Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Forum na rzecz Współpracy Rynku Pracy i Edukacji

Edukacja
18 listopada 2016
10:00 09 grudnia 2016
Sala konferencyjna Politechniki Krakowskiej „Kotłownia”
9 grudnia o g. 10.00 w Krakowie, w sali konferencyjnej Politechniki Krakowskiej „Kotłownia”, rozpocznie się Forum na rzecz Współpracy Rynku Pracy i Edukacji. Znalazło się ono na mapie wydarzeń, które będą się odbywały w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych – nowej inicjatywy Komisji Europejskiej.
Celami  powołania Forum są: wsparcie budowy ram współpracy pomiędzy przedsiębiorcami reprezentującymi rynek pracy, a szkołami i instytucjami z zakresu obszaru edukacji, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do ciągle zmieniających się wymogów rynku pracy oraz skoordynowanie wielu różnorodnych inicjatyw w obszarze edukacji.
 
Forum przyczyni się do bardziej efektywnego wdrażania i upowszechniania standardów współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami, wspierania procesu rozwoju edukacji i kształcenia zawodowego, a także poszukiwania nowych form włączania pracodawców w proces kształcenia.
 
W ramach Forum będą prezentowane dobre praktyki w obszarze kształcenia zawodowego, prowadzone debaty, panele dyskusyjne oraz prace koncepcyjne w mniejszych grupach.
Forum na rzecz Współpracy Rynku Pracy i Edukacji realizowane będzie w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
 
Projekt zakłada m.in.: wsparcie funkcjonowania Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ), które będą kształcić w ramach jednej z kluczowych dla regionu branż tj.: społeczno-medycznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, usługowej, informatyczno-elektronicznej, mechaniczno-mechatronicznej i budowlanej. Centra powstaną już w 2017 roku, na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego. Dzięki nim uczniowie i słuchacze szkół i placówek kształcenia zawodowego będą mogli uczestniczyć w kursach, szkoleniach oraz stażach zawodowych prowadzanych bezpośrednio u pracodawców.
 
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. Jest to okazja, aby zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną jak i międzynarodową – dzięki uczestnictwu w inicjatywie Komisji Europejskiej, instytucje o podobnym profilu będą miały sposobność nawiązania kontaktu i wspólnego działania na rzecz rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego.
 
Poniżej zamieszczamy prezentacje wygłoszone podczas konferencji w dniu 9.12.2016.

Informację o naborze do projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” znajdziesz TUTAJ

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, iż na przełomie  grudnia 2016 r. i stycznia 2017 r. rozpocznie realizację 2. i 3. etapu projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Projekt ten realizowany jest w ramach PO WER i finansowany z funduszy Unii Europejskiej.
 
Autor: Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego