Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Mecenat Małopolski Plus

Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 1670/15 z dnia 8 grudnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2016-2017 pn. „Mecenat Małopolski plus”. Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert zostało złożonych 76 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego 12 823 159 zł, w tym 6 491 646 zł na 2016 rok i 6 331 513.zł na 2017 rok. 15 ofert nie spełniło wymogów formalnych określonych w Regulaminie konkursu.

Zarząd Województwa Małopolskiego określił wysokość kwoty przeznaczonej na realizację zadań na poziomie 1 800 000 zł, w tym 900 000 zł na rok 2016 oraz 900 000 zł na 2017 rok. Komisja Konkursowa, powołana na mocy uchwały nr 48/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2016 r., dokonała oceny złożonych ofert spełniających wymogi formalne.

Zarząd Województwa Małopolskiego udzielił wsparcia finansowego na realizację 30 zadań, na łączną kwotę 1 800 000 zł uwzględniając opinię Komisji Konkursowej.