Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana

Kultura

Nagroda za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. Przyznawanie nagrody ma na celu wspieranie przez województwo małopolskie lokalnych grup twórców kreujących wartości artystyczne oparte na znajomości kultury lokalnej i tradycji regionalnych. Wyróżnienie przyznawane jest od 2012 roku.

Nagroda przyznawana jest corocznie za całokształt dokonań oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w dziedzinie działalności artystycznej lub kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski, kreujących wartości artystyczne oparte na znajomości kultury lokalnej i tradycji regionalnych.

Nagroda jest nagrodą finansową przyznawaną w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego w trzech stopniach: I Nagroda w wysokości 10 000 zł, II Nagroda w wysokości 6 000 zł i III Nagroda w wysokości 4 000 zł. Łączna wysokość nagród w danym roku wynosi 20 000 zł. W ramach nagrody dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień maksymalnie dwóm kandydatom. Wyróżnienie nie ma formy pieniężnej.

Nagrodzone instytucje lub organizacje artystyczno-kulturalne lub grupy osób, które prowadzą działalność artystyczną i kulturalną otrzymają nagrodą finansową oraz okolicznościowy dyplom i statuetkę.

Zgłoszenia do Nagrody mogą być składane do departamentu właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przez:

  • instytucje i organizacje pozarządowe, m. in. stowarzyszenia, fundacje realizujące zadania statutowe w szczególności w sektorze kultury, oświaty, ochrony i opieki nad zabytkami,
  • instytucje kultury oraz szkoły,
  • uczelnie wyższe,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • organy gminy, powiatu, województwa,
  • jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 12/ 63 03 305.