Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila FieldorfaMuzeum Armii Krajowej w Krakowie, jest jedyną tego rodzaju instytucją w Polsce upowszechniającą wiedzę o polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych. Ideą Muzeum jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia wraz z jego duchową genezą, obejmującą Polskę przedwojenną oraz kształtem jego dziedzictwa patriotycznego we współczesnej Polsce. Zostało utworzone w 2000 r. jako wspólne przedsięwzięcie samorządów: Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Wcześniej, od roku 1989, w nareszcie sprzyjającym klimacie politycznym krakowscy kombatanci – Żołnierze AK podjęli wysiłki na rzecz utworzenia własnego Muzeum. Ich apel o gromadzenie dokumentów i pamiątek z lat wojny dał początek ekspozycji i obecnemu Muzeum AK.

W kwietniu 1990 r. otwarto wystawę "Nasza droga do Niepodległości" w salach pałacu Mańkowskich, stworzoną z eksponatów będących darem serca żołnierzy AK i PSZ wydobytych z najtajniejszych prywatnych archiwów i kryjówek – pamiątek, osobistych dokumentów i broni. W maju 1992 roku uzupełnione i wzbogacone zbiory zostały przeniesione do obecnej siedziby Muzeum przy ulicy Wita Stwosza 12, gdzie zainaugurowano działalność Muzeum wystawą stałą "Historia i Pamięć".

Muzeum Armii Krajowej gromadzi, opracowuje i zabezpiecza muzealia będące materialnym udokumentowaniem Polskiego Państwa Podziemnego, a zwłaszcza jego siły zbrojnej. Stała ekspozycja Muzeum, wystawy czasowe, publikacje, konferencje naukowe oraz współpraca z Żołnierzami AK i ich organizacjami pozwala kolejnym pokoleniom Polaków poznawać i kontynuować najpiękniejsze tradycje patriotyczne. W Muzeum Armii Krajowej, jak w żadnym innym może nastąpić bezpośredni kontakt ze świadkami historii – Żołnierzami AK w trakcie prowadzonych z ich udziałem lekcji muzealnych czy zwiedzania ekspozycji stałej.26 września 2011 roku w przeddzień Dnia Polskiego Państwa Podziemnego miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej siedziby Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Po gruntownej przebudowie nowa siedziba Muzeum – budynek dawnej Twierdzy Kraków – został dostosowany do przyjęcia nowoczesnych funkcji muzealnych, a efektem zastosowania najnowszych rozwiązań architektonicznych stało się podniesienie walorów zabytkowego budynku – jego funkcjonalności i atrakcyjności, przy zachowaniu wartości historycznej. Inwestycja kosztowała 29 mln zł, z czego 85% pokryły środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Resztę dołożyło Województwo Małopolskie i Gmina Miejska Kraków.

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie

ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków

tel./fax. 12/ 41-00-770

e-mail:

strona internetowa: www.muzeum-ak.pl