Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Noc Naukowców

W 2021 roku w wydarzeniu uczestniczyło ok. 48 tys. osób. Program przygotowało ponad 1 200 naukowców i innych pracowników z instytucji oraz studenci z blisko 85 kół naukowych. Łącznie blisko 40 instytucji partnerskich zorganizowało ok. 2 000 atrakcji, w tym pokazów, doświadczeń, gier, spotkań z naukowcami, quizów i innych aktywności. Zasięg wydarzenia znacznie zwiększyła organizacja Nocy w formie hybrydowej (część wydarzeń odbyła się stacjonarnie, część online). W wydarzeniach uczestniczyli mieszkańcy nie tylko naszego regionu, ale też województw: śląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego, pomorskiego, łódzkiego, podkarpackiego oraz dolnośląskiego. Wśród uczestników znaleźli się także odbiorcy zagraniczni, m.in. z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Szwecji, Holandii, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, a także z odległych Indii, Chin, Brazylii i Kanady.

Grafika promująca wydarzenie

Małopolska Noc Naukowców (MNN) jest częścią Europejskiej Nocy Naukowców, czyli cyklu edukacyjnych imprez popularnonaukowych odbywających się w całej Europie (w ok. 200 miastach). Noc Naukowców została zorganizowana po raz pierwszy w Małopolsce w 2007 roku. Główną ideą wydarzenia jest popularyzacja nauki oraz pracy naukowców wśród mieszkańców Małopolski. Wydarzenia łączące naukę i rozrywkę mają na celu uświadamianie roli naukowców i ich pracy w codziennym życiu, przybliżenie dzieciom i młodzieży zawodu naukowca, a także zachęcenie ich do wyboru kariery naukowej.

Cele kampanii:

1.    Informacyjne i promocyjne:

 • zachęcenie szerokiego grona odbiorców do udziału w wydarzeniu, w tym osób, które uczestniczyły we wcześniejszych edycjach Nocy,
 • zachęcenie do odwiedzenia strony www.nocnaukowcow.malopolska.pl oraz mediów społecznościowych MNN, w tym profilu na Facebooku @Malopolska Noc Naukowców,
 • informowanie o działaniach Województwa Małopolskiego oraz partnerów wydarzenia na rzecz popularyzacji osiągnięć małopolskich naukowców.

2.    Wizerunkowe:

 • pokazanie szerokiego regionalnego partnerstwa Województwa Małopolskiego oraz instytucji naukowych, które wspólnie tworzą od lat Małopolską Noc Naukowców,
 • promowanie ogromnego potencjału małopolskiego środowiska naukowego, a także dużej aktywności w zakresie popularyzacji nauki,
 • pokazanie Małopolski jako regionu o bardzo dużym potencjale naukowym,
 • pokazanie bardzo dużej aktywności małopolskich instytucji w zakresie działalności popularyzującej naukę.

Działania promocyjne w 2021 roku:

 • opracowanie grafik i materiałów promocyjnych,
 • kampania w serwisach informacyjnych i edukacyjnych,
 • produkcja spotu radiowego, spotu promocyjnego oraz filmów promujących partnerów MNN,
 • kampania radiowa,
 • działania na profilu facebookowym MNN,
 • obsługa fotograficzna wydarzeń organizowanych w ramach MNN,
 • produkcja plakatów, banerów, itp.,
 • współpraca z patronami medialnymi,
 • ekspozycja plakatów na nośnikach typu citylight w Krakowie,
 • produkcja gadżetów promocyjnych.

Grupa docelowa:

Kampania skierowana do szerokiej społeczności, niezależnie od wieku i zainteresowań naukowych – głównie mieszkańcy Małopolski, ale też innych polskich regionów (w 2021 r. w wydarzeniu brali udział mieszkańcy m.in. województw: śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego), a także młodzież mieszkająca poza granicami kraju. Kampania skierowana w dużej mierze do dzieci i młodzieży, a także ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Najmłodsi to szczególna grupa odbiorców, do której jest adresowane wydarzenie, by zainteresować ich pracą uczonych i zachęcić wyboru kariery naukowej w przyszłości.

Media społecznościowe:

Kanał na YT: Małopolska Przedsiębiorczość www.youtube.com/channel/UCoAhhpQXJq86aaqL8TEpM0w
Strona na FB: www.facebook.com/malopolskanocnaukowcow

Materiały wideo:

Spot: www.youtube.com/watch?v=6LrRhkg1nNM
Film Instytut Nauk Geologicznych: www.youtube.com/watch?v=CXo647cqn5M
Film Uniwersytet Pedagogiczny: www.youtube.com/watch?v=y1dcxCol7H4
Film Instytut Farmakologii: www.youtube.com/watch?v=pHeM6cPZD5U
Film Cogiteon: www.youtube.com/watch?v=O_JKYGZ4e-E

Galeria zdjęć