Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kwiecista Małopolska – dobór i charakterystyka rodzimych gatunków roślin kwietnych pod kątem różnych kierunków użytkowania

Inne
Tytuł publikacji: „Kwiecista Małopolska – dobór i charakterystyka rodzimych gatunków roślin kwietnych pod kątem różnych kierunków użytkowania” wyróżnia się na tle fotografii różnobarwnych roślin w ich środowisku naturalnym
Bogusław Binkiewicz i Stanisław Flaga

Świadomy i odpowiedzialny dobór gatunków otaczających nas roślin poza poprawą estetyki obszarów zieleni i urozmaiceniem otoczenia niesie wiele korzyści. Rośliny miejscowego pochodzenia są z reguły znacznie lepiej przystosowane do lokalnych warunków glebowych i klimatycznych, a przez to łatwiejsze i tańsze w uprawie i pielęgnacji. Większość z nich dodatkowo łatwo się obsiewa lub rozmnaża wegetatywnie, dzięki czemu można ograniczyć nakład na materiał nasienny lub sadzonki. Ze społecznego punktu widzenia, korzystne jest też wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – drobnych gospodarstw i firm zajmujących się produkcją i dystrybucją nasion. Ponadto stosowanie rodzimych roślin do nasadzeń na obszarach publicznych i w prywatnych ogrodach, istotne jest też ze względu na zachowanie i pielęgnowanie tradycyjnego krajobrazu kulturowego regionu.

Województwo Małopolskie promuje rodzime rośliny kwietne wśród lokalnej społeczności oraz samorządów miejskich i gminnych do urządzania terenów zieleni publicznej (miejskie zieleńce, tereny spacerowe, pobocza dróg i autostrad, tereny rekreacyjne, założenia krajobrazowe). Opracowano serię publikacji, której celem jest ukazanie dziedzictwa florystycznego regionu, scharakteryzowanie poszczególnych jednostek geobotanicznych oraz ustalenie listy najcenniejszych gatunków roślin kwietnych Małopolski. Niniejsza publikacja jest piątym tomem z serii Kwiecista Małopolska. Poza systematyką i charakterystyką poszczególnych roślin, przedstawia praktyczne informacje jak i gdzie je uprawiać. Pierwsza część poświęcona była ochronie krajobrazów kulturowych Małopolski w oparciu o naturalne i półnaturalne zespoły roślinne. W częściach drugiej , trzeciej i czwartej przedstawiono charakterystykę najbardziej atrakcyjnych roślin kwietnych, charakterystycznych dla kilku typowych dla Małopolski grup siedlisk, ich opisy oraz propozycję zastosowań.

Poradnik przeznaczony jest w szczególności dla samorządów miejskich i gminnych, organizacji samorządowych, firm i przedsiębiorstw zajmujących się usługami ekosystemowymi, gospodarstw rolnych i agroturystycznych oraz osób prywatnych pragnących w świadomy i zrównoważony sposób kształtować swoje otoczenie.

W ramach komplementarnego podejścia do realizowanych działań, Zarząd Województwa Małopolskiego zastosował w zapisach regulaminu konkursu dla Gmin pn. „Małopolska deszczówka”( wspierającego racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi), zapisy zachęcające do tworzenia nasadzeń rodzimych roślin miododajnych m.in. wymienionych w publikacji Kwiecista Małopolska oraz podlewania ich wodą deszczową i roztopową.

Zakład Doświadczalny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Grodkowicach jest wyspecjalizowaną jednostką badawczą IHAR, z którą samorząd Województwa Małopolskiego współpracuje od wielu lat. W maju 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął porozumienie o współpracy z Instytutem w zakresie podnoszenia konkurencyjności małopolskiego rolnictwa i wspierania rozwoju obszarów wiejskich Małopolski. Jednym z elementów realizacji niniejszej współpracy jest wydanie publikacji pt. „Kwiecista Małopolska – dobór i charakterystyka rodzimych gatunków roślin kwietnych pod kątem różnych kierunków użytkowania”, format A5, ilość stron 104, nakład – 500 szt.