Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Mecenat Małopolski"

W dniu 10 września 2019 r. o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Basztowej 22, I piętro (sala 131), odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej  do oceny ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 r. pn. pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!”.

W dniu 10 września 2019 r. o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Basztowej 22, I piętro (sala 131), odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej  do oceny ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 r. pn. pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”.

 

Festiwale, koncerty, przedstawienia, a także rodzinne pikniki, warsztaty oraz spotkania związane z zachowaniem historycznej pamięci czy kultywowaniem lokalnych tradycji – tak w skrócie wygląda kalendarz małopolskich wydarzeń na najbliższe miesiące. Dzięki dotacji w kwocie ponad 2,5 mln zł, którą Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował się przekazać na realizację projektów w ramach konkursu Mecenat Małopolski, w całym województwie nie zabraknie interesujących atrakcji. W sumie dofinansowano 178 kulturalnych zadań.

Nabór do Mecenatu Małopolski cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku liczba zgłoszeń przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Złożono dokładnie 591 ofert na sumę ponad 24 mln zł. Dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć środki i w tej edycji dofinansujemy wybrane projekty kwotą 2,5 mln zł. Jedno jest pewne, w Małopolsce każdy znajdzie interesujące i inspirujące wydarzenie dla siebie

– mówi Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Dzięki wsparciu województwa Małopolanie będą mogli wziąć udział w licznych festiwalach. Warto wspomnieć o: Międzypokoleniowym Festiwalu Literatury dla Dzieci w Małopolsce, V edycji Festiwalu Siedmiu Kultur czy XX Międzynarodowym Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej. Mieszkańcy wsi Zederman z kolei będą mogli liczyć na pierwszy Regionalny Festiwal Folkloru. Krakowianie natomiast wezmą udział w Korowodzie wokół Rynku, który odbędzie się w ramach Grechuta Festival Kraków 2019.

Wśród wydarzeń kulturalnych nie zabraknie także licznych plenerowych koncertów m.in. w Szczawnicy, które odbędą się wraz z koncertami finałowymi letnich warsztatów muzycznych czy koncertu pieśni polskich „Z ziemi włoskiej do Polski…”. Bliżej końca roku w Sidzinie mieszkańcy usłyszą także kolędy i pastorałki, w ramach wydarzenia organizowanego przez tamtejsze stowarzyszenie gospodyń.

Nie zabraknie także eventów związanych z kultywowaniem naszej tradycji, a także z obchodami historycznych, ważnych dla lokalnych społeczności rocznic. Zaplanowano m.in. obchody 80. rocznicy Bitwy pod Rajskiem. W Biskupicach Radłowskich z kolei odbędzie się rekonstrukcja historyczna z okazji 80. rocznicy Bitwy Radłowskiej.

Lista wszystkich 178 projektów jest dostępna poniżej.

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 59/19 z dnia 15 stycznia 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 roku pn. „Mecenat Małopolski”.

Głównym założeniem konkursu pn. „Mecenat Małopolski” jest zwiększenie udziału sektora non-profit w realizacji zapisów strategii województwa małopolskiego dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W tym roku organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, socjalne, kluby sportowe i spółki, które nie osiągają zysku z prowadzenia swojej działalności mogą ubiegać się o finansowe wsparcie projektów o dużych walorach artystycznych, promujących różnorodność kulturową regionu.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną przede wszystkim zadania: rozwijające kompetencje kulturowe i świadomość estetyczną społeczeństwa, ułatwiające integrację artystów, utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru, zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę, upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

W ramach mecenatu nad działalnością kulturalną, Samorząd Województwa Małopolskiego udziela finansowego wsparcia na realizację zadań o charakterze przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. "Mecenat Małopolski" - otwarty konkurs ofert - pozwala na wzbogacenie oferty kulturalnej w regionie poprzez finansowe wspieranie projektów o dużych walorach artystycznych, promocyjnych, edukacyjnych i integracyjnych regionu, wyrażających jego różnorodność kulturową i umożliwiającymi aktywny w nich udział mieszkańców i gości. Ponadto wspiera kreowanie i realizowanie markowych regionalnych projektów kulturalnych o randze ponadlokalnej oraz wyraźnych walorach prorozwojowych i promujących województwo, wskazując na jego potencjał artystyczny i zasoby dziedzictwa kulturowego.

W latach 2004–2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury pn.: „Mecenat Małopolski”, „Mecenat Małopolski plus”, „Mecenat Małopolski Bis” oraz „Chopin wśród Małopolan” złożonych zostało 9418 ofert, z czego dofinansowanych zostało 3276 na łączną kwotę 46 004 200 zł.