Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Centra Kształcenia Zawodowego w Małopolsce

Zadania realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem prowadzonych działań będzie utworzenie i funkcjonowanie dwóch regionalnych Centrów Kompetencji Zawodowych (dalej: CKZ) w obszarach kształcenia zawodowego: turystyczno-gastronomicznym i medyczno-społecznym na bazie placówek prowadzonych jest Województwo Małopolskie.

Regionalne CKZ w branży turystyczno-gastronomicznej będzie funkcjonowało na bazie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach i będzie się koncentrować na wsparciu młodzieży i kadry szkół dając im możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz na rozwijaniu oferty szkół w kierunku utworzenia wzorcowej placówki współpracującej z przedsiębiorcami/pracodawcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów.

Z kolei regionalne CKZ w branży medyczno-społecznej zostanie utworzone na bazie trzech istniejących placówek kształcenia zawodowego prowadzonych przez Województwo Małopolskie: Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. St. Leszczyńskiej nr 1 w Krakowie, Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie. Zmiany demograficzne wraz z rosnącym popytem na usługi zdrowotne zwiększają zapotrzebowanie na pracowników o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach.
W związku z tym, w ramach rozwijania oferty CKZ planowane jest wsparcie uczniów szkół dla młodzieży w postaci dodatkowych kursów/szkoleń dających możliwość uzupełnienia umiejętności
i kwalifikacji oraz w wsparcie w postaci staży i praktyk zawodowych umożliwiających uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego.

Ponadto w ramach projektu planuje się prace dostosowawcze i adaptacyjne pracowni kształcenia zawodowego, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie szkół
i placówek kształcenia zawodowego wchodzących w skład CKZ w sprzęt techno-dydaktyczny zapewniający najwyższe standardy edukacyjne.

Centra Kompetencji Zawodowych w branży medyczno-społecznej oraz turystyczno-gastronomicznej wpisują się w regionalne specjalizacje, określone Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 takie jak: nauki o życiu, turystyka uzdrowiskowa, polityka społeczna i rynek pracy (rozwój srebrnej gospodarki w sektorze turystyki), a także przemysły kreatywne (turystyka kulturalna i biznesowa).