Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w KrakowieArchiwum UMWM

HISTORIA:

Muzeum Archeologiczne w Krakowie jest jedną z największych tego typu placówek specjalistycznych w naszej części Europy i najstarszym muzeum w Krakowie. Powstało 18 lutego 1850 r. jako Muzeum Starożytności Krajowych. Założyła je grupa osób z Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, skupiona w Oddziale Sztuk i Archeologii. W 1873 r. Muzeum weszło w struktury Akademii Umiejętności, a od roku 1891 stało się jej niezależną placówką AU. W tym charakterze istniało także po odzyskaniu niepodległości – jako placówka PAU, a po II Wojnie Światowej PAN – do roku 1955. Wtedy Muzeum stało się samodzielnym podmiotem podległym kolejno Ministerstwu Kultury i Sztuki (do 1958 r.), Radzie Narodowej m. Krakowa (do 1990 r.) i Wojewodzie Krakowskiemu (do 1998 r.). Od 1999 r. Muzeum jest samorządową instytucją kultury województwa małopolskiego.

Pierwszą siedzibą Muzeum była Biblioteka Jagiellońska przy ul. św. Anny 8. W 1864 r. przeniosło się ono do gmachu przy ul. Sławkowskiej 17. Sto lat później, siedzibą placówki stał się zespół poklasztornych i powięziennych budynków św. Michała wraz z ogrodem, przy ul. Senackiej. Jest on położony na terenie historycznego śródmieścia Krakowa, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Muzeum Archeologiczne w Krakowiefot. Archiwum UMWM

MISJA:

„Archeologiczne dziedzictwo Małopolski”

Jesteśmy depozytariuszem działalności społeczeństw pra- i protohistorycznych na obszarze Małopolski i pośredniczymy między dawnymi społecznościami a współczesnym człowiekiem

Dziedzictwo archeologiczne składa się z powiązanych ze sobą elementów kultury materialnej, duchowej i społecznej. Muzeum gromadzi więc nie tylko materialne pozostałości po człowieku prahistorycznym (archeologiczne zabytki ruchome – podstawowe nośniki wiedzy), lecz także informacje o obiektach nieruchomych (jaskinie, grodziska, kurhany), o przestrzeni kulturowej, w której ten człowiek działał oraz o środowisku naturalnym, w którym działał. Misja ta jest realizowana przez pozyskiwanie, opracowywanie, katalogowanie, konserwowanie i przechowywanie muzealiów oraz informacji dotyczących powyższych zagadnień.

Muzeum Archeologiczne w Krakowiefot. Archiwum UMWM

DZIAŁALNOŚĆ I ODDZIAŁY:

Funkcję pośredniczącą między prahistorią a współczesnością Muzeum realizuje przez działania kulturalne, edukacyjne i naukowe (wystawy, pokazy, konferencje, odczyty, prowadzenie badań naukowych oraz publikacje). Instytucja chce w ten sposób kształtować właściwy i aktywny stosunek społeczeństwa do dziedzictwa archeologicznego.

Oddziały:

Gmach Główny, ul. Senacka 3 – główna siedziba Muzeum

Oddział w Nowej Hucie – Branice, ul. Sasanek 2 – wystawa w zespole dworsko- parkowym

Kościół św. Wojciecha, Rynek Główny 2 – ekspozycja w podziemiach kościoła

Muzeum Archeologiczne w Krakowiefot. Archiwum UMWMGmach Główny

ZBIORY I EKSPONATY:

W zbiorach Muzeum zgromadzono ponad 773.000 muzealiów. Oprócz wielkiej liczby eksponatów z terenu Polski, znajdują się tu duże i wartościowe kolekcje z terenów obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy. Bardzo cenne są zbiory egipskie, wśród których wyróżniają się oryginalne mumie ludzkie i zwierzęce. Unikatowy charakter ma zbiór zabytków peruwiańskich.

W ciągu ponad 170 lat istnienia, w Muzeum zgromadzono unikatowe eksponaty z obszaru środkowej Europy – od słynnego, złotego wyposażenie grobów z Ryżanówki i Jakuszowic, przez liczne skarby srebrne i brązowe, po wiele innych kruszcowych przedmiotów. Jest wśród nich również najliczniejszy w Europie zbiór malowanych naczyń sprzed 6000 lat z Bilcza Złotego (Ukraina), czy jedne z najstarszych narzędzi wykonywanych przez człowieka – liczące 500 tys. lat kamienne pięściaki z RPA. Osobną jakość stanowi monumentalny posąg tzw. Światowid ze Zbrucza.

Wśród mniej znanych zabytków warto wymienić „egzotyczne” zbiory indiańskich, krzemiennych grotów strzał i syberyjskich sztyletów z brązu i żelaza. Podstawowa część zbiorów odzwierciedla wszystkie najważniejsze procesy i wydarzenia oraz ludzkie dokonania zachodzące w historii Środkowej Europy na przestrzeni ostatnich 200.000 lat.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie fot. Archiwum UMWMZbiory egipskie

WYDARZENIA I PROJEKTY:

Muzeum realizuje międzynarodowy projekt COME-IN!, finansowany ze środków europejskich. Jest on poświęcony dostosowaniu instytucji do potrzeb niepełnosprawnych. Partnerem wiodącym jest Central European Initiative. Najważniejszym elementem projektu jest, oprócz aplikacji mobilnej i strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu, wykonanie ekspozycji przystosowanej do ich potrzeb, a będącej częścią wystawy stałej „Małopolska i wczesne średniowiecze Małopolski”.

Kolejnym ważnym projektem Muzeum jest Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w ramach RPO woj. małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 2, poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne). Efektem działania będzie aplikacja mobilna z prezentacją rezultatów wykopalisk na 350 najważniejszych stanowiskach archeologicznych w woj. małopolskim.

Muzeum Archeologiczne w Krakowiefot. Archiwum UMW

KONTAKT:

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

ul. Senacka 3, 31-002 Kraków
tel. 12/ 42-27-100, 12/ 42-27-560, fax. 12/ 42-27-761
e-mail: 

Kasa/rezerwacja biletów: 12 422 75 60 w. 143

STRONY INTERNETOWE:

ma.krakow.pl

Facebook - FB/MAKmuzeum

Logotyp Muzeum Archeologicznego w Krakowie