Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

CRinMA

Projekt CRinMA – Zasoby kulturowe na obszarach górskich (Cultural resources in the mountain areas) realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg EUROPA (4 oś priorytetowa: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami). Województwo Małopolskie jest liderem projektu, w który zaangażowani są również partnerzy ze Słowacji, Włoch, Francji, Hiszpanii i Portugalii. Do projektu zostało także zaproszone Województwo Podkarpackie.

Celem projektu CRinMA jest zapewnienie skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich zarówno w materialnym jak i niematerialnym wymiarze, m.in. poprzez wymianę doświadczeń w trakcje wizyt studyjnych, a także wypracowanie dobrych praktyk w powyższym zakresie. Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich jest bardzo istotna ze względu na zapewnienie różnorodności kulturowej Europy oraz zachowanie oryginalnych elementów krajobrazu kulturowego, lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń.

W oparciu o dotychczasowe bogate doświadczenie we wdrażaniu programów transgranicznych (Polska-Słowacja, ALCOTRA – Włochy, Francja oraz POCTEP – Portugalia, Hiszpania), partnerzy CRinMA postanowili skupić się na przygranicznych obszarach górskich, tj. Karpatach, Alpach oraz Transgranicznym Parku Gêres-Xurés, zakładając, że wiele wyzwań w zakresie zrównoważonego wykorzystania oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, pojawiających się na danym obszarze geograficznym obejmującym obie strony granicy jest podobnych.

Partnerami projektu są:

  1. Województwo Małopolskie – Lider projektu (Polska)
  2. Województwo Podkarpackie (Polska)
  3. Regionalna Agencja Rozwoju of Kraju Presovskiego (Słowacja)
  4. UNCEM Piemont (Włochy)
  5. AEM Promonte – Stowarzyszenie Przedstawicieli Obszarów Górskich (Francja)
  6. Gmina Montalegre (Portugalia)
  7. INORDE – Instytut Rozwoju Gospodarczego Prowincji Ourense  (Hiszpania).

Więcej na: www.interregeurope.eu/crinma