Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska. Kultura wrażliwa


Małopolska. Kultura Wrażliwa to projekt zainicjowany w 2016 roku przez samorząd województwa małopolskiego. Jest to pierwszy systemowy projekt, realizowany przez 24 instytucje kultury województwa małopolskiego, który koncentruje się na tematyce obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury i korzystania przez te osoby z oferty kulturalnej.

W ramach projektu realizowane są działania, które przyczyniają się do podniesienia poziomu otwartości i dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi i ruchowymi:

  1. kształcenie kadr instytucji kultury – edukatorów, kustoszy i pracowników ekspozycji – w zakresie technik i metod udostępniania tekstów, przestrzeni i wydarzeń kulturalnych osobom z dysfunkcjami, opracowania dostępnych zajęć edukacyjnych, Polskiego Języka Migowego oraz w obszarze profesjonalnej obsługi klienta z niepełnosprawnościami;
  2. tworzenie dostępnej oferty artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami;
  3. dostosowywanie przestrzeni instytucji do potrzeb osób z dysfunkcjami – kontrastowe oznaczenia kluczowych miejsc i przestrzeni szklanych, niwelowanie progów itp.
  4. tworzenie standardów dostępności we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, wg. których instytucje powinny dostosować swoje obiekty;
  5. certyfikacja instytucji przez osoby z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli organizacji działających na rzecz równego dostępu do kultury oraz przyznanie świadectw dostępności;
  6. upowszechniania idei kultury dostępnej wśród instytucji kultury przez organizację konferencji i forum na rzecz równego dostępu do kultury.

Corocznym podsumowaniem wszystkich działań jest nadanie instytucjom kultury przez Zarząd Województwa Małopolskiego świadectw otwartości i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Działania Województwa Małopolskiego na rzecz dostępności instytucji kultury zostały docenione i wyróżnione w ogólnopolskim konkursie Samorząd Równych Szans oraz w kolejnej edycji konkursu Lodołamacze 2018.

W ramach I edycji projektu odbyło się 14 spotkań i warsztatów szkoleniowych dla niemal 500 osób –  koordynatorów dostępności oraz pracowników pierwszego kontaktu z 24 instytucji kultury województwa małopolskiego. Podczas szkoleń pracownicy zdobyli praktyczną wiedzę nt.  profesjonalnej obsługi klienta z niepełnosprawnościami przekazaną przez osoby niewidome i Głuche, poznali zasady pisania audiodeksrypcji oraz dyskutowali na temat technik i metod udostępniania tekstów kultury osobom z dysfunkcjami.

Równolegle do działań szkoleniowych, zespół w skład którego weszły osoby z niepełnosprawnościami, przedstawiciele organizacji działających na rzecz równego dostępu do kultury oraz przedstawiciele instytucji kultury, opracował standardy dostępności zawierające praktyczne wskazówki jak dostosować ofertę oraz przestrzeń instytucji aby była przyjazna i dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Aby sprawdzić jak instytucje kultury poradziły sobie z wdrożeniem standardów oraz pomóc w rozwiązaniu indywidulanych problemów związanych z dostępnością budynku i oferty, każdą z nich odwiedzili przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami.

W wyniku przeprowadzonych spotkań, instytucje które pozytywnie przeszły weryfikację otrzymały świadectwa dostępności przyznane przez Zarząd Województwa Małopolskiego – 33 odziały 20 instytucji kultury województwa małopolskiego, otrzymało 61 wyróżnień w tym:

  • 24 świadectwa w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu,
  • 21 świadectw w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku,
  • 16 świadectw w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu.

Gala wręczenia świadectw z rąk Pana Leszka Zegzdy – Członka Zarządu Województwa odbyła się
4 grudnia 2017 roku w Krakowskim Teatrze STU. Przyznaniu wyróżnień towarzyszył spektakl pt. „Mały Książę” tłumaczony na Polski Język Migowy oraz z audiodeskrypcją, którego odbiorcami byli uczniowie z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu. To specjalnie dla nich, przed całym wydarzeniem, zostały udostępnione oryginalne stroje aktorów, które można było dotykać.

Dodatkową okazją do otwartej debaty na temat dostępności instytucji kultury oraz do zdobycia nowych kompetencji było Forum ludzi kultury, które odbyło się 28 listopada 2017 r. w Centrum Sztuki MOŚCICE w Tarnowie.

 

II edycja projektu rozpoczęła nowy cykl szkoleniowy: dla kustoszy - na temat projektowania wystaw dostępnych, dla edukatorów – z przygotowywania oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla wszystkich chętnych pracowników – z Polskiego Języka Migowego (PJM). Szkolenia PJM realizowane były przez 6 miesięcy we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych w Krakowie, Tarnowie oraz w Nowym Sączu.

Okazja do poznania praktyk udostępniania instytucji osobom z niepełnosprawnościami oraz do rozmowy z lokalnym środowiskiem o wyzwaniach architektonicznych, finansowych i programowych było Forum Kultury Wrażliwej, które odbyło się 10 października 2018 roku w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu. Wystąpieniom prelegentów towarzyszyły warsztaty, które pozwoliły doświadczyć wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się osoby z niepełnosprawnościami.

W 2018 roku o potrzymanie świadectw i uzyskanie nowych stara się ponad 35 obiektów wojewódzkich instytucji kultury, które w sumie mogą otrzymać ponad 80 świadectw dostępności. Oznacza to, że z roku na rok rośnie zainteresowanie równym dostępem do kultury oraz potrzeba dostosowania oferty oraz przestrzeni instytucji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także seniorów i kobiet z małymi dziećmi.

Projekt jest finansowany z budżetu województwa małopolskiego. Rolę koordynatora pełni Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, a bezpośrednim realizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Projekt realizowany jest we współpracy Fundacją Kultury bez Barier, Fundacją 7 zmysł, Szansa dla Niewidomych, Fundacją Między Uszami.

 

Wytyczne w projekcie „Małopolska. Kultura wrażliwa” powstały w oparciu o Wytyczne Come-in!". Projekt Come-in!, program Interreg Central Europe

Link do strony projektu:https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN.html