Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs Mam Zawód. Mam Fantazję

WAŻNE: Po wysłaniu zgłoszenia, na wskazany w formularzu adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym, w który należy kliknąć, aby aktywować rejestrację. Link będzie aktywny tylko przez godzinę. W przypadku niekliknięcia w link, wymagane będzie ponowne uzupełnienie formularza. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt mailowy: lub telefoniczny: 12 61 60 745

Konkurs "Mam Zawód. Mam Fantazję"

W tym roku proponujemy 9 konkurencji!

Formularz będzie aktywny jeszcze przez:

1
dni
14
godzin
28
minut
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Aby zgłoszenie było ważne, po jego wysłaniu należy w ciągu 10 dni roboczych dostarczyć na adres organizatora podpisane Załączniki nr 2 i 3.

Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem konkursu*: Podpowiedź: Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem konkursu dostępnym pod Formularzem
Wymagane zgody*:

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej RODO – informuje się, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych przekazanych w niniejszym formularzu jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).
 • Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem   lub pisemnie na adres:
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 • Administrator będzie przetwarzać  Pani/Pana dane oraz dane przekazane w niniejszym formularzu wyłącznie w celach rekrutacji i działań związanych z realizacją konkursu „Mam zawód. Mam fantazję” w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do rejestracji na ww. wydarzenie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji na ww. wydarzenie.
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane przekazane w niniejszym formularzu będą przechowywane do końca okresu realizacji i rozliczenia ww. projektu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przekazanych w niniejszym formularzu narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane przekazane w niniejszym formularzu mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane oraz dane przekazane w niniejszym formularzu, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
Potwierdzenie*:
* - pola wymagane

Szczegóły o konkursie znajdziesz na stronie www.zawodowa.malopolska.pl