Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

MCK SOKÓŁArchiwum UMWM

HISTORIA:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu istnieje od 1975 roku (do 1998 roku jako Wojewódzki Ośrodek Kultury byłego województwa nowosądeckiego). Od 1999 roku MCK SOKÓŁ działa pod obecną nazwą jako instytucja kultury województwa małopolskiego. Siedzibą instytucji jest historyczny budynek Sokolni Sądeckiej z 1892 roku, który znajduje się w centrum Nowego Sącza, obecnie znacznie rozbudowany i zmodernizowany.

Budynek MCK SOKÓŁfot. Kinga Ptak/MCK SOKÓŁ

MISJA:

MCK SOKÓŁ prowadzi działania skierowane na rozwój i animowanie kultury, zachowanie dziedzictwa, integrację, inspirowanie i rozwijanie pasji mieszkańców, przy jednoczesnym wykorzystaniu sieci współpracy, doświadczenia i potencjału regionu. Jako instytucja z tradycjami i nowoczesnym podejściem do odbiorców, oferująca wartościowe, zróżnicowane i dostosowane do ich potrzeb działania.

Święto Dzieci Górfot. Kamil Bańkowski/MCK SOKÓŁŚwięto Dzieci Gór

DZIAŁALNOŚĆ I ODDZIAŁY:

Instytucja ma swoją siedzibę w zabytkowym budynku Towarzystwa Gimnastycznego. Mieszczą się w nim: Kino SOKÓŁ oraz Galeria Sztuki SOKÓŁ. Instytucja posiada również oddziały: Galerię Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, Galerię Sztuki BWA JATKI oraz Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich.

Galeria Sokół w siedzibie głównej - rozpoczęła działalność jesienią 2004 r. Jest salonem otwartym zarówno dla uznanych artystów z wieloletnim bagażem twórczych doświadczeń, jak i tych, którzy dopiero poszukują swojego miejsca w świecie sztuki. Prezentuje różne dyscypliny artystyczne, jest także miejscem wystaw tematycznych, okazjonalnych, wystaw o charakterze dokumentalno-historycznym.

Kino SOKÓŁ w siedzibie głównej - poza prezentacją najnowszych produkcji filmowych kina światowego promuje się wartościowe kino polskie i europejskie, prowadzi też zajęcia edukacyjne (Akademia Przedszkolaka FILMINEK, Młodzieżowa Akademia Filmowa, Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej KinoSzkoła, Dyskusyjny Klub Filmowy KOT, Filmoteka Dojrzałego Człowieka). W 2004 roku nasze kino dołączyło do sieci kin europejskich realizujących program Europa Cinemas oraz do polskiej Sieci Kin Studyjnych.

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ- 31 grudnia 2009 roku, decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego, nastąpiło połączenie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ z Małopolskim Biurem Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu, które stało się oddziałem SOKOŁA. W grudniu 2010 roku, po trwającej dwa lata budowie, MCK SOKÓŁ oddało do użytku nowy obiekt, w którym znalazła swoje miejsce Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ. Budynek stanowi połączone szklanym łącznikiem skrzydło starej siedziby. Jest to obiekt czterokondygnacyjny (w tym jedna - podziemna), w którym mieszczą się dwie sale ekspozycyjne (sala im. Władysława Hasiora – I piętro i sala wystawiennicza II piętra) o łącznej powierzchni ok. 400 m2, sala audytoryjna na 227 miejsc, sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze magazynowe. Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ zainaugurowała swoją działalność  9 grudnia 2010 r. wystawą pt. „Władysław Hasior – powrót” – retrospektywną wystawą twórczości jednego z najwybitniejszych twórców II połowy XX wieku, który urodził się i spędził młodość w Nowym Sączu.

Galeria Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu - istnieje od 28 września 1991 r. Jest to jedyna profesjonalna galeria w mieście, która do 1 stycznia 2011 roku była filią Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu. Mieści się w XIX wiecznym zabytkowym budynku, który w przeszłości wzniesiony był z przeznaczeniem na miejskie jatki. Celem Galerii jest prezentacja i upowszechnianie profesjonalnej sztuki. Działalność tej instytucji obfitowała w szereg wystaw prezentujących różnorodną sztukę profesjonalnych artystów.

Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich - stawia sobie za cel przygotowanie międzynarodowych programów z zakresu promocji dziedzictwa kulturowego, społecznego i przyrodniczego Małopolski w kontekście kulturowym Karpat. Poprzez cykliczne realizacje międzynarodowych konferencji, sympozjów, festiwali i spotkań, nawiązuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej realizacji projektów wspomagających rozwój społeczno-gospodarczy regionów karpackich.

W 2020 r. Związek Podhalan przekazał we władanie MCK SOKÓŁ swoją siedzibę w Ludźmierzu. Obecnie trwają prace remontowe, po ich zakończeniu będzie to siedziba podhalańskiej części Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. Zadaniem tej sekcji będzie: digitalizacja i opracowanie zbiorów, organizacja wydarzeń, szkoleń, sympozjów i festiwali, powstaną także pracownie ginących zawodów.

Kino SOKÓŁfot. Archiwum UMWMKino SOKÓŁ

WYDARZENIA I PROJEKTY:

Centrum jest organizatorem ponad 20 cyklicznych festiwali i imprez kulturalnych o charakterze zarówno lokalnym, jak również regionalnym, krajowym i międzynarodowym, m.in.

 • Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari (od 1985 r.),
 • Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR (od 1992 r.),
 • Kongres Kultury Regionów (od 2015 r.)
 • Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS (od 1995 r.),
 • Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY (od 1985 r.),
 • Małopolski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK (od 1986 r.),
 • Międzynarodowy Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego FUN & CLASSIC (od 2001 r.),
 • Wiosenny Festiwal Artystów Piosenki PAMIĘTAJCIE O OGRODACH (od 2006 r.),
 • Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L’ARTE ORGANICA (od 2002 r.),
 • Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych DRUZBACKA (od 1980 r.),
 • Małopolska-Karpaty OFFer. Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki (od 2008 r.),
 • Międzynarodowe Biennale Pasteli (do 2009 roku organizowane przez Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu),
 • Studium Kapelmistrzowskie - jedyne w Polsce studium kształcące instruktorów i kapelmistrzów orkiestr dętych,
 • Mistrzowski Kurs Instruktorski - cykl edukacyjny dla instruktorów zespołów folklorystycznych realizowany w różnych regionach Małopolski.

Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sarifot. Piotr Droździk/MCK SOKÓŁMiędzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

KONTAKT:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18/ 44-82-610, fax. 18/ 44-82-611

e-mail: 

Kasa/rezerwacja biletów - tel. +48 18 448 26 00

STRONY INTERNETOWE:

mcksokol.pl

Facebook -fb/mcksokol

YouTube -yt/mcksokol

Instagram - https://www.malopolska.pl/CMSmanager/instagram.com/mcksokol

Logotyp MCK SOKÓŁ