Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Przedsięwzięcie realizowane w formie otwartego konkursu ofert. Celem zadania jest podjęcie działań przygotowujących organizację XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA ‘2017, w której weźmie udział ok. 1 500 uczestników z całego kraju, w tym ok. 970 zawodników w 8 sportach: biathlon, curling, hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie (tor długi i short track), narciarstwo (alpejskie, biegi, skoki, kombinacja norweska), saneczkarstwo i snowboard. Do otwartego konkursu ofert mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Galeria zdjęć