Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Szczucin - 17.06.2018

Termin i miejsce rajdu:

Rajd odbędzie się dnia 17 czerwca 2018 (niedziela).

Zapisy do rajdu od godz. 10.00 – Plac Parafialny, Rynek 19

Start i meta  – Plac Parafialny, Rynek 19

Zasady uczestnictwa:

 • Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
 • Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 • Do pełnoprawnego udziału w rajdzie (posiłek, medal, pamiątki, udział w konkursach i zawodach) uprawnia zgłoszenie się w terminie w Biurze Rajdu, wypełnienie karty uczestnictwa i pobranie pakietu startowego.
 • Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
 • Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (wzór do pobrania na stronie www.rodzinnerajdyrowerowe2018.pl) oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun.
 • Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 • Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.
 • W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
 • Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
 • W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
 • Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).
 • W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.
 • Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

Zawody dla dzieci:

Zawody dla dzieci będą miały charakter zabawy sportowej na różnych trasach na ul. Dunajewskiego o godz. 15.00 na dystansie 200 – 1500 m w każdej z 6 grup – dziewczęta/chłopcy: do 7 lat (ur. 2011 i młodsi), 8-10 lat (2008-2010) i 11-13 (2005-2007). Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy. Zawody odbędą się o godz. 15.00, zgłoszenia do zawodów w biurze rajdu w godz. 14.00 – 14.45. Kaski obowiązkowe!

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do rajdu można dokonać wyłącznie w dniu rajdu w miejscu zbiórki w Biurze Rajdu na Placu Parafialnym (Rynek 19) w godz. 10.00 – 11.45. Przy odbiorze pakietu startowego należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do pobrania w dniu rajdu w miejscu zgłoszeń lub na stronie www.rodzinnerajdyrowerowe2018.pl).

Świadczenia od Organizatorów:

 • Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 • Bezzwrotny numer startowy.
 • Mapka trasy z objaśnieniami.
 • Pamiątkowy medal.
 • Oznakowanie trasy.
 • Opieka medyczną i ratowniczą.
 • Gorący posiłek oraz woda mineralna na zakończenie rajdu.
 • Strefa rozrywki dla dzieci (redakcja terenowa Gazety Krakowskiej, dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, mydlane banki).
 • Nagrody w zdrapkach w grze terenowej „szukamy biało-czerwonych”.
 • Bufet owocowy dla dzieci na trasie MINI.
 • Nagrody w konkursach i zawodach dla uczestników.
 • Dyplomy dla wszystkich dzieci startujących w zawodach.

Organizatorzy:

Małopolski Związek Kolarski, os. Zielone 25, 31-97 Kraków, www.mzkol.pl, tel. 695 269 696,  e-mail: . Strona rajdowa: www.rodzinnerajdyrowerowe2018.pl. Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki.

Współorganizatorzy: 

 • Województwo Małopolskie
 • Urząd Miasta i Gminy Szczucin
 • Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie