Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Mecenat Małopolski bis"

Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 66/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2021-2022 pn. „Mecenat Małopolski Bis”.

Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert zostało złożonych 75 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego 10 758 331,60 zł, 14 ofert nie spełniło wymogów formalnych określonych w Regulaminie konkursu, natomiast dwóch Oferentów złożyło rezygnację.

Komisja Konkursowa, powołana na mocy uchwały nr 186/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2021 r., dokonała oceny złożonych ofert spełniających wymogi formalne.

Komisja Konkursowa zarekomendowała udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację 18 zadań, na łączną kwotę 1.000.000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, Zarząd Województwa Małopolskiego udzielił wsparcia finansowego na realizację 18 zadań, na łączną kwotę 1.000.000 (2021 rok – 500.000 zł, oraz 2022 rok – 500.000 zł), uwzględniając opinię Komisji Konkursowej.