Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Innowacyjna Małopolska

Kampania promocyjno-informacyjna projektu Innowacyjna Małopolska oraz małopolskich inteligentnych specjalizacji.

Plakat Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Grafika przypominająca kalejdoskop ze szkiełek
Kampania skierowana głównie do przedstawicieli sektora MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw) z województwa małopolskiego (w tym startupy) – głównie firmy produkcyjne, badawczo-rozwojowe, usługowe związane z wysokimi technologiami. 

Pobocznymi grupami docelowymi są: osoby zamierzające założyć firmę, instytucje naukowe (JBR, uczelnie) i ich pracownicy, instytucje otoczenia biznesu współpracujące na co dzień z przedsiębiorcami, duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową, studenci, absolwenci uczelni oraz doktoranci.

Zasięg kampanii:
Głównie Województwo Małopolskie, jednak część działań ma charakter działań ponadregionalnych. 

Cele kampanii:
wizerunkowe
- zbudowanie i ugruntowanie wizerunku Małopolski jako regionu innowacyjnego, przedsiębiorczego, wspierającego nowe technologie, znającego swoje mocne strony - 7 małopolskich inteligentnych specjalizacji. To pokazanie Małopolski jako atrakcyjnego miejsca pracy z nowoczesną infrastrukturą badawczo-rozwojową, kreatywnymi ludźmi, przyjaznego dla mieszkańców, posiadającego niepowtarzalną atmosferą i możliwości w zakresie instytucjonalnego i finansowego wsparcia biznesu.
- zbudowanie i ugruntowanie marki Małopolskiego Festiwalu Innowacji jako elementu upowszechniania wiedzy o małopolskich inteligentnych specjalizacjach w świadomości małopolskich małych i średnich przedsiębiorców oraz pozostałych grup docelowych

produktowe
- frekwencja na wydarzeniach i zachęcenie do odwiedzenia strony www.innowacyjna.malopolska.pl oraz istniejącej strony i kanału „Innowacyjna Małopolska” na portalach społecznościowych.


Kampania obejmowała przygotowanie koncepcji strategicznej, kreatywnej oraz realizowanych działań, prace projektowe i produkcyjne, działania z mikroinfluencerami i ambasadorem, działania na portalach społecznościowych, działania bezpośrednie, realizację materiałów filmowych, działania reklamowe w mediach.

Lista linków do filmów związanych z wydarzeniem:
https://www.youtube.com/watch?v=RpiJzdiGMUQ,
https://www.youtube.com/watch?v=lUbUz4JKf3U,
https://www.youtube.com/watch?v=VfEykQJu_R4,
https://www.youtube.com/watch?v=c_XDNnMM4wE,
https://www.youtube.com/watch?v=7AxJJogm_c4,
https://www.youtube.com/watch?v=bDxr-qcxvmI,
https://www.youtube.com/watch?v=GArg3LbGjmY&t=1s, https://www.youtube.com/watch?v=klyzXt_dYCE,
https://www.youtube.com/watch?v=zWmgUPrb4JA