Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kolekcja Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej

Małopolską Fundację Muzeum Sztuki Współczesnej powołał w 2004 roku Sejmik Województwa Małopolskiego w odpowiedzi na Program Kultury MKiDzN pt. „Znaki czasu". Fundacja posiada w zbiorach 166 dzieł 52 autorów co stanowi 434 obiektów wystawowych wybitnych artystów polskich i z krajów sąsiedzkich powstałych po 1989 roku. Wartość kolekcji w wielkościach zaksięgowanych wynosi 1 903 258 zł, a realna wartość rynkowa nabytych dzieł osiągnęła 3 000 000 zł. Kolekcja, postrzegana jako jedna z najciekawszych w kraju, znalazła swoje miejsce na Dworcu PKP w Tarnowie, w ramach tarnowskiego BWA.

Województwo Małopolskie, Gmina Miasta Tarnowa, Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie oraz Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej (dzięki partnerskiej współpracy i połączeniu środków finansowych obu samorządów, które solidarnie pokryły po 50 % kosztów przedsięwzięcia), doprowadziły w grudniu 2013 r. do wznowienia działalności Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie na Dworcu PKP w Tarnowie. Stałe miejsce znalazła tam kolekcja Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej, stając się przede wszystkim nową awangardową galerią w Polsce (bez ponoszenia wysokich nakładów na jej uruchomienie). W Tarnowie w krótkim czasie powstało reprezentatywne centrum sztuki awangardowej, które prowadzi działalność promocyjno-edukacyjną w oparciu o regionalne zasoby sztuki współczesnej obejmujące dzieła wybitnych artystów współczesnych. Inauguracja stałej wystawy kolekcji MFMSW w Tarnowie odbiła się szerokim echem w mediach i zebrała znakomite recenzje. Tarnowska ekspozycja została dostrzeżona w najważniejszych mediach branżowych, wysoko notowana w międzynarodowym obiegu sztuki oraz nagrodzona m.in. Supermarką Radia Kraków roku 2013, Twarz roku dla Ewy Widz-Łączyńskiej- Dyrektorki BWA w plebiscycie portalu dwutygodnik.pl oraz nominacja do nagrody TVP Kultura - Gwarancje Kultury. Inicjatywa została również zgłoszona do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii Partnerstwo Samorządów.

Połączenie środków z budżetu Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miasta Tarnowa przy merytorycznym zaangażowaniu BWA oraz MFMSW umożliwiło efektywne rezultaty.

Uroczysta inauguracja połączona z tradycyjną Wigilią Tarnowskich Środowisk Twórczych odbyła się 20 grudnia 2013 r.

Dzięki wypracowanemu modelowi współpracy finansowo-merytorycznej pomiędzy czterema podmiotami: Województwem Małopolskim, Gmina Miejską Tarnów, BWA w Tarnowie oraz Małopolską Fundacją Muzeum Sztuki Współczesnej kontynuowana jest działalność galerii na Dworcu PKP.

1. W przestrzeni wystawowej na Dworcu PKP w Tarnowie w styczniu i w lutym 2018 roku kontynuowany był pokaz wystawy Bogusława BachorczykaZbigniewa Sałaja „W poczekalni” (zainaugurowanej 20. 10. 2017 jako kolejna odsłona wystawy stałej  MFMSW). Wystawa ta była następnie prezentowana w Zakopanem.

W okresie o od 1 marca do 6 maja prezentowana była „14 wystawa. Władysław  Pluta, projektowanie graficzne” obejmująca prace Profesora Władysława Pluty zaprojektowane dla MFMSW. Obejmowała 22 plakaty oraz logotyp i wybór projektów katalogów i druków towarzyszących wystawom kolekcji MFMSW.

Z okazji 14 wystawy wydano katalog (edycja polsko-angielska, 48 s.). Ekspozycji towarzyszyły następujące wydarzenia: wykład profesora Wł. Pluty w Instytucie Sztuki PWSZ w Tarnowie (1.03.2018), wykład dra Jacka Mrowczyka (4.04.2018), spotkanie z Wł. Plutą na wystawie (22.04.2018)

Od 6 do 27 lipca „14 wystawa” gościła w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu. (Oprawa graficzna: zaproszenie, plakat, katalog 14 wystawy; około 200 widzów).

Dopełnieniem pokazów sztuki projektowania Władysława Pluty była wystawa „JAZZ w Bazie” zorganizowana przez MFMSW w galerii Klubu Baza w Krakowie od 4 października do 11 grudnia (wystawa była dostępna codziennie, dla wszystkich odwiedzających klub).

W ramach 8 festiwalu „Źródła Pamięci. Szajna – Grotowski - Kantor” w Rzeszowie zorganizowano „15 wystawę kolekcji MFMSW”. Wystawa była prezentowana w dwóch częściach: 
1. W Teatrze Maska  - pokaz rysunków Marty Ignerskiej, 26 września – 14 października (14 prac)
2. W Galerii DagArt  - pokaz 58 prac  30 autorów.
Druki towarzyszące:  zaproszenie, plakat, folder (8 s.)
Obie części wystawy zobaczyło łącznie około 3800 widzów (odpowiednio ok. 2800 i ok. 800)

Podczas festiwalu zainaugurowano stały, długoterminowy pokaz pracy Marty Deskur „Home” na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kolejnym pokazem  w ramach stałej wystawy kolekcji MFMSW na Dworcu PKP w Tarnowie  była wystawaKatarzyny Józefowicz „Między słowami” otwarta 7 grudnia 2018.

 

2.Fundacja w roku 2018 powiększyła kolekcję przez darowizny:

Władysław Pluta – zestaw 23 plakatów wraz z nieograniczoną licencją – wartość: 46 000 zł

Bogusław Bachorczyk – 1 dzieło (obiekt) – wartość: 12 000 zł

Grzegorz Sztwietnia – 1 dzieło (obiekt) – wartość:  50 000 zł

Jan Pamuła – 1 obraz – wartość: 17 000 zł

(łączna wartość otrzymanych dzieł: 125 000 zł)


Szczegółowe informacje o aktualnych wydarzeniach na stronie:
www.bwa.tarnow.pl
www.fundacjamuzeum.pl