Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Przemysły Kreatywne

Miasto kreatywne to projekt cykliczny, realizowany przez Województwo Małopolskie od 2013 roku, każdorazowo odpowiadający na inne potrzeby. Poprzednio była to architektura miejska, następnie design a w zeszłym roku startupy. Tym razem ideą przewodnią była współpraca biznesu z kulturą. Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z firmą NextTryChallengeRocket, w nowatorskiej przestrzeni Krakowskiego Parku Technologicznego w dniach 28 i 29 października br. W ramach projektu zorganizowana została debata, z udziałem ekspertów, reprezentujących sektor: biznesu, nauki i przemysłów kreatywnych oraz Hackathon (całodobowe warsztaty),  do którego zaproszone zostały kreatywne osoby, tworzące zaangażowane zespoły o sprofilowanych umiejętnościach (m.in. tworzenie aplikacji w rozmaitych technologiach) i doświadczeniu w zarządzaniu projektami. Uczestnicy mieli do wyboru dwie kategorie: FutureBox – Productivity mająca na celu stworzenie rozwiązania podnoszącego produktywność oraz HackArt czyli II edycja pierwszego w Polsce hackathonu online, organizowanego uprzednio przez ChallengeRocket.com we współpracy z najznakomitszymi instytucjami kultury m.in. Teatr Syrena, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki czy Muzeum Warszawy. Z uwagi na to, że _miasto kreatywne_ zawsze kładzie akcent na kulturę, w tym roku połączyliśmy siły aby wspólnie wspierać branżę kreatywną.

Hackathon poprzedzony został wykładem Jeffa Burtona (twórcy Electronic Arts oraz Atari) na temat Doliny Krzemowej. Gośćmi debaty byli Pan Piotr Przewrocki - Dyrektor Generalny funduszu inwestycyjnego QBN Fund, Marek Ostafil - Szef Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, Tomasz Florczak – ChallengeRocket oraz Roman Warkocz – Ogrody Przedsiębiorczości. Debata przerodziła się w ciekawą i ożywioną dyskusję, nie tylko dzięki wiedzy i doświadczeniu prelegentów ale przede wszystkim za sprawą wspaniałej moderacji Pana Bartłomieja Świstaka Piotrowskiego – Prezesa Fundacji Kraków Miastem Startupów.

W tym roku _miasto kreatywne_ przyjęło formę interdyscyplinarnego maratonu technologiczno-biznesowego o określonym profilu, w którym kultura połączyła się z biznesem i nowymi technologiami. Uczestnicy projektu wzięli udział w kreacji innowacyjnych produktów i usprawnień możliwych do szerokiego wykorzystania w sektorze przemysłów kreatywnych. To przedsięwzięcie było okazją do powstania projektu mającego na celu stworzenie społeczności zajmującej się problematyką B+R+C (business + research + culture) oraz sieciowania odpowiednich środowisk dla działań mających na celu doinwestowanie sektora kultury poprzez określenie możliwości jej komercjalizacji. Z założenia ma to nie tylko być wsparciem dla twórców (artystów, designerów, animatorów kultury) ale również ma przynieść wyraźne korzyści dla kooperantów.

Efektem hackathonu było powstanie sześciu zespołów i projektów, z których pięć bazowało na zasobach kulturowych regionu. Po 20 godzinnym maratonie zespoły były gotowe do autoprezentacji przed eksperckim jury w składzie: Jeff Burton, Piotr Przewrocki, Mateusz Kozłowski, Beata Dencikowska i Marcin Wadoń. Po dłuższych obradach wytypowało trzy najlepsze zespoły! Zwycięzcami okazali się twórcy aplikacji Louis, która skanując twarz użytkownika, identyfikuje jego nastrój i proponuje rozrywkę kulturalną, mającą za zadanie poprawę nastroju lub utrzymanie go na tym samym poziomie. Zespół, który zaprojektował to genialne narzędzie to trójka młodych studentów -  Magdalena Pałka, Patryk Mieczkowski i Łukasz Marczak. TripTram to nazwa projektu, który zajął drugie miejsce. Jego twórcy  Elwira Nowiszewska i Jarosław Michalik, za pomocą tej aplikacji chcieli  urozmaicić, a wręcz wzbogacić o element edukacyjny podróż tramwajem. Aplikacja TripTram jest stworzona z myślą o miłośnikach historii i historii architektury. Umożliwia pozyskanie informacji o historycznych i kulturowych walorach wszystkich przystanków tramwajowych w Krakowie. Trzecim wyróżnionym projektem był leSnob -  aplikacja zaprojektowana przez Tomasza Cichocińskiego, Jakuba Hajto, Izabelę Marcinkowską, Krzysztofa Wende i Macieja Kozieja. Choć nie można odmówić im kreatywności i polotu, sama aplikacja jest rozwiązaniem idealnym dla tzw. realistów - na podstawie ilości posiadanej gotówki, pokazuje nam dostępne dla nas atrakcje kulturowe. Dzięki uprzejmości partnerów technologicznych projektu (Brand24, Helion, Uber, Scirra, JetBrains, PostSharp, AVM, Kontakt.io,  GitHub i Varianto) wyróżnione zespoły zostały obdarowane upominkami, natomiast zwycięzcy hackathonu dodatkowo zostali zaproszeni do udziału w programie mentoringowym organizowanym w przestrzeni Business Link Kraków.

Województwo Małopolskie wspiera nie tylko sztukę i uczestnictwo w kulturze ale również sektor przemysłów kreatywnych. Takie działania zmierzają do wypracowania  metod długofalowego wsparcia jakie powinny zostać wprowadzone w jeden spójny strukturalny system, uwzględniający różnorodność potrzeb poszczególnych działalności kreatywnych oraz stworzenia strukturalnego systemu pozwalającego na symbiotyczny rozwój sektorów, które współtworzą lub koegzystują w przemysłach kreatywnych umożliwiając ich dynamiczny rozwój.

 

Miasto kreatywne. Idea Inicjatywa Innowacje Start Up.
Przemysły Kreatywne są jednym z głównych komponentów współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorstwa działające w sektorach kreatywnych, dbając o swój rozwój zmuszone są dostosować swoje produkty lub usługi do permanentnie zmieniających się trendów na rynku i preferencji konsumentów, stawiając na innowację i zróżnicowane umiejętności dziedzinowe. Proces tworzenia nowego produktu i wprowadzania go na rynek jest determinowany przez szereg różnorodnych czynników, w tym społecznych i kulturowych, wynikających z konieczności zaspokajania różnorodnych potrzeb konsumentów. Starając się sprostać tym wymaganiom, przedsiębiorstwa z sektora kreatywnego mogą przy okazji (pośrednio lub bezpośrednio) przyczyniać się do wzrostu innowacyjności innych dziedzin gospodarek, poprzez transfer idei, pomysłów, usług, a finalnie gotowych produktów.
Województwo Małopolskie po raz kolejny organizuje projekt popularyzujący tematykę Przemysłów Kreatywnych pn. Miasto Kreatywne. Tegoroczna edycja będzie dotyczyć ważnego i aktualnego zjawiska, bardzo mocno powiązanego z przedsiębiorczością – start-up’ów. Podczas tej edycji _miasta kreatywnego_ chcemy spróbować odpowiedzieć na kilka pytań: jak tworzyć start-up i jak właściwie nim zarządzać? Jak pozyskać środki finansowe na jego rozruch i potem na rozwój? Jak właściwie zawierać partnerstwa biznesowe? Jak zachęcić do inwestowania w innowacyjny start-up? Gdzie optymalnie ulokować swój start-up? A wszystko to w odniesieniu do szeroko rozumianych przemysłów kreatywnych.

Oprócz debat, przewidziane są również warsztaty i konsultacje wprowadzające w tematykę start-up’ów, poruszające problem formułowania ofert, prowadzenia negocjacji, zawierania partnerstw oraz prawa autorskiego w projektach kreatywnych.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy specjalistów związanych z ideą start-up’ów, właścicieli start-up’ów, aktywistów małopolskiego – w tym krakowskiego środowiska start-up’owego, a także przedstawicieli instytucji, uczelni wyższych, NGO-sów oraz lokalnych przedsiębiorców. _miasto Kreatywne_ będzie okazją do wymiany poglądów, idei, doświadczeń, a także inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań w kontekście specyficznych wyzwań i problemów szeroko pojętej przedsiębiorczości i start-up’ów w Małopolsce.

Galeria zdjęć