Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Bank Projektów Ponadlokalnych

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” Departament Zrównoważonego Rozwoju uruchomił tzw. Bank Projektów Ponadlokalnych, który służył rozpoznaniu potrzeb rozwojowych w regionie i w oparciu o nie sformułowaniu skutecznej interwencji publicznej, która zostanie ujęta w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Przekazane propozycje projektów będą także pomocne przy formułowaniu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027. Przede wszystkim zależało nam na wstępnym zidentyfikowaniu projektów o zasięgu ponadlokalnym, rozwiązujących problemy szerszej społeczności i takich, których realizacja powinna angażować różnych partnerów.

Pierwszy nabór do Banku Projektów Ponadlokalnych trwał od 31 maja 2019 do 31 sierpnia 2019 roku. Szacunkowa wartość projektów, które wpłynęły do banku wyniosła 34,6 mld zł.  Wśród projektów dominowały projekty infrastrukturalne, głównie w sektorach: transportowo-komunikacyjnym, środowiskowym i sportowo-rekreacyjnym.

Drugi nabór do Banku Projektów Ponadlokalnych trwał od 25 września do 31 grudnia 2019 roku. Wstępna wartość pozyskanych projektów została określona na 18,2 mld zł. Podobnie jak w przypadku pierwszego naboru, dominowały projekty infrastrukturalne. Najwięcej projektów wpłynęło sektorach: transportowo-komunikacyjnym, edukacyjnym, turystycznym oraz gospodarczym.

Załączona poniżej baza zawiera projekty zgłoszone za pomocą formularza w trakcie przeprowadzonych dwóch naborów do Banku Projektów Ponadlokalnych. Zestawienie nie zawiera projektów zgłaszanych w innej formie np. tradycyjnej korespondencji lub w trakcie debat regionalnych – te propozycje zostały ujęte w innej ewidencji i są również analizowane w trakcie prac nad strategią.