Rozstrzygnięto Konkurs "Mecenat Małopolski"

Kultura
16 marca 2012
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2012 r. pn. "MECENAT MAŁOPOLSKI".

Wsparcie finansowe otrzymało 130 zadań na łączną kwotę 2 180 000 zł.

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego

Oferty odrzucone ze względów formalnych

Tagi: WYDARZENIA