Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Biografia

Mikołaj Kopernik, wybitny polski astronom dokonał jednego z największych odkryć astronomicznych. W swojej pracy naukowej "O obrotach sfer niebieskich", która ukazała się po raz pierwszy w 1543 roku w Norymberdze, przedstawił przełomową teorię heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzącej dotychczasowe poglądy.

Kopernik udowodnił, że to Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca, a nie Słońce i planety wokół Ziemi, jak głosił obowiązujący w czasach średniowiecza model wyjaśniający budowę świata.

postać Mikołaja Kopernika

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w 1473 roku, a zmarł w 1543 roku we Fromborku. Poza astronomią zajmował się medycyną, prawem, ekonomią oraz pracą administracyjną. W wieku osiemnastu lat ukończył naukę w miejscowej szkole parafialnej przy kościele św. Jana. Kolejny etap jego życia związany jest z Krakowem, gdzie latach 1491–1495 studiował w Akademii Krakowskiej, która wówczas była ogniskiem myśli humanistycznej i ośrodkiem studiów astronomicznych.

W 1491 roku, czyli na rok przed odkryciem przez Kolumba Ameryki, młody Mikołaj razem z bratem Andrzejem zapisali się na Akademię w Krakowie.
Autentyczny wpis Kopernika na krakowską uczelnię jest przechowywany do dziś i możemy go obejrzeć w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w pomieszczeniu zwanym Pokojem Kopernika (sam astronom nigdy w Collegium Maius nie mieszkał). Znajduje się tutaj także komplet instrumentów: torquetum (1480), astrolabium (1486), globusem nieba wraz z astrolabium (1480), które dotarły z Węgier do Krakowa w trakcie jego nauki.

Kopernik studiował na Akademii Krakowskiej astronomię, która była wówczas częścią quadrivium razem z arytmetyką, geometrią oraz muzyką i w połączeniu z trivium stanowiła podstawę całej wiedzy czyli filozofię. Był uczniem wybitnego astronoma tamtej epoki Wojciecha z Brudzewa.

Najsłynniejszym dziełem Kopernika jest "De revolutionibus orbium coelestium" ("O obrotach sfer niebieskich"), w którym przedstawił przełomową teorię heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzącej dotychczasowe poglądy.
Według Kopernika to Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca, a nie Słońce i planety wokół Ziemi, jak głosił obowiązujący w czasach średniowiecza model wyjaśniający budowę świata. Rękopis tego dzieła oraz kilka późniejszych wydań znajdują się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.

źródło: www.kopernik550.uj.edu.pl