Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Produkty tradycyjne

Produkty tradycyjne to produkty rolne, środki spożywcze oraz napoje spirytusowe przeznaczone do spożycia przez ludzi, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane.

Produkty tradycyjne dzięki niezmiennej od lat recepturze wytwarzania, gwarantującej wyjątkowe cechy i właściwości wyrobu mogą ubiegać się o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.

Lista Produktów Tradycyjnych (LPT) jest przewodnikiem po regionalnej kuchni polskiej, a także skarbnicą informacji na temat tradycji, sposobów wytwarzania oraz wyjątkowych walorów najstarszych przysmaków.

Prowadzenie Listy Produktów Tradycyjnych opiera się na identyfikacji i promocji produktów zakorzenionych w tradycji, produkowanych przez lokalne społeczności, lecz mało rozpowszechnione.

Zobacz Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Znak "Produkt Tradycyjny z Małopolski"

Oznaczenie "Produkt Tradycyjny z Małopolski" stanowi znak towarowy zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, do którego wyłącznie uprawnionym jest Województwo Małopolskie.

Oznaczenie "Produkt Tradycyjny z Małopolski" stanowi przedmiot prawa autorskiego, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują wyłącznie Województwu Małopolskiemu.

Prawo do używania ww. znaku jest przywilejem udzielanym podmiotom wytwarzającym produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji  i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych.

Regulamin używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski

***

Na geoportalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej dostępna jest kompozycja z produktami regionalnymi (wpisanymi do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych), tradycyjnymi (wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych) oraz podmiotami należącymi do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

Przejdź do geoportalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej