Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konferencja Małopolska – strategia na nowe czasy

baner konferencji

WAŻNE: Po dokonaniu rejestracji, na wskazany w formularzu adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia udziału w wydarzeniu. Link będzie aktywny tylko przez godzinę. W przypadku niepotwierdzenia dokonanej rejestracji (niekliknięcia w link), wymagana będzie ponowna rejestracja.

RAMOWY PROGRAM WYDARZENIA
10:00 Otwarcie konferencji
10:10–10:30 Rozmowa otwierająca: Refleksja na temat katalizatorów zmian w regionie
10:30–10:45 Flesz analityczny – Jak radzą sobie małopolskie firmy w obecnej sytuacji gospodarczej i międzynarodowej? [badanie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego]
10:45–12:00 Panel I: Gospodarka – czy i kiedy Feniks odrodzi się z popiołów?
12:00–12:30 przerwa kawowa
12:30–12:45 Flesz analityczny – Małopolski rynek pracy – problemy, wyzwania, szanse. [badanie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego]
12:45–14:00 Panel II: Rewolucja czy ewolucja – co czeka małopolski rynek pracy w najbliższym dziesięcioleciu?
14:00 Zakończenie konferencji
14:10 lunch
Szczegółowy program oraz dodatkowe informacje o konferencji dostępne są na stronie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Małopolska – strategia na nowe czasy

formularz rejestracyjny

Do końca rejestracji pozostało:

22
dni
8
godzin
59
minut
Zarejestruj się

Rejestracja na konferencję , 2022-06-09, godz. 10:00 , liczba dostępnych miejsc : 143

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej RODO – informuje się, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).
  • Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
  • Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celach informacyjno-promocyjnych oraz statystycznych, takich jak: rejestracja na konferencję „Małopolska – strategia na nowe czasy”, przesyłanie informacji o wydarzeniach organizowanych przez Zespół ds. Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, przesyłanie publikacji wydawanych przez Zespół ds. Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, sprawozdawczość związana z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
  • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do rejestracji na konferencję „Małopolska – strategia na nowe czasy”. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konferencji.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu wskazanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WM jako niezbędny do zachowania kwalifikowalności wydatków. Data wskazana na ten moment to 31.12.2028.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z wyżej wymienionych uprawnień regulują artykuły 15-21 RODO.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym  na podstawie przepisów prawa, natomiast Pani/Pana wizerunek może ukazać się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego, stronie internetowej Zespołu ds. Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, TV Małopolska (w tym w kanałach telewizji w mediach społecznościowych), oraz na profilu Facebook, np. „Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego", „Małopolska” oraz na profilu LinkedIn Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

Potwierdzenie*:
* - pola wymagane

Facebook MORR  LinkedIn MORR