Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

Filharmonia KrakowskaArchiwum UMWM

HISTORIA:

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie powstała jako pierwsza w Polsce tego typu instytucja artystyczna po II wojnie światowej. Pierwszy koncert jej orkiestry symfonicznej miał miejsce 3 lutego 1945 roku, wkrótce dołączył chór mieszany, a w dalszej kolejności także chór chłopięcy. Dysponując tak rozbudowanym aparatem wykonawczym, specyfiką repertuaru Filharmonii Krakowskiej stały się oratoria, regularnie prezentowane w bieżących programach, często w zabytkowych kościołach Krakowa oraz w programach licznych światowych festiwali muzyki sakralnej.

Jako ambasador kultury polskiej za granicą, Filharmonia Krakowska zasłużyła się szczególnie wykonując dzieła Karola Szymanowskiego – swego patrona od roku 1962 oraz Krzysztofa Pendereckiego, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, związanego z Filharmonią im. K. Szymanowskiego także formalnie – jako jej dyrektor artystyczny w latach 1988-1990, w popularyzacji dzieł którego zespoły filharmoniczne zapisały się licznymi prawykonaniami oraz nagraniami fonograficznymi (Grand Prix du Disque za rejestrację Jutrzni oraz Pasji wg św. Łukasza).

Filharmonia Krakowskafot. Archiwum UMWM

MISJA:

Nadrzędną misją Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jest współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w oparciu o pracę artystyczną orkiestry symfonicznej, chóru mieszanego, chóru chłopięcego, zespołów kameralnych oraz indywidualnych muzyków. Wyznaczone cele realizowane są wielotorowo, w szczególności poprzez organizację koncertów symfonicznych, oratoryjnych, kameralnych, recitali, festiwali. Tym samym działalność Filharmonii przyczynia się do kształtowania warunków umożliwiających rozwój artystyczny współpracujących z instytucją muzyków.

Jako najważniejsza instytucja muzyczna województwa małopolskiego, Filharmonia Krakowska za swój cel obrała także współtworzenie kultury muzycznej w regionie oraz jej upowszechnianie za sprawą organizowanych przez siebie koncertów w odległych od Krakowa miejscach Małopolski. Do takich wydarzeń w ostatnim czasie należały m.in. koncerty w Miechowie, czy Koszycach Wielkich, a także podjęcie stałej współpracy z ośrodkami kultury w Tarnowie, Oświęcimiu, Wadowicach, Nowym Sączu czy Krynicy Zdrój.

Swoją misję upowszechniania kultury muzycznej Filharmonia opiera także na bogatej działalności edukacyjnej, mającej na celu wychowanie poprzez sztukę muzyczną kolejnych pokoleń i przygotowaniu dzieci i młodzieży do roli odbiorców i przyszłych współtwórców kultury. Działalność ta obejmuje wszystkie etapy rozwoju – od okresu prenatalnego i niemowlęcego (cykl zajęć dla dzieci 0-3 lat pt. Pomelody dla Filharmonii), dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Koncerty dla dzieci, Muzyczne Opowiastki), po młodzież licealną (cykl koncertów z udziałem Orkiestry Filharmonii Krakowskiej zatytułowany Musica – Ars Amanda).

Przybliżaniu działalności Filharmonii w mniej formalny sposób sprzyjają warsztaty pt. „Wizyta w Filharmonii”, podczas których dzieci i młodzież uczestniczą w próbach zespołów artystycznych, mają także szansę obejrzeć z bliska instrumenty czy wziąć udział w prezentacji koncertowych organów, stanowiących symboliczne serce instytucji, odnotowane także w jej logotypie.

Filharmonia Krakowskafot. Archiwum UMWM

DZIAŁALNOŚĆ:

Zespoły Filharmonii Krakowskiej na przestrzeni 76. lat jej działalności koncertowały w ponad 30. krajach – niemal we wszystkich krajach europejskich oraz w Iranie, Japonii, Kanadzie, Korei Płd., Libanie, Turcji i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W gmachu Filharmonii gościły najznakomitsze światowe zespoły symfoniczne, m.in. Orkiestra Filadelfijska /Eugene Ormandy/, Orkiestra Clevelandzka /George Szell/, Suisse Romande /Ernest Ansermet/, Orchestre National de la Radiodiffusion et Television Française /Manuel Rosenthal/, Jean Martinon, Pittsburska Orkiestra Symfoniczna /William Steinberg/, Orkiestra Filharmonii Izraelskiej /Zubin Mehta/, Filharmonii Czeskiej /Karel Ančerl, Vaclav Neumann, Jiři Belohlavek/, Węgierskiej /Zoltán Kocsis/, Słoweńskiej, Słowackiej, Virtuosi di Roma /Renato Fasano/, The Bach Ensemble /Joshua Rifkin/, Halle Orchestra Manchester /Stanisław Skrowaczewski/, Orkiestra Kameralna Jean-François Paillarda, Musica Antiqua Köln /Reinhard Goebel/.

Koncerty prowadzili prominentni polscy dyrygenci, m.in. Zygmunt Latoszewski, Bogdan Wodiczko, Witold Rowicki, Stanisław Skrowaczewski, Jerzy Katlewicz, Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk, Tadeusz Strugała, Krzysztof Penderecki, Gabriel Chmura, Antoni Wit, Jacek Kaspszyk i zagraniczni: Hermann Abendroth, Nikołaj Anosow, Roberto Benzi, Roger Desormiere, Dean Dixon, Antal Dorati, Konstantin Iwanow, Paweł Klecki, Helmut Koch, Kiryłł Kondraszyn, Rafael Kubelik, Gilbert Levine, Jean Martinon, Vladimir Ponkin, John Pritchard, Helmuth Rilling, Jerzy Semkow, Giuseppe Sinopoli, Volker Wangenheim, Carlo Zecchi, Christopher Hogwood.

O randze instytucji świadczy także lista koncertujących w Filharmonii solistów, takich jak: Victoria de los Angeles, Claudio Arrau, Gina Bachauer, Arturo Benedetti Michelangeli, Cathy Berberian, Stanisław Bunin, Shura Cherkassky, Zara Dołuchanowa, Dorothy Dorow, Annie Fischer, Emil Gilels, Sidney Harth, Gary Karr, Nigel Kennedy, Leonid Kogan, Gidon Kremer, Nikita Magaloff, Witold Małcużyński, Yehudi Menuhin, Igor i Dawid Ojstrachowie, Midori, Schlomo Mintz, Lew Oborin, Garrick Ohlsson, Vlado Perlemuter, Maurizio Pollini, Ruggiero Ricchi, Mścisław Rostropowicz, Światosław Richter, Artur Rubinstein, Izaac Stern, Daniel Szafran, Henryk Szeryng, Narciso Yepes, Yo-Yo Ma, Teresa Żylis-Gara, Emanuel Ax, Piotr Anderszewski, Rafał Blechacz, Seong Jin Cho, Nikolai Demidenko, Szymon Nehring, Julia Fischer, Julianna Avdeeva czy Bomsori Kim.

Instytucja podejmuje szeroko zakrojoną współpracę z przedstawicielstwami kulturalnymi innych krajów, m.in. z Ambasadą Hiszpanii, Republiki Chorwackiej, Węgier oraz Czech, Konsulem Generalnym Republiki Słowackiej, Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie i Instytutem Cervantesa w Krakowie oraz Instytutami Polskimi w Budapeszcie, Pradze i Bratysławie.

Filharmonia Krakowskafot. Filharmonia Krakowska

REPERTUAR:

Repertuar Filharmonii Krakowskiej obejmuje dzieła od wieków dawnych po muzykę najnowszą, szczególnie często w planach koncertowych instytucji uwzględniane są jednak dzieła oratoryjne, wymagające wielkiego aparatu wykonawczego, którym Filharmonia dysponuje. Obecna wysoka pozycja artystyczna instytucji udokumentowana jest głównie bieżącą działalnością koncertową.

Obok cotygodniowych koncertów symfonicznych lub oratoryjnych, Filharmonia organizuje także tzw. Koncerty Uniwersyteckie, które od 1986 roku odbywają w neogotyckiej Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, łącząc muzykę kameralną z wykładami profesorów różnej specjalności. W swojej ofercie artystycznej Filharmonia posiada także recitale mistrzowskie, koncerty kameralne oraz koncerty o charakterze edukacyjnym o rozpiętości wiekowej odbiorców od pierwszych dni życia po wiek licealny.

W dorobku instytucji znajdują się prawykonania utworów polskich kompozytorów XX i XXI wieku, w tym Artura Malawskiego, Grażyny Bacewicz, Witolda Lutosławskiego, Tadeusza Machla, Krystyny Moszumańskiej-Nazar, Juliusza Łuciuka, Adama Walacińskiego, Bogusława Schaeffera, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego, Zbigniewa Bujarskiego, Marka Stachowskiego, Krzysztofa Meyera, Wojciecha Widłaka, Marcela Chyrzyńskiego, Agaty Zubel, Paolo Boggio, Juliusza Łuciuka, Pawła Łukaszewskiego, Krzysztofa Meyera, Hyunsuka Juna, Zbigniewa Andrzeja Lamperta, Lery Auerbach, Macieja Negreya, Marty Ptaszyńskiej i innych.

Wykonawstwo muzyki najnowszej pielęgnowane jest szczególnie dzięki współorganizacji koncertów w ramach Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów czy Krakowskiej Jesieni Muzycznej, której siedem edycji Filharmonia Krakowska przygotowała wraz ze Stowarzyszeniem Artystycznym Porta Musicae.

Filharmonia Krakowskafot. Archiwum UMWM

WYDARZENIA I PROJEKTY:

Obecnie jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych w roku koncertowym jest międzynarodowy Festiwal Szymanowski/ Polska/ Świat, w ramach którego Filharmonia Krakowska zainicjowała stworzenie Wyszehradzkiej Platformy Muzycznej SZYMANOWSKI, zrzeszającej instytucje kultury Grupy Wyszehradzkiej. Głównym założeniem tego projektu jest zbudowanie trwałego pomostu dla wymiany myśli artystycznej instytucji muzycznych w Europie Środkowowschodniej. Wraz z Orkiestrą i Chórem Filharmonii Krakowskiej w projekcie uczestniczą Janáčkova Filharmonie Ostrava z Czeskiej Republiki, Štátny Komorný Orchester Žilina z Republiki Słowackiej oraz Magyar Rádió Művészeti Együttesei z Węgier. W ramach projektu we wrześniu 2021 roku odbędą się koncerty i wystawy wpisane w kalendarium II edycji Festiwalu Szymanowski/Polska/Świat, będące punktem wyjścia do stałej współpracy, a także realizacji kolejnych artystycznych zamierzeń, w tym popularyzacji muzyki kompozytorów z Czech, Słowacji, Węgier i Polski i przenikania dziedzictwa muzycznego krajów grupy V4.

Ważnym projektem, budującym relacje międzyinstytucjonalne jest inicjatywa nosząca nazwę Muzyczne Mosty, zainicjowana w marcu 2021 roku. Projekt zawiera swoim założeniu długoterminowe partnerstwo, którego skutkiem będą produkcje koncertowe powstałe na zasadzie kooperacji instytucji muzycznych o różnym zasięgu oddziaływania – od miasta, poprzez region, kraj, aż do skali międzynarodowej. Pierwsze efekty tego współdziałania widoczne były już w ostatnich miesiącach sezonu 2020/2021. Na pierwszej linii kooperacji międzyinstytucjonalnej znalazły się takie ośrodki, jak Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (dla której studentów filharmonia jest niejednokrotnie punktem docelowym kariery muzycznej), Capella Cracoviensis, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach czy Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena.

Nowym wydarzeniem kulturalnym w repertuarze Filharmonii Krakowskiej jest Festiwal Czterech Tradycji, którego inauguracyjna edycja odbędzie się w sierpniu 2021 roku. Zamierzeniem programowym festiwalu jest przybliżenie twórczości kulturalnego pogranicza I Rzeczpospolitej, która czerpała z orientu, judaizmu, prawosławia i tradycji łacińskiej.

Filharmonia wkrótce wzbogaci się o jeszcze jedno wydarzenie rangi międzynarodowej, jakim będzie Festiwal Chórów Chłopięcych, w ramach którego prezentowane będą różne tradycje śpiewu chłopięcego: angielska, niemiecka i włoska. Pierwsza edycja festiwalu poprzedzi jubileusz 70-lecia działalności Chóru Chłopięcego Filharmonii Krakowskiej, który obchodzony będzie uroczyście w sezonie artystycznym 2021-2022.

Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiejfot. Filharmonia KrakowskaChór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej

KONTAKT:

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

Ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków
tel./fax. 12/619-87-21, 12/619-87-51
e-mail: 

Kasa/ rezerwacja biletów - tel. 12/ 619 87 22, 506 625 430

STRONY INTERNETOWE:

www.filharmonia.krakow.pl

Facebook - FB/filharmonia.krakow

YouTube - yt/Filharmonia.Krakow

Logotyp Filharmonii Krakowskiej