Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Mecenat Małopolski"

MECENAT MAŁOPOLSKI – I edycja 2022 ROZSTRZYGNIĘTA

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprosił organizacje pozarządowe do składania ofert w pierwszym z zaplanowanych na 2022 rok konkursów na realizację zadań z dziedziny kultury.

Na zaproszenie odpowiedziało 476 organizacji.  Do podziału zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.800.000 zł. , natomiast z powodu dużej ilości ofert wysoko ocenianych merytorycznie Zarząd zwiększył pulę konkursową o 2 miliony złotych (łącznie 3.800.000 zł) i przyznał dotację na 239 zadań.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne; rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury; polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą; utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową szczególnie poprzez wspieranie folkloru; zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego; promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; a także upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

 

Szczegóły rozstrzygnięcia konkursu znajdują się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2038382,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

 

 

koncert

Tabele prezentujące statystyki konkursu w latach 2004–2018