Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Formularz zgłoszeniowy dla podmiotów zainteresowanych włączeniem się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2022

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, jako Koordynator Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP) w Małopolsce 2022, zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane współorganizacją programu przedsięwzięcia.

Aby zostać partnerem ŚTP wystarczy wypełnić poniższy formularz. Zawiera on kilka pytań dotyczących instytucji, a także proponowanego programu wydarzenia bądź wydarzeń w ramach ŚTP. Informacje te pozwolą nam ocenić przedstawioną przez Państwa ofertę i doświadczenie jednostki, a tym samym podjąć decyzję o włączeniu Państwa instytucji do grona partnerów ŚTP.  Zaproponowane aktywności muszą wpisywać się w główny cel przedsięwzięcia jakim jest promocja postaw przedsiębiorczych i kreatywnych wśród mieszkańców oraz zachęcanie ich do zakładania własnego biznesu. Proponowane wydarzenia muszą być bezpłatne dla uczestników.

Tegoroczna edycja ŚTP odbywać się będzie w dniach 14 - 20 listopada 2022 r. i to w tym terminie należy zaproponować aktywności dla uczestników wydarzenia.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 18 października 2022 r. 

W razie pytań dotyczących formularza zachęcamy do kontaktu telefonicznego (012 63 03 279) lub mailowego ().

Logo ŚTP

WAŻNE: Po dokonaniu rejestracji, na wskazany w formularzu adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia udziału w wydarzeniu. Link będzie aktywny tylko przez godzinę. W przypadku niepotwierdzenia dokonanej rejestracji (niekliknięcia w link), wymagana będzie ponowna rejestracja.

ŚTP 2022 – nabór partnerów

formularz rejestracyjny

Do końca rejestracji pozostało:

21
dni
17
godzin
15
minut
Zarejestruj się

Nabór Partnerów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2022. Nadsyłanie zgłoszeń do: , 2022-10-18, godz. 23:59

I CZĘŚĆ: INFORMACJE NA TEMAT INSTYTUCJI

Dane do kontaktów roboczych w sprawie zgłoszenia:

II CZĘŚĆ: PROPOZYCJE PROGRAMU W RAMACH ŚTP

Prosimy o przedstawienie proponowanego programu w ramach ŚTP.

Jeśli zgłaszają Państwo więcej niż jedno wydarzenie, każde z nich należy opisać odrębnie (za pomocą jednego formularza można zgłosić max. 3 wydarzenia, w przypadku zgłaszania więcej niż 3 wydarzeń, należy wysłać kolejny formularz rejestracyjny).

Jeśli jednak planują Państwo organizację więcej niż jednej edycji tego samego wydarzenia (np. ten sam warsztat prowadzony dwukrotnie dla różnych uczestników), wystarczy opisać aktywność tylko jeden raz, wskazując odpowiednią liczbę edycji i proponowane terminy.

W przypadku włączenia Państwa instytucji do grona partnerów w późniejszym czasie będziemy prosić o dodatkowe informacje i uzupełnienia w zakresie przedstawionej oferty, które będą zamieszczone na stronie internetowej wydarzenia (w tym szczegółowe dane dot. godzin organizacji wydarzenia/wydarzeń, dokładne lokalizacje). 

WYDARZENIE 1

Rodzaj wydarzenia*:
Grupa docelowa wydarzenia (prosimy wybrać jedną główną grupę, do której kierują Państwo ofertę)*:
Proponowana liczba edycji danego wydarzenia (ile razy planują Państwo zorganizować to samo wydarzenie w ramach ŚTP)*:
Termin wydarzenia (w przypadku, gdy dane wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach ŚTP więcej niż jeden raz, należy wskazać termin realizacji każdej edycji)*:
Przewidywana formuła wydarzenia*:
Rejestracja na wydarzenie (prosimy o wskazanie czy udział w wydarzeniu będzie wymagać wcześniejszej rejestracji, np. z uwagi na formułę warsztatową, ograniczoną liczbę miejsc w sali itp.) *:

W celu zgłoszenia kolejnych wydarzeń należy wypełnić kolejne pola. Jeśli zgłaszają Państwo jedno wydarzenie, prosimy o przejście na koniec formularza i wysłanie zgłoszenia.

WYDARZENIE 2

Rodzaj wydarzenia:
Grupa docelowa wydarzenia (prosimy wybrać jedną główną grupę, do której kierują Państwo ofertę):
Proponowana liczba edycji danego wydarzenia (ile razy planują Państwo zorganizować to samo wydarzenie w ramach ŚTP):
Termin wydarzenia (w przypadku, gdy dane wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach ŚTP więcej niż jeden raz, należy wskazać termin realizacji każdej edycji):
Przewidywana formuła wydarzenia:
Rejestracja na wydarzenie (prosimy o wskazanie czy udział w wydarzeniu będzie wymagać wcześniejszej rejestracji, np. z uwagi na formułę warsztatową, ograniczoną liczbę miejsc w sali itp.):

WYDARZENIE 3

Rodzaj wydarzenia:
Grupa docelowa wydarzenia (prosimy wybrać jedną główną grupę, do której kierują Państwo ofertę):
Proponowana liczba edycji danego wydarzenia (ile razy planują Państwo zorganizować to samo wydarzenie w ramach ŚTP):
Termin wydarzenia (w przypadku, gdy dane wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach ŚTP więcej niż jeden raz, należy wskazać termin realizacji każdej edycji):
Przewidywana formuła wydarzenia:
Rejestracja na wydarzenie (prosimy o wskazanie czy udział w wydarzeniu będzie wymagać wcześniejszej rejestracji, np. z uwagi na formułę warsztatową, ograniczoną liczbę miejsc w sali itp.):

 

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
  • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, e-mail: .
  • Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych) w celu przeprowadzenia procesu rejestracji podmiotów zainteresowanych włączeniem się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2022.
  • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celu, tj. udziału w procesie rejestracji podmiotów zainteresowanych włączeniem się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2022.
  • Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rejestracji podmiotów zainteresowanych włączeniem się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2022.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
Potwierdzenie*:
* - pola wymagane

Logotypy unijne