Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs „Etno Małopolska”

Sabałowe Bajania

Konkurs pn. „Etno Małopolska” organizowany jest przez Województwo Małopolskie od 2022 roku. W jego ramach organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup strojów lub elementów strojów regionalnych z terenu Małopolski. Zakupom musi towarzyszyć organizacja co najmniej jednego wydarzenia związanego z popularyzacją dziedzictwa kulturowego Małopolski. Konkurs ma na celu wspieraniu inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym Małopolski oraz pozwalających na tworzenie i poznawanie lokalnej kultury ludowej.

Rozstrzygnięcie

W dniu 26.07.2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na  realizację zadań z dziedziny kultury pn. „Etno Małopolska”.

W tym roku odbyła się pierwsza edycja konkursu „Etno Małopolska”. Do konkursu zgłoszono 96 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego w wysokości 2 499 536,94 zł.

W związku z bardzo dużą ilością złożonych ofert o dużej wartości merytorycznej, Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie zadań z kwoty 400 000,00 zł do kwoty 663 000,00 zł.

Dotację otrzymało 45 zadań zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą rozstrzygającą konkurs „Etno Małopolska”: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2089605,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html