Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rekrutacja szkół i nauczycieli do projektu „Innowacyjne rozwiązania w praktycznej nauce jeździectwa”

Edukacja
29 września 2017
Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do wzięcia udziału w wizycie studyjnej/szkoleniowej oraz szkoleniu w ramach projektu "Innowacyjne rozwiązania w praktycznej nauce jeździectwa".

Nr projektu WND.POWR.04.03.00-00-003016

Lider projektu Województwo Małopolskie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do  projektu "Innowacyjne rozwiązania w praktycznej nauce jeździectwa" realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie zawodu jeździec do potrzeb rynku pracy przy współpracy z partnerem ponadnarodowym. Opracowane zostanie nowe rozwiązanie - schemat innowacyjnych form nauczania do zastosowania w praktycznej nauce zawodu jeździec, które następnie będzie wdrażane w szkołach zawodowych.

I. Uczestnictwo w wizycie studyjnej/szkoleniowej oraz szkoleniu:

1. Udział w wizycie studyjnej/szkoleniowej oraz szkoleniu może wziąć wyłącznie nauczyciel lub osoba zarządzająca ze szkoły, która prowadzi kształcenie zawodowe w zakresie jeździectwa i/lub hodowli koni lub trener/opiekun koni, prowadzący praktyczną naukę zawodu w tej szkole. W przypadku zgłoszenia się do projektu osoby niepełnosprawnej rekrutacja oraz formy wsparcia będą realizowane z uwzględnieniem jej potrzeb.
2. Do projektu zostanie przyjętych 20 osób w tym min. 5 kobiet.

II. Szczegółowe wytyczne i informacje dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w wizycie studyjnej/szkoleniowej oraz w szkoleniu związanym z wdrażaniem i korzystaniem z rozwiązania wypracowanego w projekcie „Innowacyjne rozwiązania w praktycznej nauce jeździectwa” dostępny na stronie internetowej - www.malopolska.pl – zakładka: Projekty edukacyjne współfinansowane ze środków UE – link https://www.malopolska.pl/urzad-marszalkowski/departamenty/departament-edukacji-i-ksztalcenia-ustawicznego/projekty-edukacyjne-wspolfinansowane-ze-srodkow-ue.

III. Składanie formularzy rekrutacyjnych

1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) dla szkoły i osoby zarządzającej należy przesłać do Lidera projektu w terminie od 2.10.2017 do 16.10.2017 drogą mailową, a następnie przesłać go pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Lidera projektu. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego tylko drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do Lidera projektu.
2. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) dla nauczycieli i trenerów należy przesłać do Lidera projektu w terminie od 3.10.2017 do 21.10.2017 drogą mailową, a następnie przesłać go pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Lidera projektu. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego tylko drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do Lidera projektu.

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Załącznik nr 1 – Deklaracja szkoły
  3. Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy
  4. Załącznik nr 3 – Wzór ogłoszenia o rekrutacji
  5. Załącznik nr 4 – Deklaracja o uczestnictwie w projekcie
  6. Załącznik nr 5 – Zakres danych osobowych do systemu SL2014
  7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika projektu
  8. Załącznik nr 7 – Informacja o zakresie danych osobowych przetwarzanych w CSTSL2014
Autor: Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Tagi: EDUKACJA