Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa

Archiwum UMWM

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, jest jedyną tego rodzaju instytucją w Polsce upowszechniającą wiedzę o polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych. Ideą Muzeum jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia wraz z jego duchową genezą, obejmującą Polskę przedwojenną oraz kształtem jego dziedzictwa patriotycznego we współczesnej Polsce. Zostało utworzone w 2000 r. jako wspólne przedsięwzięcie samorządów: Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Wcześniej, od roku 1989, w nareszcie sprzyjającym klimacie politycznym krakowscy kombatanci – Żołnierze AK podjęli wysiłki na rzecz utworzenia własnego Muzeum. Ich apel o gromadzenie dokumentów i pamiątek z lat wojny dał początek ekspozycji i obecnemu Muzeum AK.

Archiwum UMWM

W kwietniu 1990 r. otwarto wystawę "Nasza droga do Niepodległości" w salach pałacu Mańkowskich, stworzoną z eksponatów będących darem serca żołnierzy AK i PSZ wydobytych z najtajniejszych prywatnych archiwów i kryjówek – pamiątek, osobistych dokumentów i broni. W maju 1992 roku uzupełnione i wzbogacone zbiory zostały przeniesione do obecnej siedziby Muzeum przy ulicy Wita Stwosza 12, gdzie zainaugurowano działalność Muzeum wystawą stałą "Historia i Pamięć".

Muzeum Armii Krajowej gromadzi, opracowuje i zabezpiecza muzealia będące materialnym udokumentowaniem Polskiego Państwa Podziemnego, a zwłaszcza jego siły zbrojnej. Stała ekspozycja Muzeum, wystawy czasowe, publikacje, konferencje naukowe oraz współpraca z Żołnierzami AK i ich organizacjami pozwala kolejnym pokoleniom Polaków poznawać i kontynuować najpiękniejsze tradycje patriotyczne. W Muzeum Armii Krajowej, jak w żadnym innym może nastąpić bezpośredni kontakt ze świadkami historii – Żołnierzami AK w trakcie prowadzonych z ich udziałem lekcji muzealnych czy zwiedzania ekspozycji stałej.

Archiwum UMWM

26 września 2011 roku w przeddzień Dnia Polskiego Państwa Podziemnego miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej siedziby Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Po gruntownej przebudowie nowa siedziba Muzeum – budynek dawnej Twierdzy Kraków – został dostosowany do przyjęcia nowoczesnych funkcji muzealnych, a efektem zastosowania najnowszych rozwiązań architektonicznych stało się podniesienie walorów zabytkowego budynku – jego funkcjonalności i atrakcyjności, przy zachowaniu wartości historycznej. Inwestycja kosztowała 29 mln zł, z czego 85% pokryły środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Resztę dołożyło Województwo Małopolskie i Gmina Miejska Kraków.

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie

ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków
tel./fax. 12/ 41-00-770
e-mail:

strona internetowa: www.muzeum-ak.pl