Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Biuro ds. Certyfikacji

Dyrektor Biura: Joanna Schilbach

Sekretariat:
Kraków, ul. Wielicka 72
3 piętro, pokój 334
Opis lokalizacji
tel.: 12 29 90 940 
fax: 12 29 90 941
e:mail: 

Biuro ds. Certyfikacji:

  1. sporządza i przesyła do Komisji Europejskiej prognozę/aktualizację prognozy wniosków o płatność do KE,
  2. monitoruje realizację zasady n+3 dla RPO WM 2014 - 2020,
  3. weryfikuje deklaracje wydatków przekazywane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego (IZ RPO WM 2014-2020), a także wydatki poświadczane przez IZ RPO w deklaracjach, a następnie sporządza i przesyła do Komisji Europejskiej wnioski o płatność okresową/ostateczne wnioski o płatność okresową dla każdego roku obrachunkowego,
  4. sporządza, w oparciu o ponowną weryfikację wszystkich certyfikowanych w roku obrachunkowym kosztów, Roczne Zestawienia Wydatków, które przesyłane są do Komisji Europejskiej zgodnie z art. 126 b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 1303/2013 z dnia 17/12/2013 r., co stanowi częściowe zamknięcie pomocy,
  5. analizuje i uwzględnia podczas sporządzania i składania wniosków o płatność okresową oraz zestawienia wydatków otrzymane od IZ RPO WM 2014 – 2020 wyniki wszystkich audytów i kontroli przeprowadzanych przez uprawnione do tego organy w ramach RPO WM 2014-2020,
  6. przygotowuje projekty informacji dla Zarządu Województwa dotyczące wstrzymania/ponownego uruchomienia procesu certyfikacji w ramach RPO WM 2014-2020,
  7. realizuje inne zadania operacyjne związane z procesem certyfikacji i monitoringiem finansowym.