Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Program ochrony środowiska

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr LVI/894/14 z dnia 27 października 2014 r. przyjął Program Strategiczny Ochrona Środowiska.

Program Strategiczny Ochrona Środowiska jest aktualizacją Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 24 września 2007 r. Jest on jednocześnie dokumentem, który realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Program prezentuje działania przewidziane do realizacji w latach 2014-2020 w tym także te, które nie wynikają z bezpośrednich kompetencji Samorządu Województwa Małopolskiego. Jest więc dokumentem kompleksowo traktującym zadania ochrony środowiska poprzez określone priorytety i najistotniejsze kierunki działań.

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO OCHRONA ŚRODOWISKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 25 sierpnia 2014 r.–29 września 2014 r.

W sierpniu 2014 r. ZWM przyjął projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt Programu został skierowany do konsultacji społecznych, które trwały od dnia 25 sierpnia 2014 r. do dnia 29 września 2014 r.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO OCHRONA ŚRODOWISKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 4 kwietnia 2013 r. –8 maja 2013 r.

W marcu 2013 r. ZWM przyjął projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt Programu został skierowany do konsultacji społecznych, które trwały od 4 kwietnia do 10 maja 2013 r.