Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa PendereckiegoArchiwum UMWM

HISTORIA:

Historia kształcenia muzycznego w Lusławicach sięga przełomu XVI i XVII wieku i odwołuje się do tradycji szkoły lusławickiej założonej przez Achacego Taszyckiego na wzór ówczesnych akademii. 
Tutaj też, na początku wieku XX-go Jacek Malczewski uczył malarstwa i rysunku uzdolnione artystycznie miejscowe dzieci. Krzysztof Penderecki zamieszkując w Lusławicach postanowił kontynuować tradycję tego kształcenia. Idea stworzenia unikalnego ośrodka muzycznego zawiązała się już podczas pierwszych lusławickich koncertów organizowanych latem 1980 roku. Dwie dekady później kompozytor doprowadził do powstania stowarzyszenia, a w konsekwencji – utworzenia nowej instytucji kultury.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zostało powołane do życia w 2005 roku jako Narodowa Instytucja Kultury wpisana do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 25 września 2009 roku na Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie Marszałek Województwa Małopolskiego zawarł umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współprowadzeniu Centrum. Siedziba Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach została udostępniona publiczności 21 maja 2013 roku.

Najważniejszym przedsięwzięciem Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w pierwszym okresie działalności była budowa siedziby zlokalizowanej w Lusławicach (Małopolska, powiat tarnowski). Obiekt ten jest w pełni przystosowany do realizacji zadań w zakresie edukacji muzycznej oraz organizacji życia kulturalnego w skali regionu i w skali całego kraju, a nawet Europy.

Koszt inwestycji to kwota 64,9 mln zł, z czego:

  • 50 mln zł pochodziło z Unii Europejskiej (POIŚ 2007-2013)
  • 14,9 mln zł pozyskano ze źródeł krajowych (w tym 5 mln zł – budżet Województwa Małopolskiego, 4,9 mln zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 5 mln zł – Stowarzyszenie Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki).

Budynek Centrum w Lusławicach jest obiektem o powierzchni 8878,9 m2, z czego:

  • sala koncertowa  na 650 miejsc z pełnym zapleczem sceny, technicznym oraz administracyjnym obejmuje powierzchnię 6726,9 m2
  • zespół pobytowy wraz z salami do ćwiczeń indywidualnych, biblioteką i jadalnią ma 2152 m2.

W listopadzie 2023 roku w struktury Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego został włączony Chór Polskiego Radia - Lusławice / Polish Radio Choir, podnosząc Centrum do rangi instytucji artystycznej, a tym samym rozszerzając jego aktywność o prowadzenie działalności w dziedzinie muzyki z udziałem twórców i wykonawców.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiegofot. Archiwum UMWM

MISJA:

Działalności Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego przyświeca nadrzędna idea inspirowania najzdolniejszych młodych muzyków do doskonalenia umiejętności i dążenia ku pełnej dojrzałości artystycznej. Kursy mistrzowskie, warsztaty solowe, kameralne i orkiestrowe, seminaria oraz wykłady kładą akcent na relację między mistrzem a uczniem. Miejsce to stało się obszarem spotkań utalentowanych młodych muzyków z najwybitniejszymi przedstawicielami europejskiego i międzynarodowego środowiska muzycznego – dyrygentami, solistami, kompozytorami, a także animatorami kultury i specjalistami z zakresu zarządzania kulturą.

Drugą, obok wszechstronnej edukacji muzycznej najważniejszą sferą działalności instytucji są koncerty i festiwale. Prezentacje obejmują zarówno klasyczne arcydzieła światowej literatury muzycznej, jak i muzykę najnowszą. Dążenie do upowszechniania wśród szerokich kręgów słuchaczy dzieł tworzonych współcześnie i wykonywanych przez muzyków młodego pokolenia i ich mistrzów jest szczególnym i ważnym rysem działalności Centrum.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicachfot. Archiwum UMWM

DZIAŁALNOŚĆ:

Działalność Centrum koncentruje się na kształtowaniu oraz promowaniu młodych talentów z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza: sali koncertowej i kameralnej, sal do ćwiczeń i lekcji, magazynów instrumentów, biblioteki wraz z czytelnią, sal konferencyjnych, części pobytowej, przestrzeni wystawowej, studia nagrań i pomieszczenia reżyserii dźwięku.

Jako organizator lub współorganizator, konsekwentnie umacniając swoją pozycję wśród narodowych instytucji kultury oddanych rozwojowi i promocji polskiej twórczości, Centrum realizuje: 
- koncerty, 
- kursy mistrzowskie solowe, kameralne i orkiestrowe
- wystawy, 
- wykłady, seminaria
- warsztaty artystyczne

Współpracując z artystami, pedagogami oraz specjalistami europejskiego i światowego formatu, Centrum określiło i niezmiennie podtrzymuje wysoki standard przedsięwzięć realizowanych zarówno w Lusławicach, jak i w innych ośrodkach kraju. Instytucja tętni życiem muzycznym, czemu sprzyjają walory samego budynku instytucji (lokalizacja oddalona od aglomeracji miejskiej, wyjątkowa architektura, nowoczesne zaplecze techniczne, znakomita sala koncertowa) oraz bogata i urozmaicona oferta programowa instytucji. Cechy te w połączeniu ze sprawną organizacją i atmosferą miejsca podbijają serca młodych muzyków, wybitnych artystów i pedagogów oraz coraz liczniejszej, wielotysięcznej publiczności.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicachfot. Archiwum UMWM

DZIEDZICTWO KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO:

W 2019 roku oferta Centrum wzbogaciła się o stałą Ekspozycję multimedialną "Krzysztof Penderecki - Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku". Wystawa udostępniona do zwiedzania od 2020 roku prezentuje dorobek polskiej muzyki najnowszej z użyciem nowoczesnych technologii audiowizualnych oraz systemów multimedialnych. Warszawska pracownia Nizio Design International przygotowała nagrodzony w konkursie projekt ekspozycji, która wprowadza zwiedzających w pełen dźwięków świat artystycznych dokonań i wybitnych dzieł patrona Centrum. 

Głównym założeniem ekspozycji jest pokazanie niezwykle bogatej twórczości Krzysztofa Pendereckiego oraz inspiracji, w których ta twórczość ma swoje korzenie. Zwiedzający nie tylko usłyszą tu słynne kompozycje Krzysztofa Pendereckiego, ale także poznają pamiątki, wspomnienia oraz inspiracje i pasje, które kształtowały wybitnego artystę i ścieżkę jego kariery. Kompozytor ukazany jest tu jako obywatel świata, ambasador kultury polskiej oraz wybitna postać wyróżniona setkami prestiżowych nagród państwowych, akademickich czy przyznawanych przez środowiska twórcze.

Wystawa prezentuje również twórczość wybitnych kompozytorów polskich XX i XXI wieku, których muzyka stanowiła istotny kontekst rozwoju muzyki w Polsce. Multimedialne zasoby ekspozycji (wywiady z artystą, fragmenty koncertów, słynne interpretacje wybitnych wirtuozów) dopełniają liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane twórcy, a także osobiste pamiątki w postaci szkiców, korespondencji, notatek kompozytora.

W ramach zwiedzania Ekspozycji multimedialnej, od 2020 roku organizowane są spacery po Arboretum kompozytora mające na celu przybliżanie publiczności, odbiorcom i turystom niezwykłej historii Lusławic. Lusławicki park to wyjątkowa kolekcja dendrologiczna, która składa się przede wszystkim z 15-hektarowego parku ze zbiorem ponad 1 500 gatunków drzew i krzewów - unikalnych w skali Europy. Znajduje się tam również zabytkowy dwór z XVIII w. oraz sąsiadujący z nim XVI - wieczny Lamus, a także Mauzoleum Fausta Socyna.

Arboretum Krzysztofa i Elżbiety Pendereckichfot. Mateusz KluzaArboretum w Lusławicach

WYDARZENIA I PROJEKTY:

Od początku swej działalności, Centrum, jako organizator lub współorganizator, realizuje liczne koncerty, wystawy, spotkania, warsztaty oraz kursy mistrzowskie.

Na przestrzeni lat poprzedzających budowę siedziby, realizowane były autorskie przedsięwzięcia:

- „Spotkania z Mistrzem” – cykl, którego ideą było stworzenie przestrzeni spotkań, przekazywania doświadczeń i budowania dialogu pomiędzy mistrzami XX wieku i artystami XXI wieku;

- „Młodzi Kompozytorzy” – seria wydawnictw prezentujących dzieła młodej generacji polskich kompozytorów (Centrum jest laureatem nagród SUPERSONIC AWARD oraz było nominowane do Nagrody Akademii Fonograficznej FRYDERYK 2009 w kategorii ALBUM ROKU MUZYKA WSPÓŁCZESNA). 

Obecnie, co roku instytucja organizuje lub współorganizuje łącznie ok. 150-200 wydarzeń, a liczba ich beneficjentów (publiczność koncertów i uczestnicy zajęć edukacji mistrzowskiej) waha się w granicach 30-50 tys. osób.

Najważniejsze projekty Centrum to:

LUSŁAWICKA ORKIESTRA TALENTÓW

Jest jednym z kluczowych przedsięwzięć. W skład zespołu wchodzi około 40 młodych muzyków z całej Polski dla których zaproszenie do Lusławickiej Orkiestry Talentów jest nagrodą za wybitne osiągnięcia, a jednocześnie możliwością dalszego rozwoju pod kierunkiem znakomitych muzyków – artystów i pedagogów, którzy czuwają nad artystycznym poziomem oraz procesem budowania zespołu. Podczas zrealizowanych dotychczas edycji LOT młodzi muzycy pracowali pod kierunkiem liderów uznanych polskich orkiestr (NOSPR, Sinfonietta Cracovia) oraz dzielili scenę z m.in. Anne-Sophie Mutter, Apollon Musagete Quartet, czy Agatą Szymczewską. Opiekunem artystycznym i dyrygentem Lusławickiej Orkiestry Talentów jest Monika Bachowska.

FESTIWAL EMANACJE

Jest pierwszym wydarzeniem muzycznym CENTRUM, które spaja zasięgiem całe Województwo Małopolskie. Jego oddziaływanie, ze względu na innowacyjność oraz skalę przedsięwzięcia, stopniowo emanować ma dalej, ukazując Małopolskę jako źródło ważnych artystycznych inicjatyw oraz jako miejsce, gdzie dziedzictwo kulturowe spotyka się z nowoczesnością. Nazwa Festiwalu – EMANACJE – nawiązuje bezpośrednio do początków drogi twórczej Patrona Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Jego kariera bowiem rozpoczęła się m.in. od potrójnego zwycięstwa w II Konkursie Młodych Kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich w 1959 roku. Wśród trzech zwycięskich utworów znalazły się „Emanacje” – kompozycja na 2 orkiestry smyczkowe 25-letniego wówczas Krzysztofa Pendereckiego. Nazwa wykorzystuje również symbolikę promieniowania muzyką wykonywaną i współtworzoną w Lusławicach, umożliwiając melomanom – mieszkańcom i gościom regionu – obcowanie ze sztuką najwyższej jakości w najpiękniejszych zakątkach Małopolski. Festiwalowe wydarzenia łączą wyjątkowe doznania artystyczne z prezentacją bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu dzięki starannemu doborowi lokalizacji koncertów odbywających się w najpiękniejszych małopolskich zamkach, dworach, instytucjach kultury i perłach architektury świeckiej i sakralnej.

FESTIWAL "DE NATURA SONORIS"

Nowy Festiwal w ofercie kulturalnej Centrum to wydarzenie odwołujące się do twórczości, idei i pasji Krzysztofa Pendereckiego, a także do tradycji zapoczątkowanej przez Elżbietę i Krzysztofa Pendereckich późnym latem 1980 roku. Wówczas, tuż po podpisaniu porozumień w Stoczni Gdańskiej i po powstaniu Solidarności, w odrestaurowanym dworze nowi właściciele zorganizowali I Festiwal Muzyki Kameralnej Lusławice – Dwór.

Festiwal realizowany od 2022 roku w nowej odsłonie, zarówno w dworze, jak i nowoczesnej sali koncertowej Europejskiego Centrum Muzyki jest kontynuacją tradycji zapoczątkowanej 42 lata temu i podobnie jak „De natura sonoris”, utwór Mistrza, stanie się poszukiwaniem nowych, oryginalnych dróg w świecie dźwiękowych struktur. Poszukiwaniem właśnie w Lusławicach, w miejscu przez Niego stworzonym, w otoczeniu drzew, wśród których Krzysztof Penderecki jest wciąż obecny. DE NATURA SONORIS to festiwal, w którym dźwięki wspaniałych kompozycji łączą się z brzmieniem natury – tak ważnej dla Krzysztofa Pendereckiego przestrzeni, z której nieustannie czerpał inspiracje.

PREZENTACJE MŁODYCH TALENTÓW

PREZENTACJE są programem służącym promocji najbardziej utalentowanych muzyków młodego pokolenia. W ramach zaproszenia do udziału w Programie, jego Uczestnicy otrzymują wirtualne muzyczne portfolio składające się z profesjonalnego nagrania audiowizualnego, sesji zdjęciowej oraz notki biograficznej w języku polskim i angielskim. Każdy z Beneficjentów Programu wykonuje także w Centrum solowy recital, wpisujący się w cykl comiesięcznych niedzielnych koncertów młodych talentów.

KOSMOGONIA

KOSMOGONIA - Dzień Otwarty w Europejskim Centrum Muzyki stanowi zaproszenie do mikrokosmosu Europejskiego Centrum Muzyki, a równocześnie – do uniwersum Krzysztofa Pendereckiego. To dzień, w którym otwieramy czas i przestrzeń lusławickiego Centrum. Czas - jako otwarty, kilkugodzinny program; sekwencję różnorodnych, nakładających się zdarzeń i działań, wśród których poruszać się można dowolnie, według własnego rytmu, bez pośpiechu. Przestrzeń – jako otwarte drzwi do niedostępnych na co dzień miejsc i pomieszczeń; zaproszenie do swobodnego spaceru pomiędzy lokacjami poszczególnych punktów programu. Oba te wymiary pełne są jednocześnie rozległych kontekstów dzieła Krzysztofa Pendereckiego, odniesień do idei i koncepcji, symboli i inspiracji, pasji i wizji Artysty – do Jego Kosmogonii.

ZIMOWA I LETNIA AKADEMIA MUZYKI:

Zimowa Akademia Muzyki w Lusławicach jest projektem dedykowanym młodym, uzdolnionym instrumentalistom – wyróżniającym się uczniom szkół muzycznych I oraz II stopnia z całej Polski. Przedsięwzięcie umożliwia utalentowanym muzykom kontakt z najwyższej klasy specjalistami – wybitnymi artystami i pedagogami. Program Akademii składa się z zajęć indywidualnych, dając szansę na rozwój artystyczny młodym adeptom sztuki w zakresie gry na instrumencie. Projekt uzupełniony jest zajęciami rekreacyjnymi i udziałem w koncertach oraz nagraniach odbywających się w tym czasie w lusławickim Centrum.  

Letnia Akademia Muzyki jest projektem adresowanym do utalentowanych młodych muzyków stojących na progu profesjonalnej kariery muzycznej – studentów oraz absolwentów uczelni muzycznych. Jego istota opiera się na umożliwieniu spotkań Mistrzów z Uczniami oraz na wspólnej, intensywnej pracy nad rozwojem umiejętności wykonawczych i interpretacyjnych. Podczas minionych edycji, Akademia oferowała uczestnikom wyjątkową szansę doskonalenia się i wspólnego muzykowania z prawdziwymi arcymistrzami kameralistyki – kwintetem smyczkowym złożonym z muzyków legendarnej Filharmonii Berlińskiej.

WARSZTATY EDYKACYJNE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ:

PENDERECKI PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA - baśniowa opowieść osnuta na biografii Krzysztofa Pendereckiego tworzy dla najmłodszych przestrzeń bezpośredniego obcowania z twórczością jednego z najwybitniejszych kompozytorów na świecie. To pretekst do wspólnej zabawy, a zarazem odkrywania magicznego świata dźwięków

ALFABET PENDERECKIEGO - gra rozgrywana z przestrzeniach Ekspozycji multimedialnej wykorzystuje kreatywne karty z zadaniami i wskazówkami do działań w 'terenie'. Uczestnicy sami odnajdują fragmenty wystawy i eksponaty, z których rekonstruują najważniejsze fakty z życia Twórcy. W literach alfabetu ukryte zostały najważniejsze fakty i ciekawostki z życia Artysty, które układają się w alfabet faktów i zdarzeń.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiegofot. Archiwum UMWM

KONTAKT:

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn
Tel. 14 665 10 30; 14 666 43 00

Biuro w Krakowie:
tel. 12/ 333 40 01
e-mail: 

STRONY INTERNETOWE: 

www.penderecki-center.pl

Facebook - fb/luslawice

YouTube - yt/PendereckiCenter

Logo Centrum