Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kwiecista Małopolska

Inne

Niniejsze opracowanie czwartym tomem serii. Pierwsza część poświęcona była ochronie krajobrazów kulturowych Małopolski w oparciu o naturalne i półnaturalne zespoły roślinne (Mitka i in. 2018).
W częściach drugiej i trzeciej przedstawiono charakterystykę najbardziej atrakcyjnych roślin kwietnych typowych dla łąk świeżych, muraw kserotermicznych, łąk górskich, łąk wilgotnych i zmiennowilgotnych, pól uprawnych oraz terenów synantropijnych: przydroży, przychaci i miejsc ruderalnych (Mitka i in. 2019, 2020). Część czwarta stanowi kontynuację tomów drugiego i trzeciego, i zawiera opisy oraz propozycję zastosowań roślin kwietnych charakterystycznych dla kilku typowych dla Małopolski grup siedlisk: lasów i zarośli, muraw górskich i naskalnych oraz różnych typów siedlisk otwartych.

Poradnik przeznaczony jest w szczególności dla samorządów miejskich i gminnych, organizacji samorządowych, firm i przedsiębiorstw zajmujących się usługami ekosystemowymi, gospodarstw rolnych i agroturystycznych oraz osób prywatnych pragnących w świadomy i zrównoważony sposób kształtować swoje otoczenie.