Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

O projekcie

logotypy projektu

Małopolska Otwarta

„Małopolska Otwarta” jest projektem partnerskim realizowanym przez Wojewodę Małopolskiego (lidera) i Województwo Małopolskie (partnera). Jego celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi obywateli państw trzecich w regionie, poszerzenie zakresu usług integracyjnych oraz wypracowanie dokumentu programowego, który stanowić będzie ramy dla spójnej, skutecznej i efektywnie prowadzonej polityki wobec imigrantów w Małopolsce.

Opracowanie programu integracji imigrantów w regionie jest głównym zadaniem Województwa Małopolskiego. Program dotyczyć będzie obywateli Ukrainy oraz obywateli państw trzecich, którzy wyjechali z Ukrainy po zbrojnej napaści Rosji na ten kraj, a także innych obywateli państw trzecich, zarówno imigrantów przymusowych, jak i ekonomicznych, którzy jako centrum życiowe wybierają Małopolskę.

Wyznaczenie celów i kierunków działań oraz wypracowanie rekomendacji konkretnych rozwiązań pozwoli na zwiększenie skuteczności i efektywności procesu włączania imigrantów w życie społeczno-gospodarcze regionu. Do zwiększenia współpracy podmiotów działających na rzecz integracji imigrantów oraz koordynacji ich działań przyczyni się już sam proces wypracowywania dokumentu. Będzie on prowadzony w sposób angażujący szerokie grono pochodzących z różnych środowisk podmiotów zajmujących się tą tematyką. W prace nad programem, między innymi poprzez udział w warsztatach diagnostycznych i strategicznych, zaangażowane będą osoby reprezentujące: administrację rządową i samorządową, społeczeństwo obywatelskie, środowisko pracodawców, środowiska imigranckie oraz eksperci.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  • Okres realizacji projektu: od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku
  • Wartość projektu: 10 762 439, 94 PLN
  • Dofinansowania FAMI: 8 071 829,96 PLN
  • Dofinansowanie z budżetu państwa: 2 690 609, 98 PLN

Informacja o działaniach Wojewody Małopolskiego w ramach projektu dostępna tutaj

Informacje o FAMI 2014-2020 dostępne tutaj