Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Biuro Audytu i Kontroli

Dyrektor Biura: Aneta Tabak
Zastępca Dyrektora, Audytor Wewnętrzny: Marek Tenczyński

Sekretariat:
Kraków, ul. Wielicka 72
II piętro, pokój 201
tel: 12 37 87 000
e-mail: 

Biuro Audytu i Kontroli:

 1. dokonuje oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa, będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych,
 2. dokonuje oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w zakresie zarządzania i wdrażania programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027,
 3. prowadzi czynności doradcze oraz przedstawia wnioski mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa, będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych,
 4. dokonuje kontroli i oceny funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych i wojewódzkich osobach prawnych,
 5. kontroluje wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne,
 6. wykonuje kontrole w Urzędzie,
 7. wykonuje kontrole innych podmiotów, w których kontrola wynika z przepisów prawa,
 8. wykonuje kontrole w zakresie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych i wojewódzkich osobach prawnych,
 9. przyjmuje i analizuje zgłoszenia dotyczące utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 oraz FEM 2021-2027,
 10. udziela wyjaśnień w zakresie zgłoszeń, o których mowa w pkt 9,
 11. dokonuje okresowych przeglądów procedur w ramach RPO WM 2014-2020 oraz FEM 2021-2027,
 12. formułuje propozycje usprawnień dla właściwych instytucji funkcjonujących w ramach RPO WM 2014-2020 oraz FEM 2021-2027,
 13. realizuje funkcję mediacyjną w kontaktach podmiotu przekazującego zgłoszenie, o którym mowa w pkt 9), z właściwą instytucją,
 14. zapewnia obsługę techniczną i kancelaryjno biurową Rzecznikowi Funduszy Europejskich.