Małopolska Czysta Gmina

Środowisko
18 września 2013
Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Konkurs pn. „Małopolska Czysta Gmina”  na realizację  zadań z  zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Celem Konkursu jest promowanie małopolskich gmin wiejskich i miejsko - wiejskich, które poprzez realizację obowiązków wynikających z zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  tworzą na swoim terenie efektywny system odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.  Pula  nagród dla gmin w Konkursie wynosi łącznie 80 000 złotych.

Konkurs Małopolska Czysta Gmina