Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Przedsięwzięcie jest realizowane w formie otwartego konkursu ofert. Celem zadania będzie przeprowadzenie XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA ‘2019, w której weźmie udział ponad 1 600 uczestników z całego kraju,  w tym ok. 1 100 zawodników w 10 sportach: biathlon, curling, hokej na lodzie, koszykówka, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie (tor długi i krótki), narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), snowboard i saneczkarstwo. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Galeria zdjęć