Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolskie zbiorniki wodne ożywią turystykę

Samorząd
19 sierpnia 2013
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa i Wojewoda Małopolski Jerzy Miller spotkali się z przedstawicielami gmin położonych wokół  5 małopolskich zbiorników wodnych. Razem z przedstawicielami MARR SA i MPWiK SA w Krakowie przedstawili koncepcję wykorzystania zbiornika dobczyckiego w celach turystycznych i dyskutowali o możliwościach ożywienia gospodarczego pozostałych zbiorników małopolskich. W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałek Wojciech Kozak i Jacek Krupa z zarządu województwa.

Zarząd województwa planuje wpisanie do Regionalnego Programu Operacyjnego działań służących ożywieniu gospodarczemu terenów wokół zbiorników wodnych w Małopolsce. Ale dopiero wtedy, gdy projekty zostaną starannie przygotowane, a zarząd będzie przekonany o ich potencjale. Temu służyło m.in. dzisiejsze spotkanie. Włodarze gmin położonych wokół zbiorników mogli zapoznać się z koncepcją wykorzystania potencjału turystycznego zalewu dobczyckiego, który stanowi najbardziej skomplikowany przypadek pod względem pełnionych zadań.

Ponieważ koncepcja musi być przygotowana kompleksowo dla danego zbiornika i trudno wskazać jednego gospodarza terenu, gminy nie powinny ponosić kosztów jej opracowania, tym bardziej, że najczęściej to są gminy wiejskie. Poza tym, potrzeby lokalne nie powinny przysłonić całościowego planu gospodarczego - wyjaśniał marszałek. Dlatego przygotowanie opracowania koncepcji strategii rozwoju poszczególnych zbiorników zostanie powierzone MARR SA.

Swoje wątpliwości zgłosili przedstawiciele gmin o skromnych możliwościach finansowych, położonych na obszarach chronionych programem Natura 2000.

- Kondycja finansowa gmin nie powinna mieć w tym wypadku znaczenia, bo  zbiornik wodny ma być potencjałem, który ma wzbogacać gminę. Nie zgadzam się z teorią, w myśl której gminy leżące w obszarach chronionych mają mieć piękne widoki w zamian za brak możliwości rozwoju. Zbiornik może przynosić zysk, trzeba tylko umiejętnie wykorzystać to, co jest możliwe do zrobienia. Musimy inwestować w turystykę, bo w efekcie powstaną nowe miejsca pracy – przekonywał marszałek Sowa.

Koncepcję „Strategiczny program wykorzystania zbiornika dobczyckiego” przedstawił Ryszard Langer, prezes zarządu Miejsckiego Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji SA w Krakowie. W trakcie opracowywania koncepcji wykorzystania zbiornika dobczyckiego do celów turystyczno-rekreacyjno-edukacyjnych wyodrębniono punkty strategiczne i przypisano im działania, jakie mogą realizować. Projekt zakłada wzmocnienie istniejącej infrastruktury wokół zbiornika i zapory oraz dozbrojenie terenu. Powstaną kładki, miejsca biwakowe, ścieżki rowerowe, spacerowe, tablice informacyjne, a w dalszych planach możliwość uprawiania turystyki wodnej.

- 24 lata zajęło wypracowanie porozumienia, łączącego wszystkie interesy. To, że dziś możemy poznać „Strategiczny program wykorzystania zbiornika dobczyckiego”, jest sukcesem, ponieważ został zawarty wielostronny kompromis i za to państwu dziękuję. Jednak o pełnym sukcesie będziemy mówić, kiedy zostanie zrealizowany ostatni etap tej koncepcji. Pewną namiastką będzie urzeczywistnienie założeń I etapu - powiedział wojewoda. Wymieniając trudności, jakie pojawiają się w przypadku przedsięwzięc realizowanych wokół zbiorników wodnych, dodał:  - Trzeba będzie mądrze podzielić strefy własności prywatnej i publicznej, ponieważ wywłaszczenia nie są dobrym rozwiązaniem. Tutaj musi zaistnieć partnersto publiczno-prywatne. Poza tym, to rozwiązanie ma pogodzić potrzeby wypoczynku i wymagania przyrody. Pamiętajmy, aby projekt służący rozwojowi gospodarki nie obciążył pomysłodawcy, tylko powinien na siebie zarabiać. I nie wolno nam zapominać, że zbiorniki pierwotnie nie miały służyć rekreacji. Zostały wybudowane w konkretnych celach - w wypadku zbiornika w Dobczycach jest to ujęcie wody pitnej i ochrona przeciwpowodziowa – te zadania są najważniejsze.

Galeria zdjęć