Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Bank Projektów Ponadlokalnych

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” Departament Zrównoważonego Rozwoju uruchomił tzw. Bank Projektów Ponadlokalnych, który służył rozpoznaniu potrzeb rozwojowych w regionie i w oparciu o nie sformułowaniu skutecznej interwencji publicznej, która zostanie ujęta w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Przekazane propozycje projektów będą także pomocne przy formułowaniu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027. Przede wszystkim zależało nam na wstępnym zidentyfikowaniu projektów o zasięgu ponadlokalnym, rozwiązujących problemy szerszej społeczności i takich, których realizacja powinna angażować różnych partnerów.

Pierwszy nabór do Banku Projektów Ponadlokalnych trwał od 31 maja 2019 do 31 sierpnia 2019 roku. W ramach Banku wpłynęło 469 projektów o szacunkowej wartości 34,6 mld zł. Wśród projektów dominowały projekty infrastrukturalne (81%), głównie w sektorach: transportowo-komunikacyjnym, środowiskowym i sportowo-rekreacyjnym.

Drugi nabór do Banku Projektów Ponadlokalnych trwał od 25 września do 31 grudnia 2019 roku. W ten sposób pozyskano kolejne 247 projektów. Ich wstępna wartość została określona na 18 197 961 439 zł. Podobnie jak w przypadku pierwszego naboru, dominowały projekty infrastrukturalne (75%). Najwięcej projektów wpłynęło sektorach: transportowo-komunikacyjnym, edukacyjnym, turystycznym oraz gospodarczym.