Nagrody dla najlepszych organizacji pozarządowych

17 grudnia 2015
18. raz działacze NGO z całego regionu spotkali się na Małopolskim Forum Organizacji Pozarządowych. Poznaliśmy także laureatów „Kryształów Soli” oraz „Amicus Hominum” – statuetki wręczyli marszałek Jacek Krupa i członek zarządu Grzegorz Lipiec.

- Jako osoba wywodząca się z organizacji pozarządowej doskonale zdaje sobie sprawę z tego jaką rolę odgrywają NGO-sy w społeczeństwie, bo to obszar szczególnie mi bliski. Samorząd Województwa konsekwentnie wspiera III sektor, w tym roku na wsparcie dla organizacji pozarządowych zarezerwowaliśmy 27,5 mln złotych – rozpoczął spotkanie Grzegorz Lipiec z zarządu województwa.

Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych, które powstało w 2003 r., jest niesformalizowaną platformą współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem województwa, a organizacjami pozarządowymi. Obecnie MFOP jest stałym punktem współpracy samorządu województwa małopolskiego z organizacjami pozarządowymi na trwałe wpisanym w coroczny kalendarz owej współpracy. W ramach tegorocznej gali działacze mogli zdobyć m.in. praktyczne informacje dot. zmian w księgowości stowarzyszeń.

W ramach Forum wręczone zostały także nagrody: „Kryształy Soli” oraz „Amicus Hominum”. - Realizowane przez Państwa projekty i prowadzona dzień po dniu aktywność przynoszą podwójnie dobre owoce: jest to z jednej strony rozwój regionu, a z drugiej pozytywny przykład dla wszystkich Małopolan, w których drzemie gen aktywności obywatelskiej. To właśnie dzięki m.in. współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi udaje nam się realizować nasze wspólne marzenie o Małopolsce nowoczesnej, umiejętnie wykorzystującej własny potencjał oraz silnej aktywnością swoich mieszkańców – powiedział przed galą marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Nagroda „Kryształy Soli” została ustanowiona w celu wzmacniania wizerunku organizacji pozarządowych, popularyzowania dobrych praktyk oraz promowania działań najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Spośród 52 zgłoszeń w tegorocznej edycji jury wyróżniło organizacje w poszczególnych kategoriach:

POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LAUREAT: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie

WYRÓŻNIONY: Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

LAUREAT: Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem

WYRÓŻNIONY: Stowarzyszenie „Raciechowice 2005”

EDUKACJA I NAUKA

LAUREAT: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

WYRÓŻNIONY: Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

LAUREAT: Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów

WYRÓŻNIONY: Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA

LAUREAT: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

WYRÓŻNIONY: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowy Targu

LAUREAT GRAND PRIX 2015

Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem

LAUREAT NAGRODY INTERNAUTÓW

Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO

Marszałek Jacek Krupa wraz z członkiem zarządu Grzegorzem Lipcem wręczyli także nagrody "Amicus Hominum" - przyznawane w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Spośród 22 zgłoszeń nagrodę otrzymali w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA

Laureat:  Łukasz Kaliciński

Wyróżniony: Urszula Chrustek


Kategoria: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Wyróżniony: Piotr Filar


Kategoria: POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Laureat:  Ewa Sieczkowska

Wyróżniony: Barbara Duran


Kategoria: SPORT I EDUKACJA 

Laureat: Bogdan Banaś

Wyróżniony: Katarzyna Dobrzańska-Junco


Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Laureat: Jan Burkat

Wyróżniony: Józef Łagosz


Laureat Grand Prix 2015:
Jan Burkat

Wyrazy uznania za całokształt działalności: Józef Kruk (pośmiertnie)

 

Prezentacje - XVIII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych:

1) Praktycznie o zmianach w księgowości NGO

2) Zmiany w systemie oskładkowania umów cywilno–prawnych i ich konsekwencje dla NGO

3) Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Biuro Prasowe)

Galeria zdjęć