Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana"

Chór Filharmonii Krakowskiej:Adam Golec/FKChór Filharmonii Krakowskiej

W dniu 14.06.2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcie konkursu na  realizację zadań z dziedziny kultury pn. „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”.

W tym roku odbyła się druga edycja konkursu „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”. Do konkursu w zgłoszono 53 oferty na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego w wysokości 1 112 033 zł. Dotację otrzymało 21 zadań zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Na realizację zadań w konkursie przeznaczono 200 000, 00 .

W ramach tego konkursu chóry mogły się ubiegać o wsparcie finansowe, które może być przeznaczone na:

- organizację wydarzeń muzycznych np. koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów,

- organizację zajęć warsztatowych (np. kształcenia głosu, opracowania - poszerzenia repertuaru chóru, nauki śpiewu dla nowych członków chóru, podniesienia umiejętności dyrygentów, trenerów wokalnych),

- udział w krajowych lub zagranicznych festiwalach, koncertach, przeglądach

- działania związane z nagraniem własnego wydawnictwa muzycznego np. płyty, teledysku.

- zakup: akcesoriów muzycznych, strojów dla chórzystów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów (np. głośniki, mikrofony, statywy) oraz wydawnictw muzycznych (np. nuty, płyty, podręczniki muzyczne, śpiewniki) z przeznaczeniem dla wyposażenia chóru – połączony z organizacją wydarzeń albo zajęć warsztatowych związanych z rozwojem lub popularyzacją ich działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą rozstrzygającą konkurs „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”.