrybutor filmowy oraz właściciel szeregu nieruchomości w kilku województwach .

Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie się z polityką audiowizualną regionu partnerskiego, zarówno w jej wymiarze strategicznym, jak i operacyjnym. Program obejmował spotkanie z Wicemarszałek Regionu Centre – Val de Loire ds. Kultury, Agnès Sinsoulier-Bigot, wizytę w CiClic Animation w Vendôme, spotkanie z 5 producentami filmów animowanych, wizytę w Cinémas Studio w Tours dotyczącą specyfiki funkcjonowania kin studyjnych w Regionie Centre, prezentację Cinémobile (mobilnego kina docierającego do najmniejszych miejscowości regionu) oraz wizytę w Pôle Patrimoine CiClic – regionalnym archiwum audiowizualnym w Issoudun a także prezentację szeregu aktywności podejmowanych przez CiClic w obszarze edukacji filmowej, realizowanych przez oddział CiClic w Château-Renault. Wyjazd pokazał, że specyfiką działań władz regionu Centre – Val de Loire jest dążenie do decentralizacji instytucji kultury w taki sposób, by instytucje o ponadlokalnej skali działania były zlokalizowane w niewielkich miejscowościach, dzięki czemu hamowany jest odpływ osób z wyższym wykształceniem do stolicy regionu, a zarazem oferta edukacyjno-kulturalna kreowana jest blisko odbiorców i w nieustannym kontakcie z nimi. Swoisty fenomen stanowią działania związane z Cinemobile (mobilnym kinem), które dociera do miejscowości o skali 5 000 mieszkańców, dzięki czemu mieszkańcy nie muszą przemieszczać się w poszukiwaniu dostępu do kultury. Szereg odbytych spotkań wykazał konkretne obszary, w których warto kontynuować współpracę: jest to przede wszystkim wymiana know how i dzielenie się dobrymi praktykami na poziomie konkretnych podmiotów funkcjonujących w sektorze audiowizualnym.

Regionalny Zespół „Dolina Popradu” z Piwnicznej - Zdroju podczas pobytu w Gruzji w dniach 31.08-4.09.2017 r. w ramach uczestnictwa w Black Sea International Folk Festiwal zaprezentował się trzy razy:

- w dniu 31.08.2017 próba a następnie występ w Teatrze Letnim w Batumi (dla ok. 1.000 osób)

- w dniu 01.09.2017 próba a następnie występ w Centrum Kultury Ureki (dla ok 200 osób)

- w dniu 02.09.2017 próba a następnie występ podczas Koncertu Finałowego Festiwalu

w Black Sea Arena, Shekvetili (dla 5.000 osób – przy pełnej frekwencji na największej w Gruzji scenie koncertowej).

Ponadto w dniu 02.09.2017 r. na głównym placu miasta Batumi zespół wziął udział
w nagraniu na żywo programu telewizji gruzińskiej, gdzie mógł pokazać tradycyjne góralskie tańce, muzykę i śpiew, wzbudzając przy tym duże zainteresowanie mieszkańców i turystów w Batumi kontynuując swój występ po zakończeniu nagrania. Regionalny Zespół „Dolina Popradu” promował Małopolskę nie tylko podczas prób i występów pokazując folklor górali nadpopradzkich, lecz także podczas spotkań z innymi zespołami uczestniczącymi w festiwalu oraz mieszkańcami miast Batumi, Kobuleti i Ureki poprzez śpiew i taniec. Prezentował się także w głównym mieście turystycznym Adżarii – Batumi – w koszulkach z logo Małopolski. Punktem kulminacyjnym festiwalu był występ Zespołu na największej Sali koncertowej dla pięciotysięcznej publiczności, nagrywany przez gruzińskie media i transmitowany na żywo w internecie. Dzięki ustaleniom z organizatorami Festiwalu, Zespół został wybrany jako jedyny z kilkunastu zespołów uczestniczących w Festiwalu z kilku krajów Europy i Azji, do nagrania audycji na żywo dla gruzińskiej telewizji. Działania te pozwoliły na szerszą promocję Małopolski.

W listopadzie 2017 r. zorganizowano w Muzeum Archeologicznym w Krakowie spotkanie seminaryjne poświęcone rozwojowi współpracy pomiędzy instytucjami kultury z Małopolski, Śląska i z Kraju Żylińskiego. Tematyka prezentacji i dyskusji skoncentrowana była na formach rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego. Nacisk położono zarówno na dostępność programową – przygotowanie odpowiedniej oferty skierowanej do różnych grup odbiorców – rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami, jak i na dostępność infrastrukturalną (obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; obiekty zlokalizowane na zewnątrz – ekspozycje plenerowe połączone z ogrodami sensorycznymi nawiązującymi do tradycji regionalnych). Szczególne miejsce w prezentacjach i dyskusji zajął projekt pt. "Muzea otwarte" - m.in. z udziałem  Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego, który został zgłoszony  do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020. Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie nowej jakości współczesnego produktu regionalnego skierowanego m.in. do seniorów, do rodzin z małymi dziećmi, osób z niepełnosprawnościami w oparciu o tradycję i współczesne formy jej odbioru i interpretacji. Umożliwi to także zacieśnienie współpracy instytucji polskich i słowackich w zakresie promocji produktów regionalnych, wymiany doświadczeń kulturalnych, organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych. Docelowo zakłada się stworzenie ścieżek edukacji regionalnej dla szkół i warsztatów edukacyjnych bazujących na tradycjach wywodzących się z danego regionu. Istotnym elementem projektu jest zapewnienie odwiedzającym atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego i kontaktu z kulturą poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych w instytucjach kultury uczestniczących w projekcie z wykorzystaniem ekspozycji plenerowych połączonych z ogrodami sensorycznymi nawiązującymi do tradycji regionalnych.

W dniu 16 września 2017 r. w Kunsthalle Arnstadt została otwarta wystawa malarstwa i rysunku Elżbiety Kuraj oraz rysunku Janusza Karbowniczka pt. „Harmonia/Dysonans”.

Artystów i gości wernisażu powitała Dr. Babette Winter, sekretarz stanu do spraw europejskich i kultury w kancelarii stanu kraju związkowego Turyngia, natomiast wprowadzenia do wystawy dokonał Leszek Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Leszek Szuster. Zdarzenie dopełnił koncert zespołu Acoustic Acrobats z Krakowa w składzie: Jacek Hołubowski (akordeon) , Mateusz Pliniewicz (skrzypce) i Piotr Skupniewicz (klarnet). Muzycy wykonali muzyczne oprowadzanie po wystawie, spacerując po sali i odnosząc się wirtuozersko do poszczególnych obrazów. Wystawie towarzyszy polsko-niemiecki katalog prac artystów. Prace można było oglądać do 29 października 2017.

Projekt zrealizowano przy współpracy województwa małopolskiego, kraju związkowego Turyngia, Kunsthalle Arnstadt oraz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

„Game Over? – o budowaniu ponadnarodowych relacji w kontekście pracy i historii” jest międzynarodowym projektem, którego celem na pierwszym etapie była realizacja spektaklu teatralnego z wykorzystaniem materiału socjologicznego uzyskanego podczas warsztatów edukacyjnych, z udziałem młodych artystów polskich i niemieckich we współpracy z młodymi środowiskami emigracyjnymi z Ukrainy. Założeniem projektu była realizacja spektaklu, dla którego punkt wyjścia stanowiły 3-dniowe edukacyjne i artystyczne warsztaty w Krakowie, z udziałem młodych twórców i aktorów z sąsiadujących krajów, poświęcone badaniu różnic kulturowych i mechanizmów integracji. Uczestnikami warsztatów były 3 osoby z Turyngii, zrekrutowane przez niemieckiego partnera projektu LKJ. Z wykorzystaniem metod szkoleniowych oraz technik pracy z aktorem został wypracowany socjologiczny materiał dokumentalny, który posłużył do stworzenia tekstu dramatu zwracającego uwagę na problem integracji w różnych aspektach życia społecznego i politycznego, w przeszłości i w teraźniejszości.  Tekst dramatu  „Obcy. Tragedia grecka”, który powstał w ramach projektu jest poszukiwaniem odpowiedzi na te pytania. Projekt zakończył się realizacją trzech spektakli teatralnych w międzynarodowej obsadzie. Premiera spektaklu oraz dwa kolejne pokazy odbyły się zgodnie z planem ( listopad 2017) w Galerii Stowarzyszenia Otwarta Pracownia w Krakowie, za każdym razem przy komplecie publiczności ok. 60 osób.

Szkoła im. św. Marii Magdaleny we Lwowie, potocznie zwana Magdusią, powstała w 1816 roku przy kościele pw. św. Marii Magdaleny. Jest to jedna z najstarszych polskich szkół funkcjonujących poza dzisiejszymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas remontu budynku w 2012 roku odkryto malowidła ścienne pochodzące z początków jej istnienia, z 1935 roku, będące w stanie wymagającym interwencji konserwatorskiej. Znajdują się one w korytarzu łączącym budynki dwóch szkół oraz na klatce schodowej białej szkoły. W związku z przypadającym na 2016 rok jubileuszem 200-lecia Szkoły im. św. Marii Magdaleny zostały zorganizowane warsztaty edukacji kulturalnej, finansowane ze środków województwa małopolskiego. Podobne warsztaty odbyły się także w 2017 roku. Efektem przeprowadzonych warsztatów było uratowanie i zakonserwowanie kolejnych malowideł odkrytych w korytarzu obecnej Szkoły Średniej nr 10 we Lwowie. Brali w nich udział uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele szkoły, a nad realizacją projektu czuwali konserwatorzy dr Paweł Boliński oraz mgr Lesya Hanulyak. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w wykładach i pokazach, podczas których zostali zapoznani z wynikami badań konserwatorskich przeprowadzonych w ramach prac przy malowidłach. Rezultaty tych badań oraz opracowane dzięki nim metody konserwatorskie zostały wypróbowane w praktyce na malowidłach z białej szkoły. W ramach warsztatów opracowano metody oczyszczania powierzchni, usuwania grubych warstw utrwaleń, podklejania odspojonych tynków, impregnacji pudrujących się malowideł oraz uzupełniania ubytków malowideł kodem graficznym. Uczestnicy warsztatów pod opieką prowadzących obserwowali proces stosowania opracowanych metod przy konserwacji polichromii. W efekcie przeprowadzonych ćwiczeń i prac konserwatorskich udało się w pełni zabezpieczyć malowidła i przywrócić im pierwotne walory estetyczne i historyczne. W ramach warsztatów zostały również zorganizowane zajęcia dla uczestników, przybliżające problematykę i specyfikę zawodu konserwatora dzieł sztuki oraz problemów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Całość prac została skrupulatnie udokumentowana. Prace zostały zaakceptowane i odebrane przez konserwatorów biorących udział w uroczystościach jubileuszowych.

 

Dzięki finansowemu wsparciu województwa małopolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach międzynarodowej współpracy koordynowanej przez konserwatorów dzieł sztuki z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli kilku instytucji i niezależnych specjalistów wykonał inwentaryzację konserwatorską kościoła pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie oraz przeprowadził w nim szereg badań specjalistycznych i prac konserwatorskich. W 2017 roku odbyła się szósta edycja warsztatów we Lwowie. W warsztatach brali udział studenci i absolwenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki. Nad realizacją projektu czuwali pedagodzy z ASP w Krakowie: dr Paweł Boliński oraz opiekunowie merytoryczni, rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr Władysław Zalewski i prof. Edward Kosakowski. Uczestnicy zostali zapoznani z wynikami badań konserwatorskich przeprowadzonych w ramach warsztatów w poprzednich latach. Rezultaty tych badań oraz opracowane metody zostały wypróbowane w praktyce na freskach sklepienia w prezbiterium. W ramach warsztatów opracowano metody oczyszczania powierzchni, usuwania przemalówek, odsalania powierzchni malowideł oraz ich zabezpieczanie. Uczestnicy warsztatów pod opieką prowadzących uczyli się, jak je stosować przy konserwacji polichromii. Udało się nie tylko uratować bardzo zniszczoną polichromię, ale i przywrócić jej pierwotny charakter oryginału pędzla Franciszka Ecksteina z XVIII wieku. Całość prac została skrupulatnie udokumentowana według obowiązującego schematu. Prace zostały zaakceptowane i odebrane przez międzynarodową komisję konserwatorską.

W 2017 roku po raz kolejny województwo małopolskie zaprosiło artystów ludowych z obwodu lwowskiego do udziału w Spotkaniach Artystów i Twórców Ludowych na Szlaku Łuku Karpat oraz w Międzynarodowych Warsztatach Twórców i Artystów w Ochotnicy Górnej. Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej we współpracy z województwem zaprosił 12 artystów z Obwodu Lwowa, dając im możliwość prezentacji swojej twórczości na dwóch imprezach, zapewniając równocześnie noclegi i wyżywienie. Spotkania Artystów i Twórców Ludowych to niezwykłe wydarzenie na dzisiejsze czasy, będące powrotem do korzeni kultury wołoskiej. Jest to cykliczny projekt poświęcony artystom i twórcom ludowym z całego łuku Karpat – od Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego, Wyspowego przez Gorce, Podhale, Pieniny, po Beskid Sądecki, Niski, Bieszczady i dalej Ukrainę i Rumunię aż do miejsc, gdzie rozpoczęła się wędrówka ludu wołoskiego. Istotą spotkań jest podjęcie działań zmierzających do zachowania tożsamości kulturowej poprzez promocję ginących zawodów takich jak kowalstwo, filcowanie wełny, filcownictwo, bibułkarstwo, haftowanie, przędzenie na warculi, szydełkowanie, cyfrowanie, rzeźba w drewnie, malowanie na szkle i płótnie, zdobienie pisanek. Celem organizatorów spotkania jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sztuki ludowej i poszukiwania talentów wśród młodych w celu kultywowania rodzimej kultury oraz pokazanie aktywnych działań przyczyniających się do umacniania tożsamości regionalnej całego łuku Karpat. Ze strony ukraińskiej udział wzięli artyści z okolic Lwowa zajmujący się odtwarzaniem tradycji drewnianej zabawki ludowej i sztuki sakralnej. Byli wśród nich malarze, rzeźbiarze, rękodzielnicy i lalkarze. Warsztaty były świetną okazją do wymiany doświadczeń między twórcami z Polski i Ukrainy.

Celem projektu jest utrzymywanie partnerskich relacji między instytucjami muzealnymi zajmującymi się ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kulturowego. Warsztaty, które odbywają się w jego ramach, są forum dyskusji o potrzebach współczesnych muzeów i odbiorców, a także poprawie jakości przestrzeni muzealnej i społecznym odbiorze muzeów. Efektem spotkań i warsztatów w ramach projektu będzie przede wszystkim wymiana dobrych praktyk, które pomogą Zamkowi w Żółkwi we wdrażaniu proponowanych rozwiązań dotyczących koncepcji ekspozycji. Partnerem warsztatów jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. W 2015 roku miało miejsce podpisanie trójstronnego listu intencyjnego (między województwem małopolskim, Państwowym Rezerwatem Historyczno-Architektonicznym w Żółkwi i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa), w którym zawarto deklarację współpracy na rzecz realizacji projektu Muzea bez granic i zapewnienie wsparcia merytorycznego dla tego przedsięwzięcia. W 2017 roku zaangażowani w projekt przedstawiciele Muzeum Historycznego Miasta Krakowa prowadzili kolejne kwerendy muzealne dotyczące obiektów dostępnych w polskich muzeach oraz obiektach klasztornych, związanych z dziedzictwem rodów Żółkiewskich i Sobieskich, zbierali dokumentację wizualną niezbędną do realizacji wystawy planszowej, która została zaprezentowana w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Wieży Ratuszowej na Rynku Głównym w Krakowie. Wystawa prezentowana była w sezonie letnim przyciągając liczną publiczność, w tym międzynarodową.

Na scenie letniej rozstawionej na rynku lwowskiej starówki co roku występują polskie i ukraińskie zespoły muzyczne. Od 2012 roku swoje wizytówki kulturalne prezentują Kraków, Lublin, Przemyśl, Wrocław, województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie i warmińsko-mazurskie oraz inne miasta i regiony. Oprócz występów na lwowskim rynku odbywają się także inne wydarzenia kulturalne festiwalu, między innymi spektakle, prezentacje multimedialne z regionów i wystawy. Organizowany co roku Festiwal Partnerstwa jest projektem potwierdzającym współpracę Lwowa z regionami i miastami partnerskimi. W latach poprzednich Małopolskę reprezentowali między innymi Joanna Słowińska z zespołem, zespół jazzowy Jazz Band Ball, i zespół Kolačkovici.

9 września 2017 roku na rynku we Lwowie odbył się koncert artystów reprezentujących Małopolskę – Kapela Hanki Wójciak. Kapela Hanki Wójciak to zespół powstały w Krakowie, grający muzykę z pogranicza world music, folku, piosenki autorskiej. Słychać tu echa muzyki orientalnej i celtyckiej, polskie motywy ludowe, połamane rytmy, wokalną improwizację w rejestrze gwizdkowym. Prostota i powtarzalność motywów przeplata się z improwizacją, spokój z dzikością, radość ze smutkiem.

W ramach współpracy z Obwodem Lwowskim zrealizowane zostały warsztaty edukacyjne dla młodzieży ze szkół artystycznych z terenu Małopolski. W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty praktyczne oraz wykłady na temat historii sztuki, spotkania ze znawcami sztuki Art. Deco Lwowa dla uczniów ze Szkół z Nowego Wiśnicza, Krakowa i Zakopanego na terenie Lwowa. W dniach 15-17 maja we Lwowie odbywa się II edycja projektu - plener plastyczny zorganizowany dla 18 uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu oraz Państwowego Liceum Plastycznego imienia Józefa Kluzy w Krakowie na temat architektury Lwowa z lat 1918-1939 to kontynuacja projektu edukacyjno-kulturalnego rozpoczętego w 2016 roku, kiedy to tematem przewodnim plenerów była lwowska secesja. Przewodnikiem po lwowskiej architekturze była dr Julia Bohdanova z Politechniki Lwowskiej oraz Jacek Tokarski z Wydawnictwa „Wysoki Zamek”.

Uczniowie szkół plastycznych, po zakończeniu wcześniejszej części projektu, na zajęciach w swoich szkołach kontynuowały prace nad przygotowaniem obrazów przedstawiających lwowską architekturę secesyjną. Efektem plenerów oraz zajęć szkolnych była poplenerowa wystawa prac, która miała miejsce w grudniu 2017 roku w Galerii Lamelli Śródmiejskiego Domu Kultury przy Małym Rynku w Krakowie. Na wystawie zostały zaprezentowane prace wykonane w różnych technikach – od ołówka i węgla przez piórko i akwarelę po olej na płótnie.

2016

7 grudnia 2016 roku Stowarzyszenie Willa Decjusza przy udziale merytorycznym województwa małopolskiego zorganizowało seminarium konserwatorskie zatytułowane Zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego Karpat. Wydarzenie było tegoroczną edycją projektu o tej samej nazwie, który realizowany jest przez województwo w związku z zaangażowaniem samorządu w ochronę i opiekę nad zabytkami oraz współpracę międzynarodową z samorządowym krajem preszowskim, krajem żylińskim i obwodem lwowskim. Do tej pory odbyły się liczne warsztaty, dyskusje oraz spotkania środowiska konserwatorów dzieł sztuki i muzealników przeprowadzone w XVI-wiecznym kasztelu w Szymbarku. Również i tym razem miejscem spotkania stała się perła na Szlaku Renesansu w Małopolsce – Willa Decjusza.

  Zdjęcie przedstawia grupę osób ze słuchawkami na głowach słuchających wykładuFot. Willa Decjusza

Wśród blisko pięćdziesięciu uczestników spotkania nie zabrakło przedstawicieli samorządu, wojewódzkich instytucji kultury, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Polskiej Akademii Nauk oraz stowarzyszeń związanych programowo z upowszechnianiem kultury i sztuki – SARP, SHS i TPSP. Szczególnie ważna była obecność ośmioosobowej delegacji przedstawicieli sektora kultury z samorządowego kraju preszowskiego. Wygłoszone zostało jedenaście referatów poświęconych szeroko pojmowanej konserwacji zabytków. Podczas porannego panelu dyskusyjnego władze Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP poruszyły kwestie związane z kształceniem konserwatorów w murach krakowskiej Akademii oraz realizacją prac w budynkach na terenie województwa. Drugi temat stanowiła konserwacja muzealiów na przykładzie pieców kaflowych z kolekcji muzeów słowackich. Domknięciem pierwszej części było wystąpienie przedstawicielki Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie dotyczące współczesnej roli tradycyjnego rzemiosła i wiążącego się z tym zagadnieniem projektu RZEMIOSŁO 2.0 aktualnie prowadzonego przez instytucję.

 Zdjęcie przedstawia kobietę wygłaszająca prezentację na tle baneru z logotypem Województwa MałopolskiegoFot. Willa Decjusza

W panelu popołudniowym dominowała tematyka związana z ochroną wartościowych założeń parkowych i ogrodowych. Dyrekcja Urzędu Ochrony Zabytków w Preszowie zaprezentowała kwestie prawne dotyczące omawianego zagadnienia w odniesieniu do różnych typów enklaw zieleni na Słowacji. Niemniej istotne okazały się spostrzeżenia wykładowców Politechniki Krakowskiej dotyczące konfrontacji teorii ochrony dziedzictwa ogrodowego z działaniami podejmowanymi przez służby konserwatorskie w Polsce, a także uwagi dotyczące projektowania architektonicznego w obrębie zabytkowych przestrzeni zielonych.  Nie zabrakło studium konkretnego przypadku - historii rozwoju przestrzennego krakowskiego Ogrodu Botanicznego, którą przedstawił jego kierownik. Tradycyjnie zwrócono uwagę na problematykę konserwacji architektury drewnianej w oparciu o działania podjęte w skansenie w Starej Lubowli. Seminarium wzbogaciła prezentacja poświęcona atrakcyjności oferty kulturalnej i współpracy międzynarodowej omówiona przez dyrekcję Departamentu Kultury w samorządowym kraju preszowskim.  Domknięcie spotkania stanowiło oprowadzanie konserwatorskie po Willi Decjusza wzbogacone wykładem na temat przemian stylowych obiektu na tle panoramy zjawisk artystycznych w Polsce.

 Zdjęcie przedstawia grupe kilkunastu osób podczas oprowadzania po Willi DecjuszaFot. Willa Decjusza

Wydarzeniu towarzyszyła projekcja filmów z Filmoteki Małopolskiej poświęconych elementom, których ocalenie od zapomnienia leży w interesie społeczeństwa, a także aranżacja TwojaULica prezentująca przykłady uli kłodowych i figuralnych ze zbiorów Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Do tej pory obiekty eksponowano podczas wystawy Przejścia i powroty, pokazywanej w Krakowie, Berlinie i Marsylii.  Uzupełnieniem projektu był materiał multimedialny poświęcony międzynarodowemu dialogowi kultury przygotowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Departament Kultury w samorządowym kraju preszowskim.

 Na zdjęciu widoczne jest wnętrze WIlli Decjusza z wystawą zabytkowych uliFot. Willa Decjusza

Podczas podsumowania seminarium dyrekcja Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przedstawiła plany kontynuacji projektu w 2017 roku. Jednocześnie podkreślono, że w nadchodzącym roku Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg VA Polska–Słowacja 2014–2020 współpracujący z województwem małopolskim przewiduje zorganizowanie Forum poszukiwania partnerów w formie spotkania przedstawicieli polskich i słowackich instytucji, które rozważają udział w projektach transgranicznych.

 Zdjęcie przedstawia kilka osób rozmawiających podczas przerwy kawowejFot. WIlla Decjusza

 

Prezentacja wybranych dzieł sztuki oraz jej twórców ma na celu włączenie sztuki z Małopolski w europejski obieg kultury dając sposobność szerokiej publiczności do poznania tej sztuki. W ramach współpracy z francuskim regionem Rhone Alpes realizowany jest cykl projektów związanych z osobą Tadeusza Kantora.

W ramach prezentacji sztuki współczesnej zrealizowany został projekt pn. ARTYŚCI TEATRÓW – TRANSFER WIEDZY, TRANSFER IDEI

Pierwszym etapem projektu były międzynarodowe warsztaty teatralne, w których wzięli uczestnicy z Polski i Francji, odbyte w dniach 15-16 maja 2016 w Theatre de Asphodeles w Lyonie. Tematem warsztatów była twórczość Tadeusza Kantora w kontekście tradycji polskiego malarstwa XIX i XX. wieku. Następnym etapem było przygotowanie prezentacji spektaklu inspirowanego "Lekcjami mediolańskimi" Tadeusza Kantora. Była to kontynuacja naszej wspólnej pracy, odbytej w listopadzie 2015 w Theatre des Asphodeles w Lyonie, która zakończyła się pokazem powstałego w jej wyniku spektaklu "Lekcje mediolańskie. Hommage a Tadeusz Kantor".

W maju przygotowaliśmy nieco inną wersję od tej prezentowanej w listopadzie. Próby i końcowa prezentacja odbyła się MJC Monplaisir w Lyonie w dniach 16-17 maja 2016 w ramach festiwalu "Printemps d'Europe". Następnie w dniu 18 maja odbyliśmy spotkanie ewaluacyjne z francuskimi partnerami poświęcone podsumowaniu i projektu i planów dalszej współpracy na rok 2016 - 2017 (warsztaty i pokazy spektaklu "Lekcje mediolańskie" w Krakowie we wrześniu 2016, warsztaty i spektakle w Lyonie w 2016). W projekcie udział wzięło 8 uczestników z Polski i 8 uczestników z Francji. Zakwaterowanie uczestników z Polski miała miejsce w pokojach gościnnych Konsulatu Generalnego RP w Lyonie, który był jednym z partnerów projektu.


Zdjęcie przedstawia scenę teatru na której widać grupę aktorów w różnych pozach, część stoi, cześć siedzi, inni nachylają się nad innymi osobami
Na zdjęciu widać dwóch mężczyzn rozmawiających ze sobą, jeden z nich to aktor ubrany na czarno, w czarnym kapeluszu.
Zdjęcie przedstawia grupę aktorów stojących przodem do obiektywu, wpatrzonych w jeden punkt,

Od lipca do września 2016 roku we Lwowie odbyły się polsko-ukraińskie  warsztaty konserwatorskie „Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości”. Była to już piąta edycja przedsięwzięcia realizowanego w ramach współpracy województwa małopolskiego z obwodem lwowskim.

Warsztaty miały miejsce w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie, obecnie pełniącym funkcję greckokatolickiego kościoła garnizonowego. Brali w nich udział studenci i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Nad realizacją projektu czuwali pedagodzy z ASP w Krakowie: dr Paweł Boliński oraz opiekunowie merytoryczni, rzeczoznawcy ministerstwa kultury: prof. dr Władysław Zalewski i prof. Edward Kosakowski.

Uczestnicy zostali zapoznani z wynikami badań konserwatorskich przeprowadzonych w ramach warsztatów w poprzednich latach. Rezultaty tych badań, jak również opracowane metody, zostały wypróbowane w praktyce na freskach sklepienia w prezbiterium. Dotyczyły one oczyszczania powierzchni, usuwania przemalówek, odsalania powierzchni malowideł oraz ich zabezpieczania.  Uczestnicy warsztatów pod opieką prowadzących uczyli się stosowania tych opracowanych metod przy konserwacji polichromii. Dzięki tym ćwiczeniom udało się zabezpieczyć większość malowideł na sklepieniu w prezbiterium. Wykonano stabilizację podłoży z zapraw przez iniekcje podtynkową oraz wykonano uzupełnienia ubytków tynków. Dzięki temu procesowi udało się odsłonić i zabezpieczyć oryginalny fresk autorstwa Franciszka Eksteina z XVIII wieku.

Kolorowa fotografia przedstawiające wnętrze kościoła z widocznymi rusztowaniami w prezbiterium

 Kolorowa fotografia przedstawiająca grupę osób podczas prac konserwatorskich na sklepieniu kościoła

 Kolorwa fotografia przedstawiająca grupę osób podczas rozmowy na temat malowideł na sklepieniu kościoła

Projekt zakłada udział przedstawicieli – artystów z Obwodu Lwowskiego w jednym z wydarzeń prezentując swoją ofertę kulturalną, zasoby dziedzictwa kulturowego m.in. tradycyjne metody pracy rzemieślników i utalentowanych twórców ludowych.
Przedsięwzięcie ma na celu podjęcie działań zmierzających do promowania i tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi talentów, rozwojowi profesjonalnej sztuki, pokazanie aktywnych działań przyczyniających się do umacniania tożsamości regionalnej. Spotkanie w Małopolsce przedstawicieli regionów partnerskich to możliwość poznania rozwiązań zastosowanych przez poszczególne podmioty, instytucje, możliwość wymiany doświadczeń w działaniach zmierzających do zachowania i promowania zawodów ginących i obyczajów.

W ramach planowanego na 2016 rok kolejnego etapu międzynarodowej współpracy pod hasłem: „Muzea bez granic” jest potrzymanie i dalsze rozwijanie partnerskich relacji instytucji zajmujących się ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kulturowego, jakimi są zwłaszcza instytucje muzealne.

W obu regionach rola muzeów jest ważna i stanowi podstawę do współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych, wystawienniczych i zarządczych.

Atrakcyjne muzea w Małopolsce i Obwodzie Lwowskim powinny stwarzać spójny produkt w zakresie turystyki kulturowej oraz oferty kulturalnej. Warsztaty kreatywne muzealników z obu regionów partnerskich obejmą dyskusję nad tymi zagadnieniami.

Efektem spotkań będzie przede wszystkim wymiana „dobrych praktyk” i swego rodzaju forum dyskusji o potrzebach współczesnych muzeów i odbiorców a także poprawie jakości przestrzeni muzealnej i społecznym odbiorze muzeów, w tym zwłaszcza w Żółkwi na Ukrainie.

W dniach 16-17 maja we Lwowie odbyły się warsztaty artystyczne dla młodych artystów, podczas których uczniowie mieli okazję zwiedzić zabytki secesyjne Lwowa z dr Julią Bohdanovą z Politechniki Lwowskiej oraz malować i rysować architekturę secesyjną Lwowa. Jeszcze w tym roku planowana jest wystawa prac powstałych podczas lwowskich warsztatów.


Zbliżenie ręcznie naszkicowanego rysunku przedstawiającego front kościoła

Inspiracją do organizacji warsztatów była przygotowana rok wcześniej wystawa.

Ekspozycja „Secesja we Lwowie” prezentuje niewielki ułamek jednego z najznakomitszych i dobrze zachowanych zespołów architektonicznych Europy Środkowo – Wschodniej z początku XX wieku. Zabytki te swoją unikalność zawdzięczają wybitnym architektom związanym z Politechniką Lwowską. Przykładem wyjątkowego charakteru tej architektury jest zdobnictwo zaczerpnięte ze stylu zakopiańskiego czy Huculszczyzny. Rozwiązania te są unikalne, występują tylko na terenie Galicji. Planuje się zaprezentowanie wystawy w innych miastach Obwodu Lwowskiego. Przedsięwzięcie to pozwoli zaprezentować ofertę kulturalną naszego regionu, prezentującą wspólne dziedzictwo kulturowe oraz przyczyni się do wymiany artystycznej i ożywienia kontaktów twórczych pomiędzy Małopolską i Obwodem Lwowskim.
"Secesja we Lwowie"

W 2014 roku został wydany w Krakowie znakomity album pod tytułem „Secesja we Lwowie”. W książce – albumie przedstawiono 53 obiekty, ponad 250 zdjęć, archiwalne ilustracje i plany Lwowa. Autorami tekstu są dwie znakomite badaczki: Żanna Komar (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie) i Julia Bogdanowa (Wydział Architektury Politechniki Lwowskiej). Autorami większości zdjęć współczesnych są: Sergey Tarsov, Katarzyna Łoza, Oleksandr Novitsky i Jacek Tokarski.

W 2015 roku w Krakowie oraz we Lwowie zaprezentowana była wystawa ukazująca wybrane zabytki secesji lwowskiej. Lwowska secesja to jeden z najznakomitszych, dobrze zachowanych, a przy tym najmniej znanych zespołów architektonicznych Europy Środkowej z początku XX wieku. Unikatowe zabytki swą rangę artystyczną zawdzięczają wybitnym architektom związanym z Politechniką Lwowską, a przykładem wyjątkowego charakteru tej architektury jest zdobnictwo zaczerpnięte ze stylu zakopiańskiego czy Huculszczyzny.
W tym roku pod hasłem „Secesja we Lwowie – polsko-ukraińskie warsztaty artystyczne” zostali zaangażowani w działania uczniowie z Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu oraz z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

Województwo Małopolskie aktywnie wspiera sztukę współczesną w regionie. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Województwa prężne rozwijają się instytucje kulturalne tworzące sieć nowoczesnych ośrodków sztuki, które reprezentują kulturalną markę Małopolski.

Województwo Kluż jest od wielu lat partnerem Województwa Małopolskiego w wielu przedsięwzięciach. Prezentacja dzieł w Małopolsce to przedstawienie samego Klużu, miasta o najbardziej znaczącej historii kulturalnej w całej Transylwanii, będącego w ostatnich latach centrum kulturalnym Rumunii.

Sztuka współczesna – dialog artystów. MIHUŢ BOŞCU KAFCHIN | KAMIL KUKLA

Dwie równoległe, indywidualne wystawy  –  rumuńskiego artysty Mihuţa Boşcu Kafchina oraz związanego z Tarnowem i Krakowem Kamila Kukli, zostały zaprezentowane w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu w ramach współpracy międzyregionalnej pomiędzy Małopolską a regionem Cluj-Napoka (13 maja – 19 czerwca 2016).

Sztuka współczesna w Cluj stała się w ostatnich latach przedmiotem międzynarodowego zainteresowania. Przyciąga uwagę zarówno malarstwo tzw.  szkoły z Cluj, ale też działające tu prężnie instytucje i organizacje, takie jak Tranzit czy zrzeszająca prywatne i niezależne galerie i pracownie artystyczne Paintbrush Factory (Fabrica de Pensule).  Jednak inspiracją do projektu jest nie tylko międzynarodowy sukces młodszego pokolenia artystów z Cluj, ale też próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób najmłodsza generacja artystów konfrontuje się dzisiaj z medium malarskim, biorąc pod uwagę zarówno historyczne uwarunkowania tej dyscypliny jak i tradycje konceptualne w sztuce.

Wystawy Mihuta Boscu Kafchina oraz Kamila Kukli zostanły również włączone w program wydarzenia o nazwie „Małopolska scena artystyczna” realizowanego przez trzy instytucje partnerskie: Bunkier Sztuki w Krakowie, BWA Tarnów i BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu, promujące artystów z regionu Małopolski, a także inicjujące dyskusję na temat mechanizmów wspierania, promowania i metodologii badawczych twórczości artystów najmłodszego pokolenia.

Zdjęcie zrobione w gaerii, na ścianach wiszą obrazy, kilka osób stoi, mężczyzna przemawia stojąc przed mikrofonem.

Zdjęcie przedstawia wnętrze galerii, na białych ścianach wiszą obrazy, na środku pomieszczenia stoi metalowa instalacja - dzieło sztuki. Dwie osoby przyglądają sie dziełom sztuki.

Galeria. Na ścianie ogromny obraz nad którym pochyla się kobieta i wskazuje na coś palcem innym osobom przypatrującym się dziełu.

Celem zadania będzie omówienie realizacji wspólnego projektu, mającego za cel ułatwienie współpracy między władzami publicznymi i instytucji odpowiedzialnymi za zarzadzanie miastami historycznymi i kulturotwórczymi.

Omówienie realizacji wspólnego projektu, mającego za cel ułatwienie współpracy między władzami publicznymi i instytucji odpowiedzialnymi za zarządzanie miastami historycznymi i kulturotwórczymi, poprzez wymianę międzyregionalną doświadczeń i know-how zagadnień z zakresu: " rys historyczny", "osadnictwo, mieszkańcy i ich życie", „koloryt miasta”, „problemy restauracji", " itp. W tym kontekście siec´ partnerstwo między miastami obu regionów, zwłaszcza, będzie miała na celu wypracowanie zintegrowanych i innowacyjnych strategii dla historycznych krajobrazów miejskich.

Głównym zadaniem projektu stanie się wymiana poglądów, doświadczeń i koncepcji ułatwienie znalezienia właściwej równowagi między zachowaniem architektonicznego dziedzictwa kulturowego, a zrównoważonym, wytrzymującym próbę czasu, rozwojem społeczno-ekonomicznym miast historycznych, tak, by wzmocnić´ ich atrakcyjność´ i konkurencyjność´. W roku 2016 planowane są działania związane z umocnieniem formalno – prawnym partnerstw (Polska-Chorwacja-Słowacja) oraz przygotowaniem i złożeniem wniosku aplikacyjnego do Programu Europa Środkowa w przypadku ogłoszenia naboru.

Festiwal Partnerstwa we Lwowie

Na scenie letniej ustawionej na Rynku lwowskiej starówki co roku występują polskie i ukraińskie zespoły muzyczne. Od 2012 roku swoje wizytówki kulturalne prezentują Kraków, Lublin, Przemyśl, Wrocław, województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie i warmińsko-mazurskie oraz inne miasta i regiony. Oprócz występów na lwowskim Rynku odbywają się także inne wydarzenia kulturalne festiwalu, między innymi spektakle, prezentacje multimedialne z regionów, wystawy.
Organizowany co roku Festiwal Partnerstwa jest projektem potwierdzającym współpracę Lwowa z regionami i miastami partnerskimi.

W dniu 3 września 2016 na Rynku we Lwowie Małopolskę reprezentował zespół Serencza, który wykonał tradycyjne pieśni łemkowskie z Beskidów oraz polskie pieśni ludowe z regionu Karpat. Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła zespół brawami, po których Serencza dwukrotnie wystąpiła na bis.

Kolorowe zdjęcie przedstawiające członków zespołu grających na instrumentach i śpiewających na sceniearchiwum zespołu Serencza

Kolorowe zdjęcie przedstawiające mężczyznę grającego na akordeonie i śpiewającego na sceniearchiwum zespołu Serencza

Kolorowe zdjęcie przedstawiające członków zespołu grających na instrumentach i śpiewających na sceniearchiwum zespołu Serencza

Kolorowe zdjęcie przedstawiające członków zespołu grających na instrumentach i śpiewających na sceniearchiwum zespołu Serencza