Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie

Regionalny Fundusz Filmowy funkcjonuje w Małopolsce od 2009 r., jako projekt wspólny Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków, realizowany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe.

W ramach Regionalnego Funduszu Filmowego corocznie ogłaszany jest Konkurs na Wspieranie Produkcji Filmowej, którego celem jest dofinansowanie najciekawszych produkcji filmowych związanych z województwem małopolskim poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim przez miejsce realizacji filmu.
Logotyp Regionalnego Funduszu Filmowego

W 2021 roku realizowana była nowa odsłona konkursu skupiająca się na produkcjach niskobudżetowych i krótkometrażowych. Celem Konkursu realizowanego w ramach Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie, jest przyznanie nagród  dla produkcji niskobudżetowych (do 400 000 zł), krótkometrażowych (do 45 min) filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, których scenariusze powiązane są z Województwem Małopolskim lub Krakowem poprzez temat, osoby twórców i miejsce akcji oraz produkcji, w których udział wezmą lokalni twórcy i  realizatorzy. Zadaniem Regionalnego Funduszu Filmowego  w Krakowie (tworzonego przez Województwo Małopolskie, Gminę Miejską Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i  Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu)  jest również pomoc adeptom sztuki filmowej w dążeniu do zrealizowania ich pierwszych projektów filmowych.

30.06.2021 r. rozpoczął się nabór wniosków do Konkursu Regionalnego Funduszu Filmowego dla projektów filmów o metrażu nie dłuższym niż 45 min i budżecie nie wyższym niż 400 000 zł. Zgłoszenia składać można było do dnia 28 lipca 2021 r.

Pula nagród wyniosła 391.000 zł. Nagrody były finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego oraz z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

29 marca 2021 r. została podjęta uchwała nr XXXVII/510/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków na rzecz realizacji projektu kulturalnego pn. Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie; szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej zostały określone Uchwałą nr 905/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na rzecz realizacji projektu kulturalnego pn. „Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie”. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została przeznaczona na działalność Krakowskiego Biura Festiwalowego związaną z realizacją zadania pn. Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie, w łącznej kwocie 200.000 zł. 

W ramach naboru wpłynęło w sumie 20 wniosków. W wyniku weryfikacji formalnej do etapu oceny merytorycznej dopuszczono 19 z nich, w tym 8 dotyczących filmów fabularnych, 7 filmów dokumentalnych i 4 filmów animowanych.

 

O przyznaniu nagród decydowała Komisja Konkursowa w składzie:

 • Szymon Witkowski – przewodniczący Komisji, przedstawiciel KBF
 • Dariusz Nosal – przedstawiciel KBF
 • Andrzej Zarych – przedstawiciel MCK SOKÓŁ
 • Anna Gil – przedstawicielka Województwa Małopolskiego
 • Katarzyna Wilk – przedstawicielka Rady Programowej
 • Tomasz Dettloff – przedstawiciel Rady Programowej
 • Karol Szafraniec – przedstawiciel Rady Programowej

Zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej laureatami Konkursu Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie w 2021 roku zostali:

 1. Wielki Architekt –Filmograf Sp. z o.o. – 75 000 zł netto
 2. Dzisiaj wszyscy się ukryjemy – Kijora Film Sp. z o.o – 70 000 zł netto
 3. Szalona – Stowarzyszenie Filmowców Polskich – 30 000 zł netto
 4. Show – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – 40 000 zł netto
 5. Panorama Tatr – Wonderer Andrzej Pałka – 80 000 zł netto
 6. Wiedźma – Fundacja Krakowska Szkoła Filmowa – 6 500 zł netto
 7. Dzwony – Magic View Aleksandra Stępień – 29 500 zł netto
 8. Grupa specjalna – IRIS Media Sp. z o.o. – 60 000 zł netto

Na liście rezerwowej znaleźli się:

 1. 7 kobiet w różnym wieku – homage a Kieślowski – Kijora Film Sp. z o.o.
 2. AHA – Stowarzyszenie Kraków Film Klaster
 3. Vagho Bidzja – Stowarzyszenie Filmowców Polskich
 4. Ewa – AAK Artur Kasprzyk

Regionalny Fundusz Filmowy to projekt mający na celu wspierania rozwoju produkcji filmowej w regionie poprzez dofinansowanie najciekawszych produkcji związanych z Małopolską oraz działania na rzecz wspierania, upowszechniania i promocji przemysłu filmowego w regionie.