Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Archiwum UMWM

Powołane zostało 18 lutego 1850 r. w ramach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, działającego przy Uniwersytecie Jagiellońskim jako Muzeum Starożytności Krajowych. Pierwszą siedzibę miało w Bibliotece Jagiellońskiej przy ulicy Św. Anny, następnie, od roku 1864 do 1967 w gmachu TNK, a później Akademii Umiejętności, w której struktury weszło w roku 1873. Od roku 1891 Muzeum Archeologiczne stało się niezależną placówką AU; w tym charakterze istniało także po odzyskaniu niepodległości – jako placówka PAU, a p o II Wojnie Światowej PAN – do roku 1955, kiedy to wyodrębniono je ze struktur akademijnych i podporządkowano Ministerstwu Kultury i Sztuki. Od roku 1958 podporządkowane Radzie Narodowej m. Krakowa; w latach 1990-1998 Muzeum było podległe Wojewodzie Krakowskiemu.

Od 1 stycznia 1999 Muzeum, jako instytucja samorządowa znajduje się pod opieką Marszałka Województwa Małopolskiego.

Od początku Muzeum prowadzi intensywną działalność badawczą, także na obszarach przedrozbiorowych. W latach międzywojennych przeprowadziło liczne akcje wykopaliskowe i konserwatorskie w Małopolsce. W 1928 r., przy ul. św. Jana 22 otwarto pierwszą stałą wystawę zbiorów, w 1937 r. zorganizowano pracownię konserwacji zabytków. Po II Wojnie Światowej prowadziło wielkie badania na terenie Nowej Huty w związku z budową Huty im. Lenina i Dzielnicy Nowa Huta; dodatkowo prowadziło długoletnie badania w Górach Świętokrzyskich w związku z odkryciem śladów zorganizowanej produkcji żelaza w pierwszych wiekach naszej ery oraz wieloletnie badania nad Krakowem Przedlokacyjnym. Początek zbiorom dały liczne dary społeczeństwa, a od czasu kiedy instytucja prowadzi własną działalność naukową zbiory pochodzą głównie z badań wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum, samodzielnie, lub wespół z innymi instytucjami.

Fragment kolekcji egiptologicznej
Do najcenniejszych kolekcji należą: — zabytki paleolityczne z jaskiń ojcowskich, w tym najstarsze przejawy sztuki na ziemiach polskich (23-15 tys. lat p.n.e.); — zbiór malowanych naczyń neolitycznych z Bilcza Złotego na Ukrainie 3800-2700 lat p.n.e.); — złote ozdoby z kurhanu scytyjskiego w Ryżanówce na Ukrainie (1 poł. III wieku p.n.e.); — wyposażenie grobu książęcego z Giebułtowa (2 poł. I wieku n.e.); wyposażenie grobu wojownika huńskiego z Jakuszowic (1 poł. V wieku n.e.); — skarb ozdób srebrnych z Zawady Lanckorońskiej (2 poł. X wieku); — skarb srebrnych monet z początku XI w. z Pleszowa Nowej Huty (w tym monety Mieszka I, Bolesława Chrobrego); — kamienny posąg Światowida z IX - X w. z rzeki Zbrucz; — skład żelaznych grzywien siekieropodobnych (około 4 ton) z IX w. z ul. Kanoniczej w Krakowie; — bogata kolekcja egiptologiczna, w tym seria sarkofagów (wraz z mumiami), pochodząca z badań wykopaliskowych w el-Gamhud (IV wiek p.n.e.); — kolekcja starożytności peruwiańskich przekazana przez W. Klugera (II wiek p.n.e. – XV wiek n.e.). Poszczególne kolekcje składają się na przepięknie aranżowane wystawy stałe i czasowe prezentowane w Gmachu Głównym Muzeum.

Ekspozycja

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

ul. Senacka 3, 31-002 Kraków
tel. 12/ 42-27-100, 12/ 42-27-560, fax. 12/ 42-27-761
e-mail:

strona internetowa: www.ma.krakow.pl

Oddział Muzeum Archeologicznego:

Ośrodek Magazynowo-Studyjny w Branicach
os. Branice, ul. Sasanek 2A, 31-985 Kraków-Nowa Huta
tel. 12/ 64-50-590, 12/ 64-08-060