Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Archiwum UMWM

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jest główną, publiczną biblioteką Małopolski. Organizatorem Biblioteki jest samorząd Województwa Małopolskiego. Siedziba Biblioteki znajduje się w budynku dawnych koszar przy ulicy Rajskiej 1.

Historia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej sięga 1758 roku, kiedy to Jacek A. Łopacki przekazał Miastu księgozbiór liczący ok. 200 tomów. Następnie przez lata funkcjonowały biblioteki różnych stowarzyszeń. W roku 1945 r. utworzono Publiczną Bibliotekę Miasta Krakowa, która w 1993 r. przyjęła nazwę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W 1996 r. Biblioteka przeniosła się do zabytkowego budynku przy ulicy Rajskiej.

WBP w Krakowie gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, a także sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią samorządowych bibliotek publicznych w Małopolsce. Biblioteka prowadzi także szereg działań edukacyjnych, kulturalnych oraz przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

Archiwum UMWM

Zbiory Biblioteki obejmują około 500 tysięcy jednostek inwentarzowych. Są to książki, czasopisma, zbiory specjalne, w tym płyty, kasety, przeźrocza, płyty CD i DVD. WBP posiada bogate zbiory naukowe i popularno-naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy, encyklopedie, słowniki, bibliografie i monografie, książki dotyczące Krakowa i Małopolski, dokumenty życia społecznego, materiały audialne z zakresu muzyki poważnej, operowej, rozrywkowej i dziecięcej, nuty i materiały muzykologiczne, bogate zbiory czasopism, roczników i zeszytów naukowych, komputerowe bazy danych, bibliografie multimedialne, a także książki brajlowskie i „książki mówione” (kasety magnetofonowe) - głównie beletrystykę dla dorosłych i dla dzieci.

Biblioteka dysponuje unikalnymi zbiorami czasopism regionalnych i lokalnych z terenu Krakowa i Małopolski oraz m.in. kolekcją dokumentów życia społecznego, takich jak: katalogi wystaw, programy teatralne, imprez, afisze i plakaty, druki wyborcze, okolicznościowe, ulotki, obwieszczenia itp.

Gromadzi i udostępnia na miejscu aktualne wydania gazet i czasopism (około 270 tytułów w prenumeracie) oraz komplety archiwalnych roczników - łącznie około 2 tys. tytułów. Są to zarówno periodyki o tematyce ogólnej i społeczno-kulturalnej, jak i czasopisma naukowe z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

Udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i faktograficznych ze wszystkich dziedzin wiedzy, zarówno na miejscu jak i telefonicznie oraz korespondencyjnie.

Udostępnia książki, czasopisma i bazy komputerowe związane z szeroko rozumianym biznesem oraz tematyką Unii Europejskiej.

Oddana do użytku jesienią 2009 Czytelnia Główna to jedna z nielicznych tak dużych czytelni posiadająca wolny dostęp do zbiorów.

Czytelnicy WBP w Krakowie mają możliwość korzystania z katalogu w formie elektronicznej, a także zarządzania swoim kontem bibliotecznym poprzez Internet.

Biblioteka, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego prowadzi także Małopolską Bibliotekę Cyfrową http://mbc.malopolska.pl), której głównym celem jest prezentacja w Internecie bogatego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego Małopolski. W WBP w Krakowie uruchomiono ogólnodostępną sieć (Wi-Fi), a cały budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy, sanitariaty, itp.).

W Bibliotece funkcjonuje Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, organizujemy także liczne spotkania dla dzieci, młodzieży promujące czytelnictwo, prowadzimy kursy komputerowe dla seniorów.

Mierzące ponad 200 m długości korytarze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie wykorzystywane są jako powierzchnie wystawiennicze, dzięki czemu zawsze w bibliotece gości kilka interesujących ekspozycji – przede wszystkim wystaw malarstwa i fotografii.

Biblioteka dysponuje pięcioma salami konferencyjnymi (udostępnianymi także komercyjnie), w tym niedawno oddana do użytku nowoczesną salą ze sprzętem nagłaśniającym, projektorami, klimatyzacją oraz kabinami tłumaczy symultanicznych.

 

 

 


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

ul. Rajska 1, 31-124 Kraków
tel./fax. 12/ 37-52-202
Informatorium: 12/ 37-52-200
e-mail:

strona internetowa: www.rajska.info