Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs KAPLICZKI MAŁOPOLSKI

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą KAPLICZKI MAŁOPOLSKI_2017 dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Zgłaszane do konkursu obiekty nie muszą być wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego, ale powinny odznaczać się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Gminy lub powiaty mogą zgłosić do konkursu zadania dotyczące kapliczek nie będących ich własnością, poprzez nawiązanie współpracy z właścicielami tych obiektów.

Głównym kryterium wyboru wniosków jest zły stan techniczny zabytkowych kapliczek.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego). Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, z których każdy będzie dotyczył innego obiektu.

Do wniosku należy dołączyć tylko i wyłącznie:

- kosztorys prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,

- dokumentację fotograficzną w formie wydruku oraz wersji elektronicznej na płycie CD (co najmniej 5 kolorowych zdjęć przedstawiających plan ogólny i zbliżenia głównych elementów kapliczki).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerami telefonów: 12/ 63 03 139, 63 03 407.

Zabytkowe kapliczki Małopolski

Kapliczki współtworzą małopolski krajobraz od wieków. Usytuowane na polach, przy drogach – wszędzie tam są znakiem sacrum wpisanym w przestrzeń codzienności. Strzegą granic pomiędzy światem swojskim a budzącym niepokój nieznanym. Przy rozstajnych drogach ochraniają wędrowca w chwili wyboru kierunku podróży. Można w nich widzieć drogowskaz na drodze, którą jest ludzki los. 

Kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem w Łosiu (gmina Ropa) po konserwacji w 2015 r. Zawieszane na drzewach, wznoszone na podobieństwo niewielkich świątyń, murowane lub drewniane, będące architektoniczną oprawę dla obrazów i rzeźb – kapliczki te reprezentują bardzo różny poziom artystyczny, ale wszystkie posiadają istotną wartość ideową. Fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota, dla upamiętnienia znaczących dla miejscowej wspólnoty wydarzeń niejednokrotnie stanowią ważny element budowania jej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.

Kapliczka w Sierakowie, lokowana przy drodze wojewódzkiej, przed konserwacją w 2010 r.Samorząd Województwa Małopolskiego, doceniając wartość zabytkowych kapliczek wspiera małopolskie gminy i powiaty w działaniach zmierzających do poprawy stanu zachowania dzieł małej architektury sakralnej przyznając dotacje w konkursie pod nazwą "Kapliczka”. W ramach programu wykonano konserwację w sumie 102 zabytkowych kapliczek.

Kapliczka w Starej Wsi, gmina Limanowa, przed konserwacją w 2010 r.
Samorząd Województwa Małopolskiego zrealizował również remonty konserwatorskie wybranych 26 kapliczek znajdujących się przy drogach wojewódzkich na terenie Małopolski, w 2009 r. w miejscowościach: Zakliczyn, Bieśnik, Siemiechów, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Jawornik, Rudnik, Sułkowice, Stryszawa, Zawoja, Sucha Beskidzka, Budzów, Zembrzyce i Skawica, w 2010 r. w miejscowościach: Poręba Żegoty, Wola Zabierzowska, Biskupice Radłowskie, Wierzbanowa, Sieraków, Ropica Górna, Faliszewice, Moszczenica. Wykonawcy prac wybrali zostali w trybie przetargu nieograniczonego, prace realizowano w oparciu o sporządzone wcześniej programy konserwatorskie.

Kapliczka w Zdyni (gmina Uście Gorlickie), po konserwacji w 2010 r.