Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana"

Chór Filharmonii Krakowskiej:Adam Golec/FKChór Filharmonii Krakowskiej

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków do nowego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych pn. „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego zaplanował środki finansowe w wysokości 200 tys. zł. 

Chóry mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, które może być przeznaczone na:

- organizację wydarzeń muzycznych np. koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów,

- organizację zajęć warsztatowych (np. kształcenia głosu, opracowania - poszerzenia repertuaru chóru, nauki śpiewu dla nowych członków chóru, podniesienia umiejętności dyrygentów, trenerów wokalnych),

- udział w krajowych lub zagranicznych festiwalach, koncertach, przeglądach,

- działania związane z nagraniem własnego wydawnictwa muzycznego np. płyty, teledysku,

- zakup: akcesoriów muzycznych, strojów dla chórzystów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów (np. głośniki, mikrofony, statywy) oraz wydawnictw muzycznych (np. nuty, płyty, podręczniki muzyczne, śpiewniki) z przeznaczeniem dla wyposażenia chóru – połączony z organizacją wydarzeń albo zajęć warsztatowych związanych z rozwojem lub popularyzacją ich działalności.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10 proc. wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 9 czerwca 2021 roku do godz. 23.55.
  • wersję papierową wygenerowaną z systemu oferent zobowiązany jest w terminie do 11 czerwca 2021 roku do godz. 16.00 dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.