Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Mecenat Małopolski bis"

W dniu 20 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2018-2019 pn. „Mecenat Małopolski bis”.

----------------------------------------------------------

W dniu 8 lutego o godzinie 15:30 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56, V piętro (sala 558), odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w konkursie pn. „Mecenat Małopolski bis” (zadania dwuletnie, realizowane w latach 2018-2019).

---------------------------------------------------------

Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 2151/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2018-2019 pn. „Mecenat Małopolski bis”.

Zarząd Województwa Małopolskiego określił wysokość kwoty przeznaczonej na realizację zadań na poziomie 1 800 000 zł, w tym 900 000 zł na rok 2018 oraz 900 000 zł na 2019 rok.

Nabór ofert zakończył się w dniu 15 stycznia 2018 roku.