Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest samorządową jednostką kultury, której misją jest zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami.

W ramach cyklicznej działalności Instytut prowadzi duże projekty edukacyjne, kulturalne i naukowe, takie jak „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, „Małopolskie Dni Jana Pawła II” czy „Dziedziniec Pogan”. Organizuje koncerty i imprezy masowe, produkcje i projekcje filmów Realizujemy programy dla dzieci i młodzieży w postaci warsztatów edukacyjnych, lekcji tematycznych, olimpiad i konkursów. Sztandarowy element działalności Instytutu to duże wystawy plenerowe, które rokrocznie eksponowane są na Krakowskich Plantach i na stałe wpisały się już w pejzaż miasta. Od 2013 działa przy Instytucie Teatr Scena Papieska - szczególne miejsce dla miłośników dramatu i twórczości Karola Wojtyły. Instytut tworzy portal społeczno-informacyjny Franciszkańska3.pl, platformę multimedialną santojp2.pl, a także zapewnia wirtualne wycieczki i spacery po miejscach związanych z Ojcem Świętym (kuria.wkraj.pl).

IDMJPII

26 kwietnia 2014 tysiące pielgrzymów przybywających do Krakowa oraz wielomilionowa widownia programu pierwszego Telewizji Polskiej uczestniczyła w jednym z największych widowisk słowno-muzycznych w Polsce - misterium i koncert „Kolory Miłosierdzia”. Dzięki multimedialnemu pokazowi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 3D w wigilię kanonizacji, jak i w niedzielę 27 kwietnia 2014 zebrani pod Oknem Papieskim Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, mogli raz jeszcze przeżyć słynne spotkania Jana Pawła II z młodymi podczas Jego pielgrzymek do Polski.Najbliższe lata to dynamiczny rozwój działalności Instytutu – głównie w sferze projektów edukacyjnych i kulturalnych o zasięgu międzynarodowym. Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie to kolejne wyzwanie, jakie staje przed nami. Liczymy, że Kraków zapisze się w historii Polski jako wyjątkowa, Światowa Stolica Młodzieży.

Katarzyna Kucik

Organizatorami Instytutu są Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Podmiotem tworzącym Instytut jest także Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się", działające na prawach organizatora. Instytut jako instytucja kultury posiadająca osobowość prawną został wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie.
Celem działalności Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II jest upamiętnianie, upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz inspirowanie w oparciu o te wartości nowych inicjatyw o wymiarze uniwersalnym, promowanie duchowości, kultury i tradycji związanej z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II oraz dialogu między religiami i kulturami, a także działalność naukowa, kulturalna i edukacyjna.


Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

ul. Totus Tuus 30, 30-443 Kraków
tel. 12/ 42-20-344, fax. 12/ 61-98-787
e-mail:

strona internetowa: www.idmjp2.pl