Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Pokaż się. Niech cię zobaczą!

W poniedziałek 6 listopada rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu „Pokaż się. Niech Cię zobaczą!”. Głównym celem jest przeprowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnej z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w formie rozpowszechniania materiałów edukacyjno-dydaktycznych. Adresowana jest do dzieci i młodzieży ze szkół Województwa Małopolskiego.

Kampania Bądź bezpieczny na drodzeBądź bezpieczny na drodze

Jesień to pora roku, która bywa niebezpieczna, zwłaszcza dla pieszych. Ciemne poranki oraz krótszy dzień powodują ograniczenie widoczności dla kierujących pojazdem. Obowiązkiem każdego uczestnika ruchu drogowego – zwłaszcza dzieci i młodzieży jest zadbanie o poprawę swojej widoczności. Dlatego tak ważne jest noszenie odblasków!

W tym roku akcja odbyła się na auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy św. Marka. Uczniowie wraz z nauczycielami zostali zaproszeni na aulę, gdzie czekała na nich pani Marta Melec-Lech – członek Zarządu Województwa Małopolskiego, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie oraz dziennikarze z Radia RMF MAXX.

W trakcie spotkania uczniowie mieli szansę dowiedzieć się o konieczności noszenia elementów odblaskowych oraz o symbolice kolorów Małopolski, które znalazły swoje odbicie
w kolorystyce odblasków. Niewątpliwie jedną z większych atrakcji dla dzieci była maskotka Małopolskiej Policji insp. Wawelek oraz Sówka Klementynka - maskotka Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nie zabrakło również prelekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadzonym przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie.

Pod koniec spotkania Uczniom zostały rozdane odblaski oraz upominki w postaci książek.

Partnerami tegorocznej akcji była stacja radiowa RMF MAXX, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie oraz Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzięki wspólnej pracy, z roku na rok udaje się podnosić świadomość dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przypominać o konieczności noszenia odblasków.


Bądź bezpieczny na drodze 2022

 

„Pokaż się. Niech Cię zobaczą!” – projekt ma na celu przeprowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnej z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w formie rozpowszechniania materiałów edukacyjno-dydaktycznych oraz związanych z  tematem projektu kampanii edukacyjno-promocyjnej, adresowanej do dzieci i młodzieży tj. wszystkich uczniów ze szkół  województwa małopolskiego. Celem projektu jest tym razem zaangażowanie środowisk szkolnych w akcję uświadamiającą o bezpieczeństwie w ruchu drogowym małopolskich uczniów, w szczególności również z terenów podmiejskich, gdzie niejednokrotnie brak chodników, kiepskie pobocza czy też brak oświetlenia przy drodze, powodują zwiększoną liczbę wypadków drogowych, których uczestnikami są dzieci w drodze do i ze szkoły.

W związku z przykrymi statystykami opublikowanymi przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w zakresie wypadków drogowych za rok 2021r., Departament Edukacji zainicjował pomysł poszerzenia informacji wśród dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach w szczególności na przełomie jesień/zima. W tym okresie z uwagi na krótszy dzień i bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne (m.in. opady deszczu, mgły, szybki zmierzch) szczególną uwagę należy zwrócić na dodatkowy element ubioru dziecka - np. odblask, który z pewnością poprawi poczucie bezpieczeństwa na drodze, a także może uratować życie.

Zaplanowane działania na jesień 2022r. będą  zmierzać do  rozpropagowywania materiałów edukacyjnych, a ich celem będzie także przypomnienie o zasadach bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym podczas np. powrotu ze szkoły czy z zajęć dodatkowych. Realizacja projektu będzie polegała również na: rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych (m.in. odblasków), pogadanek z uczniami oraz kampanii informacyjnej w mediach.

Departament Edukacji planuje swoimi działaniami objąć dzieci i młodzież z całej Małopolski tj. ok. 450 tys. odbiorców, niemniej jednak szacuje się, że pilotażowe działania już tej jesieni przełożą się na dotarcie z odblaskami do grupy min. 10.000 uczniów.

Na przedmiotowe zadanie zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł. Wyprodukowanych zostanie 25 tys. odblasków. Kampania promocyjno-edukacyjna projektu zainicjowana została w radiu już od 14 listopada. 

Akcja promocyjna kampanii odbyła się także w dniu 24 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 4 – im. Romualda Traugutta w Krakowie

Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerami, którymi są stacja radiowa RMF FM oraz RMF MAXX, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie oraz Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Relacja wideo z wydarzenia: