Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Pszczoły Małopolski

Inne
Okładka publikacji to kompozycja zdjęć przedstawiających różne gatunki pszczoły podczas pracy na roślinach miododajnych
Waldemar Celary

Pracę pszczół na rzecz przyrody oraz gospodarki można określić jako niezbędną. Pełnią one kluczową rolę nie tylko w naturalnych i półnaturalnych ekosystemach, ale również w uprawach roślin owadopylnych: drzew i krzewów owocowych, ogórków i pomidorów, koniczyny i lucerny. W samej Unii Europejskiej wartość upraw zapylanych przez te owady wynosi około 14,2 mld euro rocznie.  Negatywny wpływ działalności człowieka w ciągu ostatnich kilku dekad spowodował wyraźny spadek liczebności populacji dzikich pszczół. Małopolska, jako region o największej ilości obszarów chronionych oraz o dużym zróżnicowaniu rzeźby terenu, stanowi dla wielu gatunków pszczół ostoję.

Dotychczas na terenie województwa małopolskiego stwierdzono występowanie 382 gatunków dzikich pszczół z 483 obecnych w faunie Polski. Stanowi to prawie 80% (dokładnie 79,1%) apidofauny krajowej. Należy więc uznać, że Małopolska pod względem rozpoznania bioróżnorodności pszczół jest najlepiej zbadanym regionem w Polsce.

Niniejsze opracowanie przybliża historię badań i stan poznania fauny pszczół na terenie małopolski, ich bioróżnorodność, rozmieszczenie oraz biologię i ekologię. Publikacja zawiera także wykaz i charakterystykę stwierdzonych gatunków, analizę fenologiczną, zoogeograficzną oraz sposoby ochrony i możliwości praktycznego wykorzystania pszczół dziko żyjących.

Zakład Doświadczalny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Grodkowicach jest wyspecjalizowaną jednostką badawczą IHAR, z którą samorząd Województwa Małopolskiego współpracuje od wielu lat. W maju 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął porozumienie o współpracy z Instytutem w zakresie podnoszenia konkurencyjności małopolskiego rolnictwa i wspierania rozwoju obszarów wiejskich Małopolski. Jednym z elementów realizacji niniejszej współpracy jest wydanie publikacji pt. „Pszczoły Małopolski”, dotyczącej szybkiego ubożenia różnorodności gatunkowej pszczół i konieczności wprowadzenia do rolnictwa nowych gatunków zapylaczy, format B5, ilość stron 263, nakład – 500 szt.