Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Biuro Inwestycji Strategicznych

Dyrektor: Anna Hamala
Z-ca Dyrektora: Andrzej Masny

Sekretariat:
Kraków, ul. Królewska 57
piętro I, pokój 109 (niższy budynek Biprostalu)
30-081 Kraków
tel: 12 61 60 320
fax. 12 61 60 321
e-mail:  

  1. prowadzi sprawy strategicznych projektów i inwestycji realizowanych przez Województwo Małopolskie samodzielnie lub w partnerstwie, polegające w szczególności na planowaniu projektów i inwestycji, pozyskiwaniu środków finansowych, przygotowaniu, realizacji, promocji, monitoringu i ich rozliczenia, współdziałając w zakresie rozliczenia nakładów inwestycyjnych z właściwymi departamentami,
  2. współdziała z właściwymi merytorycznie departamentami, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, wojewódzkimi osobami prawnymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie planowania realizacji projektów i inwestycji strategicznych,
  3. sporządza harmonogramy realizacji rocznych i wieloletnich projektów i inwestycji strategicznych,
  4. opracowuje i przedstawia Zarządowi informacje z przebiegu realizowanych projektów i inwestycji strategicznych,
  5. sygnalizuje Zarządowi opóźnienia w realizacji projektów i inwestycji strategicznych oraz zagrożenia wykorzystania środków na te projekty lub inwestycje.