Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ochrona przyrody

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest jednostką budżetową samorządu Województwa Małopolskiego powstałą 30 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie, Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym Sączu i Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie.

Głównym zadaniem ZPKWM jest ochrona wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

W skład ZPKWM wchodzi:

11 parków krajobrazowych

10 obszarów chronionego krajobrazu

  • Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Koszycki Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej
  • Jastrząbsko - Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego
  • Radłowsko – Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu.
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu

 

Więcej informacji na temat Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego można znaleźć na stronie: www.zpkwm.pl