Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Transport kolejowy

Baner akcji Podróż bez barier z POLREGIO - odnośnik do strony internetowej akcji (nowe okno)

Badanie satysfakcji pasażerów kolei 2023 - UTK

W czerwcu bieżącego roku Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził III edycję badania satysfakcji pasażerów kolei. Osoby zainteresowane mogły podzielić się swoją opinią na temat transportu kolejowego udzielając odpowiedzi w ankiecie. Pytania dotyczyły komfortu podróżowania, rozkładów jazdy czy dostępności polskiej kolei.

Badanie zakończyło się dnia 15 września 2023 r. Po więcej szczegółów zachęcamy do odwiedzenia strony UTK: https://utk.gov.pl/.

Szybka Kolej Aglomeracyjna (SKA)

Szybka Kolej Aglomeracyjna (SKA)  to przedsięwzięcie organizacyjno-techniczne polegające na uruchomieniu szynowego systemu transportowego na terenie województwa z wykorzystaniem istniejącej sieci kolejowej. Obecnie funkcjonują trzy linie SKA:

  • SKA1: Kraków Lotnisko – Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia;
  • SKA2: Sędziszów – Kraków Główny – Podbory Skawińskie – Przeciszów;
  • SKA3: Oświęcim – Trzebinia – Kraków Główny – Tarnów.

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

W celu realizacji zadań przewozowych w regionalnym transporcie kolejowym w grudniu 2013 roku Samorząd Województwa Małopolskiego powołał Spółkę Koleje Małopolskie sp. z o. o.

Spółka ta jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji dotyczących Spółki Koleje Małopolskie dostępnych jest na stronie: kolejemalopolskie.com.pl

Obowiązujące ceny biletów

Od dnia 2 listopada 2022 r. zaczął obowiązywać nowy cennik biletów w transporcie kolejowym na obszarze Województwa Małopolskiego. Natomiast od roku 2020 r. obowiązuje pełna integracja biletowa w przewozach kolejowych organizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego.

Ujednolicone zostały oferty biletowe dostępne w pociągach obsługiwanych przez Koleje Małopolskie i POLREGIO oraz wprowadzone zostały nowe oferty specjalne tj. „Bilety Małopolskie”.

Ponadto od dnia 1 sierpnia 2023 r. pasażerowie mogą korzystać nowej oferty - Bilet Metropolitalny i Małopolski Bilet Zintegrowanego.

Więcej informacji

Oferta Zintegrowana - Bilet Metropolitalny i Małopolski Bilet Zintegrowany

Dzięki współpracy Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków, a także Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, mieszkańcy regionu od 1 sierpnia 2023 roku mogą podróżować na jednym bilecie pociągami, autobusowymi liniami dowozowymi, autobusami i tramwajami.

Wszystko to dzięki nowej ofercie taryfowej wprowadzonej z myślą o pasażerach, którym zależy na wygodnym i sprawnym przemieszczaniu się po Małopolsce różnymi środkami transportu.

Bilet Metropolitalny usprawni poruszanie się po centralnej części województwa, natomiast Małopolski Bilet Zintegrowany ułatwi podróżowanie z dalszych zakątków regionu.

Nowe oferty obejmują cały obszar, na którym wykonywane są przewozy organizowane przez Miasto Kraków oraz Województwo Małopolskie. Pasażerowie mają do wyboru sześć wariantów biletu miesięcznego – w cenie normalnej i ulgowej. Oferta została tak zaprojektowana, by podróżni mogli ją maksymalnie dopasować do swoich potrzeb. Dostępne są bilety na I Strefę – Miasto Kraków, Strefy od II do V oraz bilet na całą Małopolskę.

Oprócz biletów miesięcznych, przeznaczonych przede wszystkim dla osób regularnie korzystających z publicznego transportu zbiorowego, przygotowana została oferta biletów krótkookresowych tj. 24-godzinnych, 3-dniowych, 7-dniowych i weekendowych.

Bilet Metropolitalny i Małopolski Bilet Zintegrowany można nabyć na dwa sposoby. Jednym z nich jest zakup biletu w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, zarówno na kartę MKA, jak i w aplikacji  mobilnej iMKA przy uwzględnieniu ulg kolejowych w zakładce „Szybka Kolej Aglomeracyjna”  oraz ulg miejskich w zakładce „Komunikacja Miejska w Krakowie". Z kolei drugim kanałem sprzedaży jest możliwość zakupu w Komunikacji Miejskiej w Krakowie na kartę KKM lub iKKM z uwzględnieniem ulg dostępnych w komunikacji miejskiej.

Warto tutaj nadmienić, że bilety zakupione w jednym z powyżej wymienionych kanałów są wzajemnie honorowane. Inaczej mówiąc osoby posiadające bilet zakupiony w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej niezależnie od przyznanej ulgi mają takie same uprawnienia do korzystania z powyższej oferty, jak osoby, które zakupiły bilet w Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty zintegrowanej dostępne są na stronie Kolei Małopolskich oraz ZTP. 

Baza taboru

Począwszy od roku 2003 Województwo Małopolskie dokonuje zakupu taboru wykorzystywanego do obsługi połączeń kolejowych na terenie Małopolski uzyskując poprawę komfortu podróżowania i jakości oferty przewozowej.

Zakupione pojazdy są udostępniane operatorom świadczącym usługę w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

Województwo Małopolskie jest właścicielem 45 pojazdów (w tym 42 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych). 

Więcej informacji

Galeria zdjęć