Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Skargi i wnioski

PRZYJMOWANIE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

  1. Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Generalnego lub inną osobę działająca z upoważnienia Marszałka Województwa Małopolskiego odbywają się po telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Departamentu Generalnego tel. 12 63 03 520/590. Zastępca Dyrektora Departamentu Generalnego lub inna osoba działająca z upoważnienia Marszałka Województwa Małopolskiego, przyjmuje zainteresowane osoby w sprawie skarg i wniosków w każdą środę od godziny 15.00 do 17.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (Departament Generalny) przy ul. Racławickiej 56, w pok. 651. Powyższe dotyczy skarg i wniosków, dla rozpatrzenia których organem właściwym jest Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Zarząd Województwa Małopolskiego.
  2. Przyjęcia interesantów przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego lub upoważnioną przez niego osobę odbywają się po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kancelarią Sejmiku lub Asystentem Przewodniczącego.

Dodatkowo w sprawie skarg i wniosków Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego lub upoważniona przez niego osoba przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 – 17.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie (Kancelaria Sejmiku) przy ul. Racławickiej 56 w pok. 452. Powyższa informacja dotyczy skarg i wniosków, dla rozpatrzenia których organem właściwym jest Sejmik Województwa Małopolskiego.