Ankieta oceniająca współpracę pomiędzy przedstawicielami trzeciego sektora a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

15 września 2015
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej współpracę pomiędzy przedstawicielami trzeciego sektora a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Organizacje pozarządowe są kluczowymi partnerami w dialogu społecznym, posiadając bogatą wiedzę dotyczącą problemów i potrzeb lokalnych społeczności. Aby ten dialog był skuteczny niezbędna jest opinia na temat naszych działań na rzecz organizacji działających w regionie.

Państwa uwagi oraz sugestie będą cennym źródłem informacji w zakresie współpracy międzysektorowej i zostaną wykorzystane w codziennych działaniach na rzecz utrzymania partnerskich relacji pomiędzy samorządem województwa a organizacjami pozarządowymi.

Bardzo prosimy o odesłanie wypełnionego formularza do 31 grudnia 2015 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Kancelaria Zarządu
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
z dopiskiem „Ankieta – ocena jakości współpracy organizacji pozarządowych z UMWM”
lub faxem (tel. 012 42 15 798) lub e-mailem:

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych badań dostępne są w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych Kancelarii Zarządu (tel. 012 61 60 904).

Do pobrania:

Kwestionariusz ankiety

Tagi: NGO