Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Nagroda Twórczości

Kultura
Nagroda przyznawana za znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, w szczególności za uzyskanie dyplomu laureata na festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym oraz realizację wartościowych przedsięwzięć pod względem artystycznym lub kulturalnym, które przyczyniły się do rozwoju i promocji Małopolski.

Ustanawiając „Małopolską Nagrodę Twórczości”, samorząd województwa kierował się potrzebą wsparcia małopolskich twórców, a zarazem prowadzonych przez nich działań w obszarze kultury, które promują Małopolskę. Zarząd Województwa Małopolskiego pragnie docenić ambasadorów małopolskiej kultury, którzy reprezentują nasz region szeroko poza granicami Małopolski, jak również i tych, którzy w swojej małej ojczyźnie podejmują wyjątkowe inicjatywy artystyczne, kreujące markę małopolskiej kultury.

Artyści, twórcy i animatorzy kultury z Małopolski, którzy mogą się pochwalić znaczącymi osiągnięciami mają możliwość uzyskać nową nagrodę, którą Uchwałą Nr XLV/628/21 z dnia 27 września 2021 r ustanowił Sejmik Województwa Małopolskiego. Na zwycięzców czeka pula nagród w wysokości 80 000 zł zarezerwowanych w budżecie województwa.

Małopolska Nagroda Twórczości to nagroda dla kreatywnych Małopolan, pełnych pomysłów i twórczej energii. Podkreślić należy, że o nową nagrodę mogą walczyć również animatorzy kultury, dla których wcześniej nie było specjalnego wyróżnienia. Samorząd województwa dostrzegł tę potrzebę i otwiera możliwość ubiegania się o Nagrodę tym, którzy niejednokrotnie inspirują lokalne społeczności do działań artystycznych.

Małopolska Nagroda Twórczości przyznana będzie na podstawie oceny całokształtu działalności lub niekwestionowanych osiągnięć w szczególności za:

- uzyskanie dyplomu laureata na festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,

- realizację wartościowych przedsięwzięć pod względem artystycznym lub kulturalnym.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:

- Zarząd Województwa Małopolskiego,

- Komisja Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego,

- instytucje kultury zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego,

- stowarzyszenia twórcze i artystyczne zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego,

- szkoły i uczelnie wyższe zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego,

- jednostki samorządu terytorialnego Województwa Małopolskiego.

Wyboru laureatów, w maksymalnej liczbie 8 nagrodzonych, dokona Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały, po uzyskaniu rekomendacji Kapituły Nagrody i ustali każdorazowo wysokość nagród dla poszczególnych laureatów.

Laureaci podczas uroczystej gali finałowej odbiorą z rąk przedstawicieli Zarządu Województwa Małopolskiego pamiątkową statuetkę oraz dyplom.